Mitä jos verotuslaskelmassa ei näy ansiotulovähennystä?

Maataloudenharjoittajat, elinkeinonharjoittajat sekä heidän puolisonsa ovat saaneet esitäytetyn veroilmoituksen mukana alustavan verotuslaskelman. Alustavassa verotuslaskelmassa näkyy tieto veronpalautuksesta tai jäännösverosta veroilmoituksen muodostumishetkellä. 

Tänä keväänä joissakin viran puolesta laskettavissa vähennyksissä, kuten kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksessä ja valtionverotuksen työtulovähennyksessä, on ollut puutteita osalla näistä asiakkaista.

Kaikille alustavan verotuslaskelman saaneille toimitetaan verotuspäätös, kun heidän ja heidän puolisoidensa veroilmoitukset on käsitelty. Verohallinto korjaa viran puolesta laskettavat vähennykset verotuspäätökseen automaattisesti. Muut  täydennykset on tehtävä veroilmoitukseen tarvittaessa viimeistään 2.4.2020.

Palkan- ja eläkkeensaajat saavat esitäytetyn veroilmoituksen OmaVeroon ja postitse maalis-huhtikuun vaihteessa. Heillä veroilmoituksen määräpäivä on toukokuussa.