Veronmaksukyvyn alentumisvähennys perustuu erityiseen syyhyn

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen voi saada harkinnanvaraisesti esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai elatusvelvollisuuden perusteella.

Koko perheen tulot vaikuttavat vähennykseen

Mahdollisuuteesi saada vähennys vaikuttavat

  • koko vuoden toteutuneet tulot – myös verovapaat tulot
  • muiden perheenjäsenten eli puolison ja alaikäisten lasten tulot ja varallisuus.

Tämän takia vähennystä ei voi ottaa huomioon verokortissa.

Huomaa, että veronmaksukyvyn alentumisvähennystä ei yleensä voida myöntää täysimääräisenä, jos yksinäisen verovelvollisen vuositulon määrä ylittää 17 500 euroa tai puolisoiden yhteenlaskettu vuositulon määrä ylittää 26 500 euroa. Vähennystä ei myönnetä osittaisenakaan, jos yksinäisen verovelvollisen vuositulo ylittää 27 000 euroa tai puolisoiden yhteenlaskettu vuositulo ylittää 40 000 euroa. Edellä mainittuja tulorajoja korotetaan 2 500 eurolla jokaista verovelvollisen huollettavana olevaa lasta kohti.

Jos tulosi tai sinun ja puolisosi tulot ylittävät edellä mainitut ylemmät tulorajat (27 000/40 000 euroa), veronmaksukyvyn alentumisvähennys sairaskulujen perusteella harkitaan tapauskohtaisesti. 

Vähennys sairauskulujen perusteella

Voit saada vähennyksen pelkkien suurten sairauskulujen perusteella, jos

  • sinun ja perheenjäsentesi yhteenlasketut sairauskulut ovat vähintään 700 euroa vuoden aikana
  • sairauskulut ovat samalla vähintään 10 % puhtaiden ansio- ja pääomatulojesi yhteismäärästä (= kaikki tulot, joista on vähennetty tulonhankkimiskustannukset).

Sairauskuluja ei voi vähentää verotuksessa. Säilytä kuitit sairauskuluista itselläsi.

Kuinka paljon voi vähentää?

Vähennys on enintään 1 400 euroa.

Katso syventävän vero-ohjeen taulukosta, kuinka suuren vähennyksen voit saada sairauskulujen perusteella.

Näin haet vähennystä

Voit hakea vuoden 2020 veronmaksukyvyn alentumisvähennystä veroilmoituksella vuonna 2021.

Ilmoita OmaVerossa

Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tiedot paperilomakkeella 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset. Näin ilmoitat tiedot paperilomakkeella

Mistä vähennys tehdään?

Vähennys tehdään ansiotuloista.