Eläkettä Ruotsista

Jos saat eläkettä Ruotsista, Ruotsi verottaa sen. Eläke vaikuttaa silti myös Suomen verotukseen.

Ruotsin eläke on alkanut ennen 4.4.2008

Pohjoismainen verosopimus muuttui vuoden 2009 alussa. Jos asuit sopimuksen allekirjoituspäivänä 4.4.2008 Suomessa ja sait eläkettä Ruotsista, eläkkeesi verotus ei ole muuttunut eli Ruotsista saamaasi eläkkeenverotuksessa käytetään edelleen ns. vapautusmenetelmää. Jos sinulla on eläke- tai ansiotuloa myös Suomesta, Suomen veroprosentti lasketaan kaikkien tulojesi (Suomen tulo + Ruotsin tulo) perusteella. Joudut kuitenkin maksamaan veroa Suomeen vain Suomesta saamastasi tulosta. Vapautusmenetelmää sovelletaan niin kauan kuin asut keskeytyksettä Suomessa.

Ruotsin eläke on alkanut 4.4.2008 jälkeen

Jos muutit Suomeen tai aloit saada eläkettä Ruotsista vasta 4.4.2008 jälkeen, eläkkeesi  verotuksessa käytetään ns. hyvitysmenetelmää. Ruotsin eläke verotetaan Suomessa, mutta Suomen verosta hyvitetään eli vähennetään Ruotsin vero. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin Ruotsin eläkkeestä Suomessa menevä vero.

Eläketulon verotukseen Ruotsissa vaikuttaa se, pidetäänkö sinua Ruotsissa yleisesti vai rajoitetusti verovelvollisena. Rajoitetusti verovelvollisen eläkkeestä peritään Ruotsiin yleensä niin sanottu SINK-vero, jonka määrä on vuodesta 2018 alkaen ollut 25%. Jos saat Ruotsista sosiaalivakuutuksen perusteella yleistä eläkettä (allmän pension), osa eläkkeestä voi olla verovapaata Ruotsissa. Verovapaa osa on vuonna 2020 enintään 3035 SEK ja vuonna 2019 enintään 2 984 SEK kuukaudessa. Jos Ruotsista maksettava eläke jää kokonaan alle verovapaan osan, Ruotsi ei pidätä eläkkeestä lainkaan veroa.

Ruotsin eläke ja Suomen veroilmoitus

Laita vuoden alussa talteen ruotsalaiselta eläkelaitokselta saamasi selvitys eläkkeestä (kontrolluppgift). Tarvitset selvitystä keväällä, kun tarkistat Suomen veroilmoituksen. Suomen veroilmoitukseen ja verotuspäätökseen on yleensä merkitty näkyviin Ruotsista saamasi eläke ja sen vaikutus Suomen verotukseen.

Kun saat Suomen veroilmoituksen, toimi näin:

Ilmoita tiedot OmaVerossa

Jos et ilmoita sähköisesti, ilmoita tulot paperilomakkeella 16A Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot.

Näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen paperilomakkeilla

Jos korjattavaa tai lisättävää ei ole, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Ruotsin eläke verokortilla

Ota yhteys Verohallintoon, kun muutat Suomeen tai kun Ruotsin eläke alkaa. Voit saada Verohallinnosta Suomen eläkettä varten verokortin, jonka veroprosentissa on otettu huomioon Ruotsin eläke. Kun maksat korkeampaa veroprosenttia Suomen eläkkeestä vuoden mittaan, et joudu jälkikäteen maksamaan jäännösveroa ja mahdollisia korkoja.

Sairaanhoitomaksu

Suomessa asuville määrätään verotuksen yhteydessä sairaanhoitomaksu, joka on alle 2 % tuloista. Jos sinulla on eläketuloja Suomesta ja Ruotsista, maksu lasketaan niiden yhteismäärästä. Maksu ei voi olla suurempi kuin eläke, jonka saat Suomesta.