Ulkomailta Suomeen suomalaisen työnantajan palvelukseen

Jos työskentelet Suomessa, joudut yleensä maksamaan palkastasi veroa Suomeen. Tarvitset myös suomalaisen verokortin, jota varten saat suomalaisen henkilötunnuksen maistraatista tai verotoimistosta. Suomeen tultuasi sinun kannattaakin ottaa yhteyttä verotoimistoon.

Anna veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus)

Siirry ilmoittamaan

Palvelu avautui 8.3.2018 liikkeen- ja ammatinharjoittajille, joiden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 3.4.2018. Muille asiakkaille palvelu avautuu maaliskuun lopulla.

Suomesta saamasi palkka verotetaan yleensä Suomessa, vaikka oleskelisit maassa vain lyhyen aikaa. Suomalaiseen työnantajaan rinnastetaan myös Suomessa toimiva ulkomainen työnantaja, jolla on Suomessa kiinteä toimipaikka. Poikkeuksia on:

Lue lisää henkilötunnuksen hankkimisesta.

Jos oleskelet Suomessa enintään 6 kk, maksat lähdeveroa

Jos olet Suomessa tilapäisesti, olet rajoitetusti verovelvollinen. Palkastasi peritään 35 prosentin vero, ns. lähdevero. Voit hakea Verohallinnolta lähdeverokortin. Siihen voidaan merkitä myös lähdeverovähennys, joka on 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivässä.

Jotta työnantajasi voi tehdä lähdeverovähennyksen tulostasi ennen veron perimistä, sinulla tulee olla lähdeverokortti. Toimita verokortti alkuperäisenä työnantajallesi. Lähdevero on lopullinen vero, eikä sinun tarvitse antaa veroilmoitusta Suomeen.

Esimerkki:  Jos saat kuukaudelta palkkaa 2 000 euroa, lähdevero ilman lähdeverokorttia on 35 % eli 700 euroa. Jos olet antanut työnantajallesi lähdeverokortin, jossa on merkintä lähdeverovähennyksestä, palkastasi peritään veroa 521,50 euroa ((2 000 euroa – 510 euroa) x 35 %). Huomioithan, että palkkaan lasketaan rahapalkan lisäksi myös mahdolliset luontoisedut, kuten ravintoetu ja asuntoetu.

Palkastasi peritään vakuutusmaksuja, jos sinulla ei ole A1/ E101 -todistusta

Palkasta peritään veron lisäksi eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu. Jos työskentelet Suomessa vähintään 4 kuukauden ajan, olet Suomessa vakuutettu ja sinulta peritään lisäksi sairausvakuutusmaksu (sairaanhoitomaksu + päivärahamaksu).

Lisätietoa saat Eläketurvakeskuksesta (etk.fi), eläkelaitoksista ja Työttömyysvakuutusrahastosta (tvr.fi).

Jos sinulla on asuinvaltiostasi annettu todistus A1/E101, jossa sinun kerrotaan kuuluvan asuinvaltiosi sosiaaliturvaan, mitään vakuutusmaksuja ei peritä.

Muista ilmoittaa Suomesta saadut tulot asuinvaltiosi verotuksessa

Asuinvaltiolla on yleensä oikeus verottaa henkilöä sekä asuinvaltiosta että ulkomailta saaduista tuloista. Muista ilmoittaa Suomesta saadut tulot myös asuinvaltiosi verotuksessa. Saat työnantajalta todistuksen palkastasi ja siitä peritystä lähdeverosta. Voit tarvita todistusta asuinvaltiosi verotuksessa. Jos asuinvaltiosi verottaa ulkomailta saamiasi tuloja, se myös poistaa kaksinkertaisen verotuksen.

Voit vaatia myös progressiivista verotusta

Jos asut Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus, voit vaatia lähdeverotuksen sijasta, että tulosi verotetaan progressiivisesti eli samalla tavalla kuin Suomessa yli 6 kuukautta oleskelevilla.

ETA-valtioita ovat kaikki EU-valtiot sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein. Verosopimusvaltiot on mainittu oheisessa listassa:

Progressiivisessa verotuksessa veroprosentin suuruuteen vaikuttaa vuoden aikana kertyneiden kokonaistulojen ja vähennysten määrä. Progressiivista verotusta varten sinun tulee hakea Verohallinnolta rajoitetusti verovelvollisen verokorttia.

Ilmoita hakemuksella kaikki Suomesta saamasi ansiotulot, asuinvaltiossasi verotettavat ansiotulot sekä näihin tuloihin kohdistuvat vähennykset. Suomi verottaa vain Suomesta saamiasi tuloja, mutta asuinvaltiossa saamasi veronalaiset tulot korottavat Suomesta saamiesi tulojen veroja. Asuinvaltiossa verotettavia ansiotuloja ovat esimerkiksi palkkatulot, sosiaalietuudet (työttömyyskorvaus, opintoraha) ja eläkkeet.

Huomio vähennykset

Voit vaatia vähennyksenä esimerkiksi:

  • asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja
  • tulonhankkimiskuluja
  • eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja
  • asuntolainan korkoja

Jos asuinvaltiossasi koko vuoden ajalta verotettavat ansiotulosi ja niihin kohdistuvat vähennykset eivät ole vielä hakemusta tehdessä asuinvaltion veroviranomaisten eriteltävissä, liitä hakemukseen esimerkiksi palkkatodistus, todistus työttömyyspäivärahasta, päätös eläkkeestä tai muu luotettava selvitys tuloista. Voit myös liittää hakemukseen verotustodistuksen asuinvaltiossasi viimeksi vahvistetusta verotuksesta.

