Ulkomaiset vuokratyöntekijät

Ulkomaisen työnantajan Suomeen tulevan vuokratyöntekijän verotus riippuu verosopimuksesta sekä Suomessa oleskelun kestosta.

Anna veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus)

Siirry ilmoittamaan

Palvelu avautui 8.3.2018 liikkeen- ja ammatinharjoittajille, joiden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 3.4.2018. Muille asiakkaille palvelu avautuu maaliskuun lopulla.

Tämä ohje koskee sellaisia vuokratyöntekijöitä, joiden työnantaja on ulkomaalainen yritys ja jotka tulevat sellaisista maista, joiden kanssa Suomella ei ole verosopimusta tai seuraavista verosopimusmaista: Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska, Saksa, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Moldova, Georgia, Valko-Venäjä, Mansaari, Guernsey, Bermuda, Jersey, Kazakstan, Caymansaaret, Turkki, Kypros, Tadzikistan ja Turkmenistan.

Jos tulet Suomeen vuokratyöntekijäksi sellaisesta maasta, jonka kanssa Suomella on verosopimus mutta, jota ei ole mainittu yllä olevassa luettelossa, lue Suomeen töihin tulevan ohje

Milloin sinua pidetään vuokratyöntekijänä?

Olet vuokratyöntekijä, jos sinulla on työsopimus vain ulkomaisen vuokratyöyrityksen kanssa, joka maksaa palkkasi. Työskentelet kuitenkin suomalaisen työn teettäjän johdon ja valvonnan alla, usein myös työn teettäjän työvälineillä ja tiloissa. Jos työskentelet kansainvälisessä vesi- tai ilma-aluksessa vuokrattuna työntekijänä, lue lisää ohjeesta Kansainvälinen liikenne.

Vuokratyöstä saamasi palkka on Suomessa verotettavaa tuloa

Jos työskentelet Suomessa vuokratyöntekijänä ja tulet yllä luetellusta maasta, palkkasi verotetaan Suomessa heti ensimmäisestä työpäivästäsi alkaen riippumatta siitä, kuinka kauan oleskelet Suomessa

Suomessa oleskelusi kesto vaikuttaa kuitenkin veron määrään:

  • Jos oleskelet Suomessa alle kuusi kuukautta, olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Maksat Suomeen lähdeveroa, joka on 35 % palkasta. Verotettavana palkkana huomioidaan tulo, josta on ensin tehty lähdeverovähennys. Vähennys on 510 euroa kuukautta kohti. Jos työskentely kestää alle kuukauden, vähennys on 17 euroa päivässä.
  • Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta tai jos kotisi on Suomessa, olet Suomessa yleisesti verovelvollinen. Maksat palkastasi veroa progressiivisen veroasteikon mukaan.

Verot on maksettava Suomeen työskentelyvuoden aikana

Verotusta varten voit tarvita suomalaisen henkilötunnuksen.

Lue lisää suomalaisesta henkilötunnuksesta. Kun olet saanut henkilötunnuksen, verotoimistossa voidaan laskea Suomen veron määrä.

Verojen maksamista varten sinun täytyy olla yhteydessä työskentely- tai oleskelupaikkakuntasi verotoimistoon heti aloittaessasi työskentelyn Suomessa tai viimeistään työskentelyn aloittamista seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Verojen määrä lasketaan arvioimasi palkkasumman perusteella. Sinun on maksettava verot työskentelyvuoden aikana. Jos olet rajoitetusti verovelvollinen ja laiminlyöt ennakkoverojen hakemisen ajallaan, sinulle voidaan määrätä veronkorotus, joka on enimmillään 2 000 euroa.

Verokortti vai ennakkoverot?

Suomen verojen maksutapaan vaikuttaa se, onko ulkomaalainen työnantajasi merkitty Suomen työnantajarekisteriin tai muodostuuko työnantajalle kiinteä toimipaikka Suomeen. Työnantajarekisteriin merkitsemisen voit tarkistaa yrityksen nimen perusteella osoitteessa www.ytj.fi > Yrityshaku. Tiedon kiinteän toimipaikan muodostumisesta saat yleensä työnantajaltasi.

Jos työnantajasi ei ole työnantajarekisterissä

Jos työnantajasi ei ole Suomen työnantajarekisterissä eikä työnantajalle synny Suomeen kiinteää toimipaikkaa, sinun täytyy maksaa verot Suomeen itse ennakkoveroina. Ennakkoveroja varten tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen.

