Työnantaja rakennustyömaalla – näin autat työntekijää veroasioissa

Rakennus- ja asennustyömaalla jokaisella työntekijällä täytyy olla näkyvissä kuvallinen henkilötunniste, jossa näkyy veronumero. Veronumeron on oltava veronumerorekisterissä.

Työntekijä tarvitsee suomalaisen henkilötunnuksen, jotta hän voi saada veronumeron.

Jos olet itsenäinen työnsuorittaja eli ammatinharjoittaja, selvitä miten toimit.

Vastaa kysymyksiin valitsemalla vaihtoehto, joka vastaa tilannettasi.

Saat lopuksi toimintaohjeet:

  • miten voit ohjata työntekijää
  • mitä voit tehdä työntekijäsi puolesta
  • mistä sinun on työnantajana huolehdittava itse.