Saat esitäytetyn veroilmoituksen

Jos sinua verotetaan Suomessa progressiivisessa verotuksessa, saat tulojen ansaitsemisvuotta seuraavana vuonna esitäytetyn veroilmoituksen, jossa kerrotaan verotuksen perusteena olleet tulot ja vähennykset ja verotuksen lopputulos. Sinun tulee tarkastaa ja mahdollisesti palauttaa veroilmoitus korjattuna. Jos olet palauttanut veroilmoituksen korjattuna, saat syksyllä uuden verotuspäätöksen.

Jos olet työskennellyt esimerkiksi alkuvuonna Suomessa ja arvioinut loppuvuoden palkkatulot asuinvaltiossasi, tarkasta veroilmoitus ja korjaa asuinvaltiossasi saatujen tulojen määrä oikeaksi. Jos olet arvioinut loppuvuoden tulot liian suuriksi, olet mahdollisesti maksanut Suomeen liikaa veroa. Tällöin saat korjatun verotuspäätöksen, jossa on ilmoitettu mahdollisen veronpalautuksen määrä.

Jos taas olet arvioinut loppuvuoden tulot liian pieneksi, olet mahdollisesti maksanut Suomeen liian vähän veroa. Tällöin saat korjatun verotuspäätöksen, jossa on ilmoitettu mahdollisen jäännösveron määrä.

Voit arvioida veroprosenttiasi laskurilla (vero.fi/verolaskuri)

Esimerkki: Jos saat palkkaa vuodessa noin  25 000 euroa, veroprosenttisi on 15 (veroprosentin lisäksi palkasta voidaan periä myös eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja).

Jos et hakenut ennakkoperintää varten progressiivista verotusta ja sinulta on peritty lähdeveroa, voit hakea progressiivista verotusta myös jälkikäteen palauttamalla veroilmoituksen. Liitä veroilmoitukseen hakemus progressiiviseen verotukseen.

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kk, tulojen määrä vaikuttaa veroprosenttiin

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, olet yleisesti verovelvollinen. Veroprosenttisi määräytyy progressiivisesti koko vuoden tulojen mukaan. Hae Verohallinnolta tavallinen verokortti. Sitä varten tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen. Toimita verokortti alkuperäisenä työnantajallesi.

Veroprosenttia voit arvioida etukäteen veroprosenttilaskurilla. Veron lisäksi työnantaja perii palkastasi sairausvakuutusmaksun (sairaanhoitomaksu + päivärahamaksu), työttömyysvakuutusmaksun ja eläkevakuutusmaksun (yhteensä noin 7-8 %) ellei sinulla ole todistusta A1 tai E101. Näillä todistuksilla voit osoittaa, että olet vakuutettu muualla kuin Suomessa. Silloin vakuutusmaksua ei peritä.

Muista antaa veroilmoitus Suomeen

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, sinun on annettava veroilmoitus Suomeen. Suomen Verohallinto lähettää sinulle työskentelyvuotta seuraavan vuoden huhtikuussa esitäytetyn veroilmoituksen. Jos saat veroilmoituslomakkeen, jossa ei ole esitäytettynä tietoja tuloistasi, sinun on itse täytettävä veroilmoitus ja lähetettävä se Verohallintoon. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ja korjaa virheet tai lisää puuttuvat tiedot. Ilmoita myös ulkomailta saamasi tulot Suomessa oleskelun ajalta. Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole virheitä eikä puutteita, sinun ei tarvitse palauttaa sitä. Jos et saa esitäytettyä veroilmoitusta, on sinun annettava veroilmoitus oma-aloitteisesti. Käytä veroilmoituslomaketta 3001.

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa on korjattavaa, palauta veroilmoitus allekirjoitettuna Verohallinnolle. Palautusosoite on merkitty veroilmoitukseen. Saat myöhemmin syksyllä uuden verotuspäätöksen, jossa on kerrottu lopullinen verojen määrä. Saat tarvittaessa myös jäännösveron maksuohjeet. Lisäksi mukana on ohje mahdollista oikaisuvaatimusta varten.

Sinun ei yleensä tarvitse ilmoittaa Suomeen niitä tuloja, jotka olet ansainnut ennen Suomeen muuttoa tai Suomesta muuton jälkeen. Näistä tuloista ei myöskään tarvitse maksaa veroja Suomeen. Jos kuitenkin saat työskentelyn päättymisen jälkeen tuloja Suomen työskentelyn perusteella, ovat tällaiset tulot tavallisesti Suomessa verotettavia. Tällaista tuloa voi olla esimerkiksi Suomessa työskentelyn ajalta kertynyt optioetu.

Kun muutat pois Suomesta

Kun muutat pois Suomesta, sinun on ilmoitettava osoitteenmuutoksesta maistraatille viikon sisällä muutosta. Muutosta kannattaa ilmoittaa erikseen myös Verohallinnolle. Verohallinnolta voit myös tarkistaa, muuttuuko muuttovuoden verojen määrä. Samalla voit toimittaa tietoja tuloista ja menoista, joita tarvitaan viimeisten Suomessa työskentelyn ajalta saatujen tulojen verotuksessa. Sinun on myös annettava Verohallinnolle veroilmoitus muuttovuodelta. Kannattaa myös tarkistaa, että Suomen Verohallinnolla on tiedossa oikea ulkomainen pankkitilinumerosi. Silloin saat mahdollisen veronpalautuksen suoraan tilillesi.