Ajoneuvo ulkomailta Suomeen muutettaessa

Autoverolain muutos 1.1.2015

Autoverolakiin on tehty muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.1.2015. Muuttajien ajoneuvoja koskevat maahanmuuton yhteydessä myönnettävät veronalennukset on poistettu. Jos sinulla on kysyttävää muuttoautoista, olethan yhteydessä Verohallinnon autoverotuksen palvelunumeroon 029 497 150.

Viimeistään 31.12.2017 Suomeen muuttanut henkilö voi saada veronalennuksen vanhoin edellytyksin, jos muuttoajoneuvona verotettava ajoneuvo on rekisteröity hänen käyttöönsä viimeistään 31.12.2014 tai hän on tehnyt sen hankinnasta sitovan ostosopimuksen viimeistään 31.12.2014.

Muuttaja voi saada veronalennuksen vanhoin edellytyksin myös siinä tapauksessa, että ajoneuvo on rekisteröity muuttajan aviopuolison käyttöön viimeistään 31.12.2014. Ajoneuvon katsotaan olevan rekisteröitynä henkilön käyttöön silloin, kun hänet on merkitty ajoneuvorekisteriin ajoneuvon omistajaksi, haltijaksi tai käyttäjäksi.

Niihin muuttoajoneuvoihin, joiden veroa on alennettu, sovelletaan edelleen säännöksiä, jotka rajoittavat ajoneuvon myymistä tai luovuttamista veroa maksamatta.

Autoverolaki 

Muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Ajoneuvosta on pääsääntöisesti tehtävä Verohallinnolle autoveroilmoitus, jos se otetaan Suomessa liikennekäyttöön. EU:n ulkopuolelta tuotavista ajoneuvoista Tulli tekee autoverotuksen lisäksi erillisen tullauspäätöksen, jossa vahvistetaan tullittomuus ja arvonlisäverottomuus.

Ajoneuvo voidaan verottaa Suomessa muuttotavarana. Veronalennuksen määrä on enintään 13 450 euroa. Veronalennus myönnetään vain yhdelle ajoneuvolle, siis esimerkiksi yhdelle autolle, yhdelle pakettiautolle tai yhdelle moottoripyörälle kerrallaan.

Veronalennus voidaan myöntää seuraavin edellytyksin

  • Yksityishenkilö tuo ajoneuvon omaan käyttöönsä.
  • Ajoneuvon tuoja on maahanmuuttaja.
  • Henkilö on välittömästi ennen muuttoaan ollut ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.
  • Ajoneuvo on välittömästi ennen muuttoa ollut muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja muuttajan käytössä vähintään kuuden kuukauden ajan.
  • Ajoneuvo on tuotu muuton yhteydessä. Ajoneuvo katsotaan muuton yhteydessä tuoduksi, jos se tuodaan Suomeen 12 kuukauden kuluessa henkilön muutosta tai enintään kolme kuukautta ennen muuttoa. Lisäksi ajoneuvo tulee ilmoittaa verotettavaksi 18 kuukauden kuluessa muutosta.
  • Muuttaja on oleskellut Suomessa muuttoa edeltävän vuoden aikana vain tilapäisesti. Jos oleskelu on johtunut tavanomaisesta lomamatkasta tai siihen rinnastettavasta syystä, oleskelu voidaan katsoa tilapäiseksi, mikäli se on kestänyt enintään 72 päivää. Satunnainen työskentely voidaan katsoa tilapäiseksi, jos Suomessa oleskelu on rajoittunut 40–50 päivään.Tilapäinen oleskelu voi kokonaisuudessaan kestää enintään 72 päivää. Mainittu määrä voidaan ylittää vain pakottavasta syystä.
  • Henkilö, joka on aiemmin asunut Suomessa, ei ole muuttoaan edeltävän vuoden aikana ollut päätoiminen opiskelija.
  • Jos muuttaja on aikaisemmin tuonut maahan alennetulla verolla tai verotta ajoneuvon, sen verottomalle luovutukselle säädetty tai määrätty määräaika on päättynyt ennen muuttoa Suomeen.
Ajoneuvon rekisteröinti 31.12.2014 mennessä

Ajoneuvon voidaan katsoa olevan rekisteröitynä henkilön käyttöön silloin, kun hänet on merkitty ajoneuvorekisteriin ajoneuvon omistajaksi, haltijaksi tai käyttäjäksi. Asia voidaan tarkastaa rekisteröintitodistuksen tiedoista.

Sitova sopimus

Sopimus sitoo kaikkia sen osapuolia. Esimerkiksi myyjän on toimitettava tuote, ostajan on maksettava sovittu hinta sovittuna ajankohtana ja tavaran tai palvelun on vastattava sovittua. Muuttaja on voinut tehdä sitovan sopimuksen, jos hän on oikeustoimikelpoinen eli täysi-ikäinen henkilö, jonka oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu. Tilaussopimus on oltava tehtynä viimeistään 31.12.2014. Muuttajalle ei myönnetä autoveron alennusta, jos sopimus on tehty 1.1.2015 tai myöhemmin.

Ulkomailla oleskelu 

Siirtymäsäännöstä voidaan soveltaa vaikka ulkomailla oleskelu olisi alkanut vuoden 2015 puolella, jos edellytykset muuten täyttyvä.

Katso myös Käyttöönottoilmoitus