Töissä kansainvälisessä järjestössä tai ulkomaan edustustossa ā€“ miten tuloja verotetaan?

Jos työskentelet Suomessa vieraan valtion edustustossa tai jonkin kansainvälisen erityisjärjestön palveluksessa, palkkasi voi olla verovapaata Suomessa.

Olet Suomen kansalainen ja työskentelet Suomessa kansainvälisessä erityisjärjestössä

Jos olet Suomen kansalainen ja työskentelet Suomessa kansainvälisessä erityisjärjestössä, palkkasi voi olla verovapaata jonkin erityisjärjestöä koskevan sopimuksen perusteella. Jos palkkasi on verovapaata erityisjärjestöä koskevan sopimuksen perusteella, palkka ei vaikuta muiden mahdollisten ansiotulojesi verotukseen. Sinun ei myöskään tarvitse maksaa palkan perusteella sairausvakuutusmaksua, vaikka olisit Suomessa sairausvakuutettu.

Kansainväliset järjestöt solmivat yleensä sijaintivaltionsa kanssa niin sanotun isäntämaasopimuksen. Suomeen on sijoittautunut useita kansainvälisiä järjestöjä, joiden kanssa solmitussa isäntämaasopimuksessa voi olla myös järjestön työntekijöiden verotusta koskevia määräyksiä.

Tällaisia erityisjärjestöjä ovat esimerkiksi

 • Itämeren suojelukomissio HELCOM
 • Taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälinen instituutti (UNU-WIDER)
 • Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM
 • Yhdistyneiden kansakuntien innovaatio- ja teknologialaboratorio (UNTIL).

Jos kansainväliseltä erityisjärjestöltä saamasi palkka on vapautettu Suomen verosta, sinun ei tarvitse ilmoittaa siltä saamaasi palkkaa veroilmoituksessa.

Huom. Korkein hallinto-oikeus on antanut 30.4.2021 päätöksen 2021:54, jonka mukaan kansainväliseltä erityisjärjestöltä saatu palkka ei vaikuta työntekijän muiden mahdollisten ansiotulojen verotukseen (ns. progressiovaikutus).

Aikaisemmin verotuskäytännössä erityisjärjestöltä saatu tulo on huomioitu muiden ansiotulojen veroprogressiossa. Aikaisemmin erityisjärjestöltä saadusta palkasta on myös määrätty sairausvakuutusmaksu, jos työntekijä on ollut Suomessa sairausvakuutettu.

Tarkista verovuoden 2020 verotuspäätöksestäsi, että YK:lta tai kansainväliseltä erityisjärjestöltä saamasi palkkatulo on huomioitu täysin verovapaana. Hae tarvittaessa tuloverotuksen oikaisua. Myös aikaisempiin verovuosiin voit hakea tuloverotuksen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Lue lisää: Oikaisuvaatimus tuloverotuksessa.

Jos tarvitset lisätietoja, soita Henkilöasiakkaan kansainvälinen tuloverotus  029 497 024

Olet Suomen kansalainen ja työskentelet Suomessa vieraan valtion edustustossa

Jos olet Suomen kansalainen ja asut pysyvästi Suomessa, maksat yleensä veroa vieraan valtion edustustossa työskentelystä saadusta palkasta vain Suomeen. Palkan verotukseen vaikuttaa Suomen ja vieraan valtion välinen verosopimus, joten tarkista verosopimus.

Jos olet Suomessa sairausvakuutettu, palkasta peritään myös sairausvakuutusmaksu.

Hae palkkatulolle ennakkoveroa.

Lue lisää: Ennakkovero – henkilöasiakkaat

Saat esitäytetyn veroilmoituksen keväällä Suomen Verohallinnosta. Tarkista veroilmoituksen tiedot. Jos tulo puuttuu esitäytetyltä veroilmoitukselta, ilmoita tulo OmaVerossa tai paperilomakkeella 50A (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset).

Jos et ole Suomen kansalainen

Kun kansalaisuutesi on muu kuin Suomi ja

 • työskentelet Suomessa YK:n tai sen erityisjärjestön,
 • Kansainvälisen atomienergiajärjestön tai
 • vieraan valtion edustuston palveluksessa,

sinun ei tarvitse maksaa Suomeen veroa palkasta, jonka saat kyseisestä tehtävästä tai palveluksesta. Sinun ei myöskään tarvitse maksaa sairausvakuutusmaksua, vaikka olisit Suomessa sairausvakuutettu.

Veroa pitää maksaa joistakin muista tuloista 

Vieraan valtion, YK:n tai sen erityisjärjestön tai Kansainvälisen atomienergiajärjestön palveluksessa maksat veroa Suomeen vain näistä tuloista:

Nämä erityisrajoitukset koskevat myös 

 • näissä kansainvälisissä tehtävissä työskentelevien perheenjäseniä ja yksityisiä palvelijoita, jos he eivät ole Suomen kansalaisia
 • toisen valtion edustustossa työskentelevää, vaikka hän ei olisi kyseisen valtion kansalainen.

Ilmoita vain verotettavat tulot veroilmoituksessa

Veroilmoituksessa ei tarvitse ilmoittaa tuloja, joita ei veroteta Suomessa. Ilmoita nämä tulot vain, jos Verohallinto erikseen pyytää sinua ilmoittamaan ne.

Työskentelet Suomessa Pohjoismaisessa Investointipankissa

Jos työskentelet Pohjoismaisen Investointipankin (NIB), Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) tai Pohjoismaisen ympäristörahoitusyhtiön (NEFCO) palveluksessa Suomessa, maksat palkastasi 40 % lopullista palkkaveroa. Suomeen. Voit myös verovuosittain tehdä valinnan, maksatko palkastasi lopullisen palkkaveron vai verotetaanko palkkaa progressiivisesti.

Palkasta peritty lähdevero kattaa myös työntekijän sairausvakuutusmaksun, joten työntekijän sairausvakuutusmaksua ei peritä erikseen, vaikka olisit Suomessa sairausvakuutettu.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa palkkaa esitäytetyllä veroilmoituksella, jos palkasta peritään lopullinen palkkavero (40 %) ja sinulla ei ole muita ansiotuloja.

Pohjoismaisesta investointipankista saatu tulo vaikuttaa muiden ansiotulojesi veroprosenttiin. Jos sinulla on sekä muuta tuloa että Pohjoismaisesta investointipankista saatua tuloa ja jompikumpi puuttuu esitäytetyltä veroilmoitukselta, ilmoita puuttuva tulo OmaVerossa tai lomakkeella 50A. (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset) Jos käytät paperilomaketta, ilmoita 

 • kohdassa Palkat, palkkiot ja korvaukset palkan määrä
 • kohdassa Maksajan nimi työnantajan nimi
 • kohdassa Mikä tulo? kirjoita ”peritty lähdevero 40 %”

Työskentelet Suomessa Euroopan kemikaalivirastossa

Jos työskentelet Euroopan kemikaalivirastossa (ECHA), et maksa Suomessa veroa viraston maksamasta palkasta. Kemikaaliviraston työntekijöihin sovelletaan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa Kemikaalivirastolta saamaasi palkkaa esitäytetyllä veroilmoituksella. Kemikaalivirastolta saamasi tulo ei vaikuta muiden mahdollisten ansiotulojesi verotukseen.

Sinun ei tarvitse maksaa palkan perusteella sairausvakuutusmaksua, vaikka olisit Suomessa sairausvakuutettu.