Hae ennakkoveroja verotoimistosta. Verojen määrä riippuu siitä, kuinka kauan oleskelet Suomessa eli oletko rajoitetusti vai yleisesti verovelvollinen.

Jos työnantajasi on työnantajarekisterissä

Jos ulkomainen vuokratyönantajasi on rekisteröitynyt Suomessa työnantajarekisteriin tai työnantajalla on Suomessa kiinteä toimipaikka, sinun täytyy hakea verokortti. Saat sen verotoimistosta. Työnantaja perii veron palkastasi verokortin mukaan.

Jos oleskelet Suomessa enintään 6 kuukautta, hae verotoimistosta lähdeverokorttia. Maksat Suomeen lähdeveroa 35 % palkastasi. Ennen veron laskemista palkasta tehdään lähdeverovähennys, joka on 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivässä. Lähdevero on lopullinen vero, eikä sinun tarvitse antaa Suomeen veroilmoitusta.

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta (tilapäiset poissaolot eivät katkaise oleskelua), hae verotoimistosta verokorttia. Sitä varten tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen.
Verotuksesi on progressiivinen eli veron määrä riippuu koko vuoden tuloista. Veroprosenttisi on 0 - 50 %.

Sosiaaliturva

Jos Sinulla ei ole todistusta A1 (E101) tai vastaavaa lähetetyn työntekijän todistusta asuinvaltiostasi, ulkomainen työnantajasi saattaa olla velvollinen ottamaan Sinulle Suomessa sosiaaliturvaan liittyviä vakuutuksia. Lisätietoa vakuutuksista Eläketurvakeskukselta (www.etk.fi), eläkelaitoksilta ja tapaturmavakuutusyhtiöiltä.

Lisäksi jos työskentelysi Suomessa kestää vähintään 4 kuukautta, Sinulta peritään veron lisäksi vakuutetun sairausvakuutusmaksu yli 14 020 euron tulosta 1,53% vuonna 2018. Maksua ei makseta, jos esität todistuksen A1 (E 101) tai vastaavan, joka osoittaa että olet Suomessa työskentelyn ajan vakuutettu asuinvaltiossasi.

Voit vaatia myös progressiivista verotusta

Voit vaatia lähdeverotuksen sijasta, että tulosi verotetaan progressiivisesti eli samalla tavalla kuin Suomessa yli 6 kuukautta oleskelevilla. Jos sinua verotetaan progressiivisessa verotuksessa, saat seuraavana vuonna esitäytetyn veroilmoituksen, jossa kerrotaan verotuksen perusteena olleet tulot ja vähennykset ja verotuksen lopputulos. Sinun tulee tarkastaa ja mahdollisesti palauttaa veroilmoitus korjattuna.

Muista veroilmoitus Suomeen, jos oleskelusi kestää yli puoli vuotta

Työskentelyvuotta seuraavan vuoden keväällä saat kotiosoitteeseesi esitäytetyn veroilmoituslomakkeen tai tyhjän veroilmoituslomakkeen. Tarkista, että esitäytetyt tiedot ovat oikein ja korjaa virheelliset ja lisää puuttuvat tiedot. Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole korjattavaa, veroilmoituksen mukana saamasi verotuspäätös on lopullinen.

Jos veroilmoituksella on korjattavaa, palauta se allekirjoitettuna veroilmoituksella näkyvään osoitteeseen. Myös Veroilmoitus verkossa -palvelussa voit korjata ja täydentää esitäytetyn veroilmoituksesi tietoja sähköisesti. Esitäytettyä veroilmoitusta tai liitelomakkeita ei tarvitse palauttaa, jos olet ilmoittanut kaikki tiedot verkossa.Saat myöhemmin syksyllä uuden verotuspäätöksen, jolla näet lopullisten verojen määrän. Saat myös ohjeet mahdollisen oikaisuvaatimuksen tekemistä varten.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa Suomeen eikä maksaa veroja tuloista, jotka olet ansainnut ennen Suomeen muuttoa tai Suomesta muuton jälkeen. Veroilmoituslomakkeet ja ohjeet ovat saatavilla myös englanninkielisinä.

Kun lopetat työskentelyn Suomessa

Kun muutat pois Suomesta, sinun on tehtävä muuttoilmoitus ja huolehdittava tarvittaessa veroilmoituksesta ja ennakkoverojen poistamisesta. Lue lisää sivulta Kun ulkomainen työntekijä muuttaa pois Suomesta.