Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ulkomaalainen esiintyvä taiteilija tai urheilija – näin hoidat veroasiat Suomessa

Jos olet ulkomaalainen taiteilija tai urheilija ja esiinnyt Suomessa tai osallistut suomalaiseen urheilutapahtumaan, sinun pitää yleensä maksaa saamastasi palkkiosta veroa myös Suomeen.

Jos olet esimerkiksi teatteriohjaaja, koreografi, lavastaja, erotuomari tai urheiluvalmentaja, et täytä esiintyvän taiteilijan tai urheilijan kriteereistä verotuksessa. Lue ohje: Tulet Suomeen töihin – työnantaja on suomalainen

Oleskeluaika Suomessa vaikuttaa verotukseesi

Kun saat henkilökohtaisesta toiminnasta korvauksen, siitä pitää maksaa Suomessa 15 %:n lähdevero. Korvaus voi olla palkkaa tai muuta tuloa. Lähdevero peritään, vaikka korvaus maksettaisiin ulkomaiselle ohjelmatoimistolle tai muulle ulkomaiselle yhteisölle.

Korvauksesta ei voi tehdä verovähennyksiä. Siitä ei siis voi vähentää esimerkiksi summaa, joka on maksettu agentille. Vaikka korvauksesta ei voi vähentää kuluja, työnantaja voi yleensä erikseen verottomasti korvata sinulle

  • majoituskulut
  • matkalippukulut
  • rahtimaksut.

Sinulla täytyy olla kuluista tositteet. Lisäksi työnantaja voi maksaa sinulle verotonta päivärahaa, joka on yhtä paljon kuin kotimaan päiväraha.

Jos maksaja ei ole hakenut puolestasi verokorttia, hae lähdeverokorttia lomakkeella 5057. Valitse "Tulo on urheilijan tai esiintyvän taiteilijan tuloa" lomakkeen kohdassa 4. 

Lähdevero on lopullinen vero, joten sinun ei tarvitse tehdä Suomeen veroilmoitusta. Saat työnantajaltasi todistuksen tulosta ja peritystä lähdeverosta. Säilytä todistus, sillä voit tarvita sitä kotimaasi verotuksessa kaksinkertaisen verotuksen poistamista varten.

Esimerkki: Kesätapahtuman järjestäjä maksaa korvauksen ulkomaiselle sinfoniaorkesterille. Korvaus on sinfoniaorkesterin tuloa, josta kesätapahtuman järjestäjä perii veroa 15 %. Orkesteri on tulostaan verovelvollinen asuinvaltiossaan, jossa myös poistetaan kaksinkertainen verotus. Sinfoniaorkesteri maksaa jäsenilleen kuukausipalkkaa, jota ei veroteta Suomessa.

Tulet ETA-valtiosta – voit valita veroprosentin laskutavan

Jos tulet ETA-valtiosta, voit

  • valita progressiivisen lähdeveroprosentin
  • hakeutua progressiiviseen verotukseen.

Voit hakeutua progressiiviseen verotukseen myös silloin, jos tulet verosopimusvaltiosta.

Jos sinulla on progressiivinen lähdeveroprosentti, saat vähentää tulosta välittömiä kuluja. Voit vähentää esimerkiksi matka- ja majoituskulut, jos työnantajasi ei ole maksanut niiden perusteella verotonta korvausta.

Voit pyytää Verohallintoa tutkimaan asian. Saat Verohallinnosta progressiivisen lähdeverokortin, jonka veroprosentissa kulut on huomioitu. Voit tarkistaa etukäteen lähdeverolaskurilla, onko tämä vaihtoehto edullisempi kuin 15 %:n lähdevero.

Jos haluat hakeutua progressiiviseen verotukseen, lue ohje Ulkomainen työntekijä enintään 6 kuukautta Suomessa – voit vaatia myös progressiivista verotusta.

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, olet Suomessa yleisesti verovelvollinen. Veroprosenttisi määräytyy progressiivisesti koko vuoden tulojen mukaan.

Jos työnantajasi on suomalainen, hae verokortti näiden ohjeiden avulla.

Jos työnantajasi on ulkomainen, hae verokortti tai ennakkoveroa näiden ohjeiden avulla.

Anna veroilmoitus Suomeen

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, sinun täytyy antaa veroilmoitus Suomeen. Saat esitäytetyn veroilmoituksen työskentelyvuotta seuraavana keväänä Suomen Verohallinnosta. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot. Jos kaikki tiedot ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Tarvittaessa täydennä ja korjaa veroilmoituksen tietoja OmaVero-palvelussa. Jos et voi asioida sähköisesti OmaVerossa, näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen paperilomakkeilla.

Tulet Yhdysvalloista – verosopimus vaikuttaa verotukseesi

Jos tulet Suomeen Yhdysvalloista ja saat täältä palkkiota ja kulukorvauksia yhteensä enintään 20 000 dollaria vuodessa, et maksa korvauksesta veroa Suomeen. Jos saat tuloa yli 20 000 dollaria vuodessa, sinun pitää maksaa vero Suomeen koko palkkiosta. Maksaja voi ottaa verosopimuksen mukaisen huojennuksen huomioon vain, jos se on merkitty lähdeverokorttiisi.

Esimerkki: Suomalainen tilaisuuden järjestäjä maksaa yhdysvaltalaiselle ohjelmatoimistolle 25 300 euroa. Summa on yhteiskorvaus kahdesta esiintymisestä, jotka viisi Yhdysvalloista tulevaa taiteilijaa tekee Suomessa. Koska korvaus on yli 20 000 Yhdysvaltojen dollaria, siitä peritään 15 %:n lähdevero.

Lähdeveroa ei kuitenkaan peritä yksittäisen taiteilijan osuudesta, jos
- kunkin eri taiteilijan saamasta osuudesta esitetään selvitys 
- tositteet ja vuosi-ilmoitus annetaan erikseen kunkin taiteilijan nimellä
- yksittäisen taiteilijan palkkio korvauksineen ei ylitä 20 000 dollaria.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.4.2015