Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

Eläkettä Ruotsista

Jos saat eläkettä Ruotsista, Ruotsi verottaa sen. Eläke vaikuttaa silti myös Suomen verotukseen.

Pohjoismainen verosopimus muuttui vuoden 2009 alussa. Jos asuit sopimuksen allekirjoituspäivänä 4.4.2008 Suomessa ja sait eläkettä Ruotsista, eläkkeesi verotus ei ole muuttunut eli Ruotsista saamaasi eläkkeenverotuksessa käytetään edelleen ns. vapautusmenetelmää. Jos sinulla on eläke- tai ansiotuloa myös Suomesta, Suomen veroprosentti lasketaan kaikkien tulojesi (Suomen tulo + Ruotsin tulo) perusteella. Joudut kuitenkin maksamaan veroa Suomeen vain Suomesta saamastasi tulosta. Vapautusmenetelmää sovelletaan niin kauan kuin asut keskeytyksettä Suomessa.

Jos muutit Suomeen tai aloit saada eläkettä Ruotsista vasta 4.4.2008 jälkeen, eläkkeesi  verotuksessa käytetään ns. hyvitysmenetelmää. Ruotsin eläke verotetaan Suomessa, mutta Suomen verosta hyvitetään eli vähennetään Ruotsin vero. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin Ruotsin eläkkeestä Suomessa menevä vero.

Ruotsin eläke ja Suomen veroilmoitus

Laita vuoden alussa talteen ruotsalaiselta eläkelaitokselta saamasi selvitys eläkkeestä (kontrolluppgift). Tarvitset selvitystä keväällä, kun tarkistat Suomen veroilmoituksen. Suomen veroilmoitukseen ja verotuspäätökseen on yleensä merkitty näkyviin Ruotsista saamasi eläke ja sen vaikutus Suomen verotukseen.

Kun saat Suomen veroilmoituksen, toimi näin:

Ilmoita tiedot OmaVerossa

Jos et ilmoita sähköisesti, ilmoita tulot paperilomakkeella 16A Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot.

Näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen paperilomakkeilla

Jos korjattavaa tai lisättävää ei ole, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Ruotsin eläke verokortilla

Ota yhteys Verohallintoon, kun muutat Suomeen tai kun Ruotsin eläke alkaa. Voit saada Verohallinnosta Suomen eläkettä varten verokortin, jonka veroprosentissa on otettu huomioon Ruotsin eläke. Kun maksat korkeampaa veroprosenttia Suomen eläkkeestä vuoden mittaan, et joudu jälkikäteen maksamaan jäännösveroa ja mahdollisia korkoja.

Sairaanhoitomaksu

Suomessa asuville määrätään verotuksen yhteydessä sairaanhoitomaksu, joka on alle 2 % tuloista. Jos sinulla on eläketuloja Suomesta ja Ruotsista, maksu lasketaan niiden yhteismäärästä. Maksu ei voi olla suurempi kuin eläke, jonka saat Suomesta.