Ulkomailta tulevat tutkijat ja opettajat

Tietyistä maista Suomeen tulevat opettajat ja tutkijat voivat verosopimuksen perusteella saada vapautuksen Suomen tuloverosta. Vapautuksen voi saada, vaikka oleskelisi Suomessa yli 6 kuukautta.

Vapautuksen ehdoissa on maakohtaisia eroja, joten tilanne kannattaa tarkistaa Suomen verotoimistosta. Vapautuksen saaminen edellyttää aina verokorttimerkintää. Jos Suomen ja kotivaltiosi välinen verosopimus ei anna oikeutta vapautukseen, verotuksessasi noudatetaan Suomeen tulevan työntekijän yleisiä ohjeita. Ne on koottu sivulle Töihin Suomeen. Ota silloinkin yhteyttä verotoimistoon.

  • Egyptistä tai Japanista tuleva opettaja tai tutkija voi saada vapautuksen vain, jos oleskelu Suomessa kestää enintään kaksi vuotta.
    Egyptistä tulevilta edellytetään lisäksi, että Suomeen tulo perustuu suomalaisen tieteellisen tutkimuslaitoksen tai ylemmän opetuslaitoksen esittämään kutsuun. Silloinkin vapautus koskee vain kutsussa tarkoitetusta tehtävästä saatua tuloa, ei mahdollista muuta tuloa.
  • Iso-Britanniasta tuleva professori tai opettaja (ei siis tutkija) saa vapautuksen, jos oleskelu Suomessa kestää enintään kaksi vuotta ja hän esittää kotivaltion antaman todistuksen verotuksesta.
  • Ranskasta tuleva opettaja tai tutkija saa verovapauden ensimmäiseltä kahdelta vuodelta, vaikka Suomessa oleskelu jatkuisi pidempäänkin.

Jos oleskelet Suomessa enintään 6 kk

Jos oleskelet Suomessa tilapäisesti, palkastasi peritään yleensä 35 %:n lähdevero. Sinun kannattaa aina hakea lähdeverokorttia. Jos sinulla on oikeus vapautukseen Suomen verosta, vapautus merkitään lähdeverokorttiin. Jos et saa vapautusta, lähdeverokorttiin merkitään lähdeverovähennys, jonka työnantaja vähentää palkastasi ennen lähdeveron laskemista. Lähdeverovähennys on 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivässä. Lähdevero on lopullinen vero, joten sinun ei tarvitse tehdä veroilmoitusta Suomeen. Saat työnantajaltasi todistuksen sinulle maksetusta tulosta ja siitä peritystä lähdeverosta. Säilytä todistus, sillä voit tarvita sitä kotimaasi verotuksessa kaksinkertaisen verotuksen poistamista varten.

Lähdeverotuksen sijasta voit vaatia, että palkkasi verotetaan progressiivisesti, jos asut Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus. Jos vaadit progressiivista verotusta lähdeverotuksen sijaan, tulee sinun hakea rajoitetusti verovelvollisen verokorttia.

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kk

Jos oleskelet Suomessa yli kuusi kuukautta, olet Suomessa yleisesti verovelvollinen. Veroprosenttisi määräytyy progressiivisesti vuositulon mukaan. Jos kuitenkin olet oikeutettu vapautukseen Suomen verosta, vapautuksesta tehdään merkintä verokorttiin. Verokortin saamiseksi tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen. Henkilötunnuksen hakemisesta kerrotaan sivulla Suomeen töihin tulevalle suomalainen henkilötunnus.

Muista myös antaa veroilmoitus Suomeen. Saat esitäytetyn veroilmoituksen työskentelyvuotta seuraavan vuoden keväällä Suomen Verohallinnosta. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot. Jos veroilmoituksessa ei ole virheitä eikä puutteita, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Jos et ole vaatinut vapautusta Suomen verosta jo etukäteen, voit tehdä vaatimuksen myös veroilmoituksen yhteydessä paperilomakkeella 50A (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset)

Näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen.

Vapautus ei koske sairausvakuutusmaksuja

Verosopimukset ja niissä sovitut vapautukset eivät koske sairausvakuutusmaksua. Jos olet työskentelyn tai asumisen perusteella sairausvakuutettu Suomessa, sinun on maksettava palkastasi sairaanhoito- ja päivärahamaksu, vaikka olisit saanut vapautuksen verosta.