Voit ilmoittaa osan tiedoista etukäteen

Voit ilmoittaa osan vuoden 2022 tiedoista etukäteen OmaVerossa. Silloin ne ovat valmiina esitäytetyssä veroilmoituksessa, jonka saat maalis-huhtikuussa.

Voit ilmoittaa etukäteen esimerkiksi matkakulut, kotitalousvähennyksen, työasuntovähennyksen, vuokratulot sekä luovutusvoitot ja -tappiot muusta omaisuudesta kuin arvopapereista.

Loput tiedot, esimerkiksi palkat ja arvopapereiden luovutusvoitot tai -tappiot, voit tarkistaa ja korjata maalis-huhtikuussa, kun saat esitäytetyn veroilmoituksesi tai kun veroilmoitus näkyy OmaVerossa.

Toimi näin

Jos OmaVerossa ei ole linkkiä Tarkista esitäytetty veroilmoitus, veroilmoituksesi ei ole vielä tarkistettavissa.

Voit kuitenkin ilmoittaa osan tiedoista etukäteen veroilmoitukselle. Valitse siinä tapauksessa kohdasta Verovuosi 2022 linkki Tulojen ja vähennysten ilmoittaminen

Huom. Muista tarkistaa vielä esitäytetty veroilmoitus, kun saat sen OmaVeroon tai postitse.

Katso myös ohje Näin ilmoitat vähennyksiä OmaVerossa

Ilmoita OmaVerossa

Nämä tiedot voit ilmoittaa OmaVerossa etukäteen: 

 • matkakulut
 • kotitalousvähennys
 • tulonhankkimismenot
 • veronmaksukyvyn alentumisvähennys
 • työasuntovähennys
 • elatusvelvollisuusvähennys
 • vaatimus alijäämähyvityksen lapsikorotuksesta
 • vuokratulot
 • luovutusvoitot ja tappiot muusta omaisuudesta kuin arvopapereista
 • erilleen muutto puolisosta
 • metsälahjavähennys
 • Ahvenanmaan vähennykset (lomake 17)
 • vaatimus verotusyhtymän maatalouden tappion vähentämisestä pääomatuloista.

Usein kysyttyä

Nyt voit antaa OmaVerossa

 • maatalouden veroilmoituksen (2)
 • metsätalouden veroilmoituksen (2C)
 • elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (5).

Myös yhtymä voi antaa OmaVerossa

 • maatalouden veroilmoituksen (2Y)
 • metsätalouden veroilmoituksen (2C)
 • elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (6A)
 • veroilmoituksen kiinteistöstä saadusta vuokratulosta (7K).

Määräpäivät ja ohjeet ilmoittamiseen

Maatalouden veroilmoitus

 • Maatalouden veroilmoituksen 2 täyttöohje
 • Huom. Maatalouden veroilmoitukseen (2 ja 2Y) maatalousmaan ja tuotantorakennusten rakennuspaikkojen arvot tulevat suoraan kiinteistöverotuksesta. Arvot tulevat näkyviin OmaVeroon 7.2.2023.

Metsätalouden veroilmoitus

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan veroilmoitus

Henkilöasiakkaan esitäytetty veroilmoitus

Henkilöasiakkaan esitäytetty veroilmoitus tulee tarkistettavaksi OmaVeroon

 • liikkeen- ja ammatinharjoittajille, maataloudenharjoittajille sekä heidän puolisoilleen 23.2.2023
 • muille asiakkaille maaliskuun puolenvälin jälkeen.

Jos olet ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, saat sähköpostiisi tiedon, kun veroilmoituksesi on OmaVerossa.

Joitakin vähennyksiä ja tulotietoja voit ilmoittaa veroilmoituksellesi jo etukäteen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi matkakulut, kotitalousvähennys, työasuntovähennys, vuokratulot sekä luovutusvoitot ja -tappiot muusta omaisuudesta kuin arvopapereista. Katso koko lista tiedoista, jotka voit ilmoittaa etukäteena.

Jos ilmoitat tiedot ennen 21.2.2023, ne näkyvät valmiiksi esitäytetyssä veroilmoituksessasi. Muista kuitenkin aina tarkistaa veroilmoitus.

Ilmoita OmaVerossa

Sivu on viimeksi päivitetty 12.1.2023