Ulkomailla asuvan liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Ulkomaisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan on annettava elinkeinotoiminnastaan veroilmoitus Suomeen, jos hän on rekisteröitynyt Suomessa ja saanut suomalaisen Y-tunnuksen. Anna liikkeen- tai ammatinharjoittajan veroilmoitus lomakkeella 5. Veroilmoituksen voit antaa sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Anna veroilmoitus OmaVerossa

Katso OmaVeron ohjeet

Veroilmoituksen voi antaa myös

Veroilmoituksen mukana ei lähetetä enää painettua täyttöopasta tai palautuskuorta. Veroilmoituksen 5 täyttöohjeet ovat vero.fi:ssä.

Anna veroilmoitus 5 viimeistään 2.4. tai 21.5.2019

Elinkeinotoiminnan tuloveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 2.4.2019. Rajoitetusti verovelvollisen palautuspäivä on 21.5.2019. Päivän näet OmaVerosta tai saamastasi veroilmoituslomakkeesta. Tee korjaukset myös henkilökohtaiseen esitäytettyyn veroilmoitukseesi viimeistään samana päivänä.

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan tai se annetaan puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus.

Kenen on annettava veroilmoitus?

Ulkomainen liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei aina ole velvollinen maksamaan tuloveroja Suomeen, vaikka hän harjoittaisi toimintaa Suomessa. Verosopimukset voivat estää Suomea verottamasta elinkeinotuloa esimerkiksi silloin, jos ulkomailla asuvalle liikkeen- tai ammatinharjoittajalle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan on silti palautettava elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja annettava liitteenä vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteella tuloverovelvollisuutta ei ole.

Esitäytetty veroilmoitus muista kuin elinkeinotuloista

Liikkeen- tai ammatinharjoittajat saavat myös esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistaan. Verohallinto lähettää esitäytetyn veroilmoituksen liikkeen- tai ammatinharjoittajalle viimeistään huhtikuussa.

  • Tarkista esitäytetty veroilmoitus.
  • Täydennä tai korjaa tietoja tarvittaessa joko OmaVerossa tai paperilomakkeilla.
  • Jos esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat oikein eikä mitään tietoja puutu, sinun ei tarvitse tehdä esitäytetylle veroilmoitukselle mitään. Muista kuitenkin aina palauttaa elinkeinotoiminnan veroilmoitus (lomake 5).

Lue lisää esitäytetystä veroilmoituksesta.

Voiko ulkomailla asuva käyttää OmaVeroa?

Voit asioida OmaVerossa, jos sinulla on suomalainen henkilötunnus sekä verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai Katso-tunniste. Myös rajoitetusti verovelvollinen voi asioida OmaVerossa, jos nämä edellytykset täyttyvät.

Veroinfoa elinkeinonharjoittajalle  

Katso tallenne 5.3.2019 järjestetystä elinkeinonharjoittajien veroinfosta

Infossa kerromme elinkeinonharjoittajan veroilmoitukseen liittyvistä uudistuksista ja näytämme, miten veroilmoitus (lomake 5) täytetään OmaVerossa.