Näin tarkistat veroilmoituksen

Esitäytetyn veroilmoituksen ulkoasu muuttuu keväällä 2019. Veroilmoitus ei ole enää täytettävä lomake vaan tuloste verotustiedoistasi. Useimmilla asiakkailla veroilmoituksen mukana on verotuspäätös ja verotustodistus.

Veroilmoituksen sisältö on erilainen silloin, jos kaikkia verotustietoja ei ole vielä käytettävissä. Tällainen tilanne on esimerkiksi yrittäjillä, maataloudenharjoittajilla tai henkilöillä, jotka ovat saaneet esimerkiksi vuokratuloja tai luovutusvoittoja.

 1. Veroilmoituksen etusivu

  Esitäytetyn veroilmoituksen etusivulle on merkitty

  • veroilmoituksen määräpäivä
   Korjaukset ja täydennykset täytyy tehdä viimeistään määräpäivänä. Jos ilmoitat paperilla, lomakkeiden täytyy olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä.
  • veronpalautuksen tai jäännösveron määrä ja maksupäivä
   Huomaa, että päivä voi siirtyä, jos teet muutoksia veroilmoitukseesi tai puolisosi tekee muutoksia omaansa. Päivä voi siirtyä myös silloin, jos Verohallinto saa muualta verotukseesi vaikuttavia tietoja. Jos verotustasi jatketaan, ilmoitamme siitä erillisellä kirjeellä, selvityspyynnöllä tai uudella verotuspäätöksellä. Veronpalautuksen ja jäännösveron tiedot puuttuvat niiltä asiakkailta, jotka eivät saa veroilmoituksen mukana verotuspäätöstä (esim. yrittäjät).
  • pankkitili, johon Verohallinto maksaa mahdollisen veronpalautuksen. 
   Tarkista tilinumero ja korjaa sitä tarvittaessa OmaVerossa tai paperilomakkeella. Jos tilinumerosi ei ole Verohallinnon tiedossa, veroilmoituksen etusivulla on tästä huomautus.
 2. Verotuksen perusteena olevat tiedot

  Tarkista verotuksen perusteena olevat tiedot ja ilmoita puuttuvat tiedot. Veronpalautus tai maksettavaksi tuleva jäännösvero on laskettu näiden tietojen perusteella. Jos veroilmoituksessasi on myös otsikko "Täydennettävät tiedot", ilmoita siinä pyydetyt tiedot.

  Kaikki tiedot voit korjata OmaVerossa. Jos ilmoitat tiedot paperilla, näet tarvittavan lomakkeen oikeasta sarakkeesta kunkin tiedon kohdalta.

 3. Verotuspäätös vuodelta 2018

  Useimmat asiakkaat saavat verotuspäätöksen esitäytetyn veroilmoituksen mukana. Verotuspäätöksessä on laskelma verotuksesi lopputuloksesta. Vuoden 2018 verotuspäätöksessä näkyvät myös

  • henkilökohtainen verotuksesi päättymispäivä
  • veronpalautuksen määrä ja maksupäivä tai jäännösveron määrä ja eräpäivät.

  Jos teet muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseesi tai Verohallinto saa verotukseesi vaikuttavia tietoja muualta (esim. työnantajalta), saat uuden verotuspäätöksen. Siinä on uusi verotuksen päättymispäivä sekä veronpalautuksen tai jäännösveron määrät ja maksupäivät. Kun verotuksen päättymispäivä muuttuu, myös veronpalautuksen maksupäivä tai jäännösveron eräpäivät todennäköisesti siirtyvät.

  Mihin verotuksen päättymispäivä vaikuttaa?

  Verotuksen päättymispäivä on jatkossa henkilökohtainen. Se voi siirtyä, jos korjaat veroilmoitusta, puolisosi korjaa omaansa tai Verohallinto saa muualta verotukseesi vaikuttavaa tietoa. Verotuksen päättymispäivä vaikuttaa esimerkiksi näihin asioihin:

  • Veronpalautuksen maksupäivä tai jäännösveron eräpäivät määräytyvät verotuksen päättymispäivän perusteella.
  • Jos huomaat verotuksessasi virheen vasta verotuksen päättymisen jälkeen, sinun täytyy tehdä oikaisuvaatimus.
  • Tietyt vaatimukset täytyy tehdä ennen kuin verotus päättyy, eikä niiden perusteella voi enää tehdä oikaisuvaatimusta jälkikäteen. Tällaisia vaatimuksia ovat mm. tulontasaus, kotitalousvähennyksen jakaminen puolisoiden kesken ja pakollisten eläkevakuutusmaksujen vähentäminen.
 4. Verotustodistus

  Verotuspäätöksen liitteenä on verotustodistus. Se kannattaa säilyttää mahdollista myöhempää käyttöä varten. Verotuspäätös ja verotustodistus ovat myös OmaVerossa.

  Jos veroilmoituksen tietoja ei tarvitse korjata, esitäytetyn veroilmoituksen mukana tulleet verotuspäätös, verotustodistus ja jäännösveron tilisiirtolomakkeet jäävät voimaan. Tässä tapauksessa emme lähetä enää uutta verotuspäätöstä tai verotustodistusta.

 5. Alustava verotuslaskelma

  Jos et saa veroilmoituksen mukana verotuspäätöstä, se johtuu siitä, että Verohallinnolla ei ole vielä käytössä kaikkia tietoja, jotta verotus voitaisiin toimittaa. Tässä tapauksessa esitäytetyssä veroilmoituksessa on alustava verotuslaskelma, joka on tehty senhetkisten tietojen perusteella.

  Alustavan verotuslaskelman saavat esimerkiksi yrittäjät ja maataloudenharjoittajat, jotka antavat elinkeinotoiminnan tai maatalouden veroilmoituksensa samaan aikaan kuin esitäytetyn veroilmoituksen. Voit saada alustavan verotuslaskelman myös silloin, jos sinulla on ilmoitettavia vuokratuloja tai luovutusvoittoja tai -tappioita. Tällaisissa tilanteissa lähetämme verotuspäätöksen vasta, kun olemme käsitelleet sekä sinun että mahdollisen puolisosi veroilmoituksen.