Marjanpoimijaksi tai muuhun kausityöhön Suomeen – näin huolehdit veroasioista

Tuletko töihin Suomeen ja tarvitset verokortin tai veronumeron ja verokortin:

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, soita puh.029 497 050, ja saat toimintaohjeet asiakasohjaajaltamme. Verotoimistokäyntiä ei tarvita. Tämä poikkeusmenettely on voimassa 31.12.2021 saakka. Lue lisää uutisesta: Ulkomaalainen työntekijä voi saada verokortin tai veronumeron käymättä verotoimistossa.
Verotoimistojen aukioloaikoja on rajoitettu emmekä suosittele käyntiasiointia.

Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus ja pystyt tunnistautumaan OmaVeroon, voit merkitä itse veronumeron veronumerorekisteriin OmaVerossa. Katso ohjeet OmaVero-ilmoittamiseen

Kun tulet ulkomailta Suomeen kausityöhön esimerkiksi marjanpoimijaksi tai matkailualalle, maksat yleensä veroa Suomeen. Verotukseesi vaikuttavat oleskeluaikasi Suomessa sekä se, työskenteletkö suomalaisessa vai ulkomaisessa yrityksessä.

Jos oleskelet Suomessa enintään 6 kuukautta, työnantajasi perii palkastasi 35 % lähdeveroa. Ennen lähdeveron perimistä työnantajasi voi vähentää palkastasi 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivässä, jos haet lähdeverokortin ja annat sen työnantajallesi.

Katso ohjeet tilanteesi mukaan

Tulet suomalaisen työnantajan palvelukseen

Tulet ulkomaisen työnantajan palvelukseen

Voit vaatia progressiivista verotusta

Jos asut EU- tai ETA-valtiossa tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus, voit vaatia, että tulojasi verotetaan progressiivisesti

Verokorttia varten tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen. Voit saada henkilötunnuksen verotoimistosta, jossa sinun täytyy käydä henkilökohtaisesti. Ota mukaan 

  • täytetty rekisteröintilomake (lomake 6150)
  • työsopimus
  • passi
  • kausityötä koskeva lupa (kausityötodistus, -viisumi tai -oleskelulupa).

Kausityöhön oikeuttavan luvan tarvitset, jos olet muun kuin EU- tai ETA-valtion kansalainen. Hae kausityöhön oikeuttavaa lupaa Maahanmuuttovirastosta

Jos sinulla jo on suomalainen henkilötunnus, voit toimittaa hakemuksen progressiiviseen verotukseen postitse.

Saat rajoitetusti verovelvollisen verokortin, joka sinun täytyy antaa työnantajallesi ennen ensimmäistä palkanmaksupäivää.

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, työnantajasi perii palkastasi veroa verokorttiisi merkityn veroprosentin mukaan. Verotuksesi on progressiivista ja veroprosenttiisi vaikuttavat sekä Suomesta että ulkomailta saadut tulot. Jos asut pysyvästi ulkomailla, verosopimus voi kuitenkin estää Suomea verottamasta tuloja, jotka saat ulkomailta.

Katso ohjeet tilanteesi mukaan

Tulet suomalaisen työnantajan palvelukseen

Tulet ulkomaisen työnantajan palvelukseen

Työnantaja huolehtii kausityöntekijän vakuutuksista

Lähdeveron perimisen tai ennakonpidätyksen toimittamisen lisäksi kausityöntekijän työnantajalla on myös muita palkanmaksuun liittyviä velvollisuuksia. Nämä velvoitteet koskevat suomalaisia työnantajia sekä työnantajia, joilla on kiinteä toimipaikka Suomessa.

Kausityöntekijä on työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutettu, jos hänelle maksettava palkka on vähintään 726,27 euroa kuukaudessa (vuonna 2021). Tällöin työnantajan tulee periä kausityöntekijältä sairausvakuutusmaksu (sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu). Sairausvakuutusmaksu sisältyy veroprosenttiin, jos kausityöntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti. Työnantajan on maksettava lisäksi työnantajan sairausvakuutusmaksu

Lue lisää Suomeen töihin tulevan sairausvakuutusmaksusta.

Työnantajan on lisäksi mahdollisesti otettava kausityöntekijälle seuraavat sosiaalivakuutukset ja maksettava niihin liittyvät maksut valitsemalleen vakuutusyhtiölle:

Vuoden 2018 alusta lähtien kausityöntekijästä ei makseta työttömyysvakuutusmaksua. Muihin sosiaalivakuutusmaksuihin kausityölaki ei tuonut muutosta.

Kausityölaissa (Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten) kausityöntekijällä tarkoitetaan kolmannen maan kansalaista (muun maan kuin EU-jäsenvaltion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen), jonka vakinainen asuinpaikka on muualla kuin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä ja joka oleskelee Suomessa laillisesti ja tilapäisesti työskennelläkseen kausiluonteisesti sellaisen määräaikaisen työsopimuksen perusteella, joka on tehty hänen ja Suomeen sijoittautuneen työnantajan välillä.

Vakuutusmaksuja ei makseta, jos EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä tulevalla kausityöntekijällä on asuinvaltiostaan A1-todistus, joka osoittaa henkilön kuuluvan asuinvaltionsa sosiaaliturvaan.

Yli 5 ulkomaalaista tarvitsee rekisteröintiä työntekoa varten

Varaa aika verotoimistoon, jos esimerkiksi marjatilalle tulee työskentelemään yli 5 ulkomaalaista henkilöä, jotka tarvitsevat henkilötunnusta, verokorttia tai veronumeroa.

Varaa aika OmaVerossa

Jos et voi kirjautua OmaVeroon, varaa aika numerosta 029 512 000 (vaihde).