Eläkettä Ruotsista

Veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus) on sulkeutunut.

Tietojen ilmoittaminen vuodelta 2017 tässä palvelussa ei ole enää mahdollista. Ilmoita tiedot esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella ja tarvittavilla liitelomakkeilla. Palauta ne verotoimistoon postitse.

Jos saat eläkettä Ruotsista, Ruotsi verottaa sen. Eläke vaikuttaa silti myös Suomen verotukseen.

Pohjoismainen verosopimus muuttui vuoden 2009 alussa. Muutos ei koske sinua, jos asuit muutoksen allekirjoituspäivänä 4.4.2008 Suomessa ja sait eläkettä Ruotsista. Ruotsalaisen eläkkeesi verotuksessa käytetään edelleen ns. vapautusmenetelmää. Jos sinulla on eläke- tai ansiotuloa myös Suomesta, Suomen veroprosentti lasketaan kaikkien tulojesi (Suomen tulo + Ruotsin tulo) perusteella. Joudut kuitenkin maksamaan veroa Suomeen vain Suomesta saamastasi tulosta. Vapautusmenetelmää sovelletaan niin kauan kuin asut keskeytyksettä Suomessa.

Jos muutit Suomeen tai aloit saada ruotsalaista eläkettä vasta 4.4.2008 jälkeen, eläkkeesi  verotuksessa käytetään ns. hyvitysmenetelmää. Ruotsin eläke verotetaan Suomessa, mutta Suomen verosta hyvitetään eli vähennetään Ruotsin vero. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin Ruotsin eläkkeestä Suomessa menevä vero.

Ruotsin eläke ja Suomen veroilmoitus

Laita vuoden alussa talteen ruotsalaiselta eläkelaitokselta saamasi selvitys eläkkeestä (kontrolluppgift). Tarvitset selvitystä huhtikuussa, kun tarkistat Suomen veroilmoituksen. Suomen veroilmoitukseen ja verotuspäätökseen on yleensä merkitty näkyviin Ruotsista saamasi eläke ja sen vaikutus Suomen verotukseen.

Kun saat Suomen veroilmoituksen, toimi näin:

  1. Tarkista, onko Ruotsin eläkkeiden yhteismäärä verotuspäätöksessä oikein. Ruotsin eläke on merkitty kohtaan ”Ulkomaan eläketulot”. Jos määrä on virheellinen tai puuttuu kokonaan, merkitse kohtaan 10.1 oikea määrä euroina (ennen Ruotsin veron vähentämistä). Merkitse kohtaan 11.1 Ruotsin verojen yhteismäärä euroina. Palauta veroilmoitus.
  2. Jos 4.4.2008 asuit Suomessa ja sait Ruotsista eläkettä, päätöksessäsi pitäisi lukea "vapautusmenetelmä”. Jos päätöksessä lukee “hyvitysmenetelmä”, verotuksessasi ei ole käytetty oikeaa menetelmää. Asian korjaamiseksi täytä veroilmoituksen lisätietoihin maininta siitä, että 4.4.2008 asuit Suomessa ja sait Ruotsin eläkettä. Merkitse tulon määrä kohtaan 10.1. Palauta veroilmoitus.

Jos korjattavaa tai lisättävää ei ole, älä palauta veroilmoitusta.

Ruotsin eläke verokortilla

Ota yhteys verotoimistoon, kun muutat Suomeen tai kun Ruotsin eläke alkaa. Voit saada verotoimistosta Suomen eläkettä varten verokortin, jonka veroprosentissa on otettu huomioon Ruotsin eläke. Kun maksat korkeampaa veroprosenttia Suomen eläkkeestä vuoden mittaan, et joudu jälkikäteen maksamaan jäännösveroa ja mahdollisia korkoja.

Sairaanhoitomaksu

Suomessa asuville määrätään verotuksen yhteydessä sairaanhoitomaksu, joka on alle 2 % tuloista. Jos sinulla on eläketuloja Suomesta ja Ruotsista, maksu lasketaan niiden yhteismäärästä. Maksu ei voi olla suurempi kuin eläke, jonka saat Suomesta.