Työnantaja rakennustyömaalla ā€“ näin autat työntekijää veroasioissa

Tuletko töihin Suomeen ja tarvitset verokortin tai veronumeron ja verokortin:

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, soita puh.029 497 050, ja saat toimintaohjeet. Verotoimistokäyntiä ei tarvita.
Verotoimistojen aukioloaikoja on rajoitettu emmekä suosittele käyntiasiointia.
Tämä poikkeusmenettely on voimassa 1.4.2020 - 30.9.2021.

Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus ja pystyt tunnistautumaan OmaVeroon, voit merkitä itse veronumeron veronumerorekisteriin OmaVerossa. Katso ohjeet OmaVero-ilmoittamiseen

Rakennus- ja asennustyömaalla jokaisella työntekijällä täytyy olla näkyvissä kuvallinen henkilötunniste, jossa näkyy veronumero. Veronumeron on oltava veronumerorekisterissä.

Työntekijä tarvitsee suomalaisen henkilötunnuksen, jotta hän voi saada veronumeron.

Jos olet itsenäinen työnsuorittaja eli ammatinharjoittaja, selvitä miten toimit.

Vastaa kysymyksiin valitsemalla vaihtoehto, joka vastaa tilannettasi.

Saat lopuksi toimintaohjeet:

  • miten voit ohjata työntekijää
  • mitä voit tehdä työntekijäsi puolesta
  • mistä sinun on työnantajana huolehdittava itse.