Veroilmoituksen antamisajan pidennys - liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Verohallinto voi yksittäistapauksissa pidentää veroilmoituksen antamisaikaa. Lisäaikaa voi yleensä saada enintään yhden viikon, ja siihen on oltava perusteltu syy.

Lisäaikaa ilmoittamiselle on haettava Verohallinnolta kirjallisesti hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään veroilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä.

Hakemus voi olla myös vapaamuotoinen, mutta siinä on oltava seuraavat tiedot:

  • päiväys
  • asiakkaan nimi
  • Y-tunnus tai henkilötunnus
  • syy, jonka perusteella veroilmoituksen antamisaikaan haetaan pidennystä
  • maininta siitä, mihin asti pidennystä haetaan
  • asiakkaan tai asianhoitajan yhteystiedot.

Lähetä hakemus lomakkeessa olevaan osoitteeseen. Voit tuoda sen myös mihin tahansa Verohallinnon toimipisteeseen.

Lisäaikaa voi saada esimerkiksi sairauden tai muun erityisen syyn perusteella. Sen sijaan esimerkiksi työkiireiden tai loman vuoksi antamisaikaa ei pidennetä.

Jos lisäaikaa ilmoittamiseen myönnetään, veroilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeistään uuden määräajan viimeisenä päivänä.

Avainsanat: