Ulkomailla asuvan liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Ulkomaisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan on annettava elinkeinotoiminnastaan veroilmoitus Suomeen, jos hän on rekisteröitynyt Suomessa ja saanut suomalaisen Y-tunnuksen. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien veroilmoituslomake on lomake 5.

Kenen on annettava veroilmoitus?

Ulkomainen liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei aina ole velvollinen maksamaan tuloveroja Suomeen, vaikka hän harjoittaisi toimintaa Suomessa. Verosopimukset voivat estää Suomea verottamasta elinkeinotuloa esimerkiksi silloin, jos ulkomailla asuvalle liikkeen- tai ammatinharjoittajalle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa. Liikkeen- tai ammatinharjoittajan on silti palautettava elinkeinotoiminnan veroilmoitus ja annettava liitteenä vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteella tuloverovelvollisuutta ei ole.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajat saavat myös esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistaan. Verohallinto lähettää esitäytetyn veroilmoituksen liikkeen- tai ammatinharjoittajalle maaliskuun aikana. Henkilökohtaisia tuloja koskeva esitäytetty veroilmoitus on palautettava vain, jos siihen on korjattavaa tai lisättävää.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Elinkeinotoiminnan tuloveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on merkitty lomakkeeseen 5, joka on lähetetty liikkeen- tai ammatinharjoittajille.

Esimerkiksi verovuotta 2017 koskeva tuloveroilmoitus on palautettava viimeistään 3.4., 8.5. tai 15.5.2018 sen mukaan, mikä näistä päivistä on merkitty lomakkeeseen.

Tarkista palautuspäivä aina lomakkeelta. Myös puoliso antaa veroilmoituksen samaan aikaan kuin yrittäjä.

Veroilmoituksen viivästymisestä voi seurata veronkorotus.

Avainsanat: