Kansainvälinen liikenne

Jos olet ulkomaalainen ja työskentelet suomalaisella, kansainvälisessä liikenteessä olevalla aluksella (esimerkiksi merimiehenä, lentoemäntänä tai lentäjänä) eri maiden verosopimukset määräävät, mihin maahan maksat palkastasi veroa. Näiden ammattiryhmien verotuksesta on sopimuksissa oma kohtansa. Yleensä ensisijainen verotusoikeus on työnantajayrityksen kotivaltiolla tai yrityksen tosiasiallisen johdon sijaintivaltiolla.

Veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus) on sulkeutunut.

Tietojen ilmoittaminen vuodelta 2017 tässä palvelussa ei ole enää mahdollista. Ilmoita tiedot esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella ja tarvittavilla liitelomakkeilla. Palauta ne verotoimistoon postitse.

Jos työskentelet suomalaisen yrityksen palveluksessa, palkkasi verotetaan Suomessa. Jos et asu Suomessa, suomalainen työnantaja perii palkastasi 35 % lähdeveron. Poikkeus ovat muissa pohjoismaissa asuvat kansainvälisessä liikenteessä olevan ilma-aluksen työntekijät: heidän palkkansa verotetaan vain asuinvaltiossa. Kaikissa tapauksissa kannattaa hakea suomalainen verokortti. Pohjoismaissa asuville lentoliikenteen työtekijöille verokorttiin merkitään vapautus verosta. Muille verokorttiin tehdään merkintä lähdeverovähennyksestä. Se on 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivässä.

Lähdevero on lopullinen vero, joten tuloista ei tarvitse tehdä veroilmoitusta Suomeen. Saat työnantajaltasi todistuksen tulosta ja sinulta peritystä lähdeverosta. Säilytä todistus, sillä voit tarvita sitä kotimaasi verotuksessa kaksinkertaisen verotuksen poistamista varten.

Merimiehet

Vaikka asuisit ulkomailla, voit joutua maksamaan veroa Suomeen, jos sinulla on tuloa Suomesta tai suomalaiselta alukselta. Jos työskentelet suomalaisella vesialuksella, maksat palkastasi Suomeen 35 %:n lähdeveron. Suomalainen työnantajasi perii lähdeveron palkanmaksun yhteydessä.

Ennen veron perimistä työnantajasi vähentää palkastasi 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivässä, jos vähennyksestä on merkintä lähdeverokortissasi. Lähdeverokorttia voit hakea suomalaisesta verotoimistosta. Myös työnantajasi voi tehdä hakemuksen. Samassa yhteydessä verotoimisto tarkistaa mahdollisen verosopimuksen vaikutuksen verotukseesi. Esimerkiksi Alankomaista ja Venäjältä tulevien merimiesten palkasta maksetaan veroa vain asuinvaltioon.

Suomalainen työnantaja perii palkastasi veron lisäksi Suomeen myös vakuutusmaksuja. Maksuja ei kuitenkaan peritä, jos sinulla on todistus A1 tai E101. Nämä todistukset osoittavat, että olet vakuutettu kotimaassasi.

Vuokratyöntekijät

Jos työskentelet suomalaisessa vesi- tai ilma-aluksessa vuokratyöntekijänä, palkkatulosi verotetaan Suomessa siinäkin tapauksessa, että työnantajanasi olisi ulkomainen työvoiman vuokrausyritys. Palkkaa ei kuitenkaan verosopimusmääräyksistä johtuen veroteta Suomessa, jos työskentelet suomalaisessa ilma-aluksessa ja asut muussa Pohjoismaassa kuin Suomessa. Jos työnantajanasi olevalla ulkomaisella vuokrausyrityksellä ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, se ei ole velvollinen perimään veroa Suomeen palkkatulostasi. Voit itse hakea Suomessa verotoimistosta lähdeveron maksuunpanoa tai ennakkoveron määräämistä sen mukaan oletko Suomessa rajoitetusti vai yleisesti verovelvollinen. Sinun tulee ilmoittaa palkkasi Suomeen annettavalla veroilmoituksella, jos palkastasi ei ole etukäteen määrätty lähdeveroa maksettavaksi. Jos olet velvollinen maksamaan palkastasi veroa myös asuinvaltiossasi, poistaa asuinvaltio kaksinkertaisen verotuksen.

Ajoneuvonkuljettajat

Jos et asu Suomessa mutta työskentelet ajoneuvonkuljettajana suomalaisen kuljetusliikkeen palveluksessa ja teet työajoja useissa eri maissa, palkkasi verotetaan Suomessa vain, jos palkanmaksukauden ajoista yli puolet on tehty Suomessa. Työnantaja perii palkastasi 35 %:n lähdeveron. Sinun kannattaa joka tapauksessa hakea verokorttia verotoimistosta. Verokorttiin voidaan tehdä merkintä lähdeverovähennyksestä. Se on 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivässä. Myös työnantajasi voi hakea lähdeverokorttia.

Voit vaatia myös progressiivista verotusta

Voit vaatia lähdeverotuksen sijasta, että tulosi verotetaan progressiivisesti eli samalla tavalla kuin Suomessa yli 6 kuukautta oleskelevilla. Progressiivista verotusta varten sinun tulee hakea Verohallinnolta rajoitetusti verovelvollisen verokorttia. Ilmoita hakemuksella kaikki Suomesta saamasi ansiotulot, asuinvaltiossasi verotettavat ansiotulot sekä näihin tuloihin kohdistuvat vähennykset. Suomi verottaa vain Suomesta saamiasi tuloja, mutta asuinvaltiossa saamasi veronalaiset tulot korottavat Suomesta saamiesi tulojen veroja.

Jos sinua verotetaan progressiivisessa verotuksessa, saat seuraavana vuonna esitäytetyn veroilmoituksen, jossa kerrotaan verotuksen perusteena olleet tulot ja vähennykset ja verotuksen lopputulos. Sinun tulee tarkastaa ja mahdollisesti palauttaa veroilmoitus korjattuna.

Lisätietoa rajoitetusti verovelvollisen ansiotulon verotuksesta

Ilmoita Suomesta saatu tulo asuinvaltion veroilmoituksessa

Ilmoita kotivaltion veroilmoituksessa myös Suomen tulot ja Suomen verot. Jos kotivaltiokin verottaa, se huolehtii kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta.