Ulkomailta tulevat tutkijat ja opettajat

Tietyistä maista Suomeen tulevat opettajat ja tutkijat voivat verosopimuksen perusteella saada vapautuksen Suomen tuloverosta. Vapautuksen voi saada, vaikka oleskelisi Suomessa yli 6 kuukautta.

Vapautuksen ehdoissa on maakohtaisia eroja, joten tilanne kannattaa tarkistaa Suomen verotoimistosta. Vapautuksen saaminen edellyttää aina verokorttimerkintää. Jos Suomen ja kotivaltiosi välinen verosopimus ei anna oikeutta vapautukseen, verotuksessasi noudatetaan Suomeen tulevan työntekijän yleisiä ohjeita. Ne on koottu sivulle Töihin Suomeen. Ota silloinkin yhteyttä verotoimistoon.

  • Egyptistä, Espanjasta tai Japanista tuleva opettaja tai tutkija voi saada vapautuksen vain, jos oleskelu Suomessa kestää enintään kaksi vuotta.
    Egyptistä ja Espanjasta tulevilta edellytetään lisäksi, että Suomeen tulo perustuu suomalaisen tieteellisen tutkimuslaitoksen tai ylemmän opetuslaitoksen esittämään kutsuun. Silloinkin vapautus koskee vain kutsussa tarkoitetusta tehtävästä saatua tuloa, ei mahdollista muuta tuloa.
  • Iso-Britanniasta tuleva professori tai opettaja (ei siis tutkija) saa vapautuksen, jos oleskelu Suomessa kestää enintään kaksi vuotta ja hän esittää kotivaltion antaman todistuksen verotuksesta.
  • Ranskasta tuleva opettaja tai tutkija saa verovapauden ensimmäiseltä kahdelta vuodelta, vaikka Suomessa oleskelu jatkuisi pidempäänkin.

Jos oleskelet Suomessa enintään 6 kk

Jos oleskelet Suomessa tilapäisesti, palkastasi peritään yleensä 35 %:n lähdevero. Sinun kannattaa aina hakea lähdeverokorttia. Jos sinulla on oikeus vapautukseen Suomen verosta, vapautus merkitään lähdeverokorttiin. Jos et saa vapautusta, lähdeverokorttiin merkitään lähdeverovähennys, jonka työnantaja vähentää palkastasi ennen lähdeveron laskemista. Lähdeverovähennys on 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivässä. Lähdevero on lopullinen vero, joten sinun ei tarvitse tehdä veroilmoitusta Suomeen. Saat työnantajaltasi todistuksen sinulle maksetusta tulosta ja siitä peritystä lähdeverosta. Säilytä todistus, sillä voit tarvita sitä kotimaasi verotuksessa kaksinkertaisen verotuksen poistamista varten.

Lähdeverotuksen sijasta voit vaatia, että palkkasi verotetaan progressiivisesti, jos asut Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus. Jos vaadit progressiivista verotusta lähdeverotuksen sijaan, tulee sinun hakea rajoitetusti verovelvollisen verokorttia.

Lue lisää rajoitetusti verovelvollisen henkilön ansiotulon verotuksesta

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kk

Jos oleskelet Suomessa yli kuusi kuukautta, olet Suomessa yleisesti verovelvollinen. Veroprosenttisi määräytyy progressiivisesti vuositulon mukaan. Jos kuitenkin olet oikeutettu vapautukseen Suomen verosta, vapautuksesta tehdään merkintä verokorttiin. Verokortin saamiseksi tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen. Henkilötunnuksen hakemisesta kerrotaan sivulla Suomeen tilapäisesti töihin tulevalle suomalainen henkilötunnus.

Muista myös antaa Suomeen veroilmoitus. Suomen Verohallinto lähettää sinulle työskentelyvuotta seuraavan vuoden huhtikuussa esitäytetyn veroilmoituksen. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ja korjaa virheet tai lisää puuttuvat tiedot. Jos veroilmoituksessa ei ole virheitä eikä puutteita, sinun ei tarvitse palauttaa sitä.

Jos et ole vaatinut vapautusta Suomen verosta jo etukäteen, voit tehdä vaatimuksen myös veroilmoituksen yhteydessä.

Vapautus ei koske sosiaaliturvamaksuja

Verosopimukset ja niissä sovitut vapautukset eivät koske sosiaaliturvamaksuja. Jos olet työskentelyn tai asumisen perusteella vakuutettu Suomessa, sinun on maksettava palkastasi sairaanhoito- ja päivärahamaksu, vaikka olisit saanut vapautuksen verosta.