Suurten sairauskulujen perusteella voi saada veronmaksukyvyn alentumisvähennystä

Ilmoita vuoden 2018 tiedot veroilmoitusta varten jo nyt OmaVerossa. Silloin ne näkyvät jo valmiiksi esitäytetyllä veroilmoituksellasi, jonka saat keväällä 2019. Katso tiedot, jotka voit ilmoittaa jo nyt.

Vähennystä voi saada elatusvelvollisuuden, työttömyyden tai sairauden johdosta, jos sinun tai perheesi veronmaksukyky on olennaisesti alentunut.

Voit saada veronmaksukyvyn alentumisvähennystä pelkkien suurten sairauskulujen perusteella, jos molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:

  • sinun ja perheenjäsentesi yhteenlasketut sairauskulut ovat verovuonna vähintään 700 euroa
  • sairauskulut ovat samalla vähintään 10 % puhtaiden ansio- ja pääomatulojesi yhteismäärästä. Puhtaan tulon määrän saat, kun vähennät tuloista tulonhankkimiskustannukset eli ne kulut, jotka ovat aiheutuneet tulojen hankkimisesta.

Vähennys on harkinnanvarainen. Myös muiden perheenjäsenten tulot sekä varallisuus vaikuttavat siihen, myönnetäänkö vähennys. Myös verovapaat tulot otetaan huomioon. Perheenjäsenillä tarkoitetaan puolisoa ja alaikäisiä lapsia.

Katso taulukosta, kuinka suuren vähennyksen voit saada sairauskulujen perusteella.

Ilmoita OmaVerossa

Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tiedot paperisella veroilmoituslomakkeella (50A).

Säilytä kuitit sairauskuluista itselläsi.