Ulkomailta tulevat esiintyvät taiteilijat ja urheilijat

Jos olet ulkomainen taiteilija tai urheilija ja esiinnyt Suomessa tai osallistut suomalaiseen urheilutapahtumaan, sinun on yleensä maksettava saamastasi palkkiosta veroa myös Suomeen. Taiteilijaksi tai urheilijaksi ei tässä yhteydessä katsota esimerkiksi teatteriohjaajia, koreografeja, lavastajia, erotuomareita ja urheiluvalmentajia.

Jos oleskelet Suomessa enintään 6 kk, maksat lähdeveroa

Henkilökohtaisesta toiminnasta sinulle maksettu korvaus on Suomessa veronalaista tuloa. Siitä peritään 15 %:n lähdevero riippumatta siitä, onko korvaus palkkaa vai muuta tuloa. Lähdevero peritään, vaikka korvaus maksettaisiin ulkomaiselle ohjelmatoimistolle tai muulle ulkomaiselle yhteisölle. Korvauksesta ei voi tehdä verovähennyksiä, joten siitä ei voi vähentää esimerkiksi agentille maksettua summaa. Vaikka kuluja ei voi vähentää korvauksesta, niin työnantaja voi yleensä erikseen verottomasti korvata sinulle majoituskulut sekä matkalippukulut ja rahtimaksut, kunhan sinulla on kuluista tositteet. Lisäksi työnantaja voi maksaa kotimaan päivärahan suuruista verotonta päivärahaa.

Lähdevero on lopullinen vero, joten sinun ei tarvitse tehdä Suomeen veroilmoitusta. Työnantajasi antaa sinulle todistuksen tulosta ja pidätetystä lähdeverosta. Säilytä todistus, sillä  voit tarvita sitä kotimaasi verotuksessa kaksinkertaisen verotuksen poistamista varten

Esimerkki: Kesätapahtuman järjestäjä maksaa korvauksen ulkomaiselle sinfoniaorkesterille. Korvaus on sinfoniaorkesterin tuloa, josta kesätapahtuman järjestäjä perii veroa 15 %. Orkesteri on tulostaan verovelvollinen asuinvaltiossaan, jossa myös poistetaan kaksinkertainen verotus. Sinfoniaorkesterin jäsenilleen maksamaa kuukausipalkkaa ei veroteta Suomessa.

ETA-valtiosta tuleva voi valita veroprosentin laskutavan

Jos tulet ETA-valtiosta, voit valita progressiivisen veroprosentin, jolloin saat vähentää tulosta välittömiä kuluja (esimerkiksi matka- ja majoituskulut, jos työnantaja ei ole maksanut niiden perusteella verotonta korvausta). Verotoimisto voi pyynnöstä tutkia asian ja antaa progressiivisen lähdeverokortin, jonka veroprosentissa kulut on huomioitu. Voit tarkistaa etukäteen lähdeverolaskurilla, onko tämä vaihtoehto edullisempi kuin 15 %:n lähdevero.

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kk, tulojen määrä vaikuttaa veroprosenttiin

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, olet Suomessa yleisesti verovelvollinen. Yleisesti verovelvolliset taiteilijat ja urheilijat verotetaan samoin kuin muutkin Suomessa yleisesti verovelvolliset. Veroprosenttisi määräytyy progressiivisesti koko vuoden tulojen mukaan.

Jos työnantajasi on suomalainen, tarvitset verokortin. Saat sen verotoimistosta. Esitä verokortti työnantajalle. Jos työnantaja on ulkomainen eikä tee palkastasi ennakonpidätystä, sinun kannattaa oma-aloitteisesti hakea ennakkoveroa. Sekä verokorttia että ennakkoveroja varten tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen.

Lisätietoa henkilötunnuksen saamisesta

Muista antaa veroilmoitus Suomeen

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, sinun on annettava veroilmoitus Suomeen. Saat esitäytetyn veroilmoituksen työskentelyvuotta seuraavan vuoden keväällä Suomen Verohallinnosta. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot. Jos niissä ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Tarvittaessa täydennä ja korjaa veroilmoituksen tietoja OmaVero-palvelussa.

Näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen paperilomakkeilla

Verosopimusten vaikutus verotukseen

Jos ulkomailta tulevalle urheilijalle tai taiteilijalle maksetaan korvaus Suomessa tapahtuvasta henkilökohtaisesta toiminnasta, Suomen ja muiden maiden väliset verosopimukset eivät normaalisti rajoita Suomen verotusoikeutta. Yhdysvalloista tulevat urheilijat ja taiteilijat ovat ainoa poikkeus tähän sääntöön. Jos tulet Suomeen Yhdysvalloista ja saat täältä palkkiota ja kulukorvauksia yhteensä enintään 20 000 dollaria vuodessa, korvausta ei veroteta Suomessa. Jos raja ylittyy, koko palkkiosta on maksettava vero Suomeen. Maksaja voi ottaa verosopimuksen mukaisen huojennuksen huomioon vain lähdeverokortilla olevan merkinnän perusteella.

Esimerkki: Suomalainen tilaisuuden järjestäjä maksaa yhdysvaltalaiselle ohjelmatoimistolle 25 300 euroa yhteiskorvauksena viiden Yhdysvalloista tulevan taiteilijan kahdesta esiintymisestä Suomessa. Koska korvaus on yli 20 000 Yhdysvaltojen dollaria, siitä peritään 15 %:n lähdevero. Jos kuitenkin esitetään selvitys kunkin eri taiteilijan saamasta osuudesta ja tositteet ja vuosi-ilmoitus annetaan erikseen kunkin taiteilijan nimellä, lähdeveroa ei peritä yksittäisen taiteilijan osuudesta, ellei hänen palkkionsa korvauksineen ylitä 20 000 dollaria.