Työhuonevähennys

Kun käytät omaa asuntoa työn tekemiseen  tai olet vuokrannut erillisen tilan työskentelyyn, voit vähentää siitä johtuvia kuluja.

Työhuonevähennys kuuluu tulonhankkimismenoihin. Jos saat palkkatuloja, saat automaattisesti 750 euron vähennyksen. Verohallinto tekee vähennyksen puolestasi. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin palkkatulosi määrä.

Työskentelet kodissasi

Voit vähentää työhuoneesta johtuvia kuluja, jos:

  • työnantajasi ei ole järjestänyt työhuonetta tai
  • työhösi liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä

Yleensä työhuonevähennys myönnetään kaavamaisin perustein. Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, kalusteet, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen.

Vähennys voidaan myöntää myös todellisten kulujen mukaan, jos niistä esitetään riittävä selvitys.

Kaavamainen työhuonevähennys vuonna 2019:

Työhuonevähennys 900 euroa

  • Työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta ja käytät työhuonetta pääansiotulosi hankkimiseksi, kuten esimerkiksi freelancer-toimittajat.

  • Teet etätyöpäiviä, ja ne ovat yli 50 % kaikista työpäivistä vuodessa.
  • Työhuonetta on käytetty eri tulolähteiden tai tulolajien tulon hankintaan (katso esimerkki).

Työhuonevähennys 450 euroa

  • Käytät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojen tai pysyväisluontoisten tai huomattavien sivutulojen hankkimiseksi.
  • Etätyöpäiviä on enintään 50 % kaikista työpäivistä vuodessa.

 Työhuonevähennys 225 euroa

  • Käytät työhuonetta ja hankit satunnaisia sivutuloja.

Jos molemmat aviopuolisot käyttävät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojen tai pysyväisluontoisten sivutulojen hankkimiseksi, vähennyksen määrä on puolisoilla yhteensä 675 euroa/vuosi.

Olet hankkinut työasunnon työn tekemistä varten toiselta paikkakunnalta

Jos sinulla on varsinaisen työpaikan sijainnin vuoksi käytössä työasunto ja vakituinen asuntosi sijaitsee yli 100 km etäisyydellä sekä työasunnosta että siitä varsinaisesta työpaikasta, jonka sijainnin vuoksi työasunto on hankittu, voit tehdä työasuntovähennyksen.

Olet hankkinut erillisen työtilan

Voit vähentää  todelliset kustannukset (vuokra tai vastike), kun työtila on varattu yksinomaan työtä varten. Voit  vähentää myös muita kuluja (muun muassa sähkö- ja puhtaanapitokulut sekä mahdollinen kiinteistövero).

Esimerkkejä työhuonevähennyksestä eri tulolähteillä ja tulolajeilla

Esimerkki 1: Sinulla on sekä maatalouden että metsätalouden tuloja. Työhuonevähennys on mahdollista myöntää sekä maatalouden että henkilökohtaisen toiminnan tulolähteessä.

Esimerkki 2: Sinulla on sekä ansio- että pääomatuloja. Sinulle voidaan myöntää työhuonevähennys sekä ansio- että pääomatuloista, jos työhuonetta on käytetty kummankin tulolajin hankintaan.

Näin ilmoitat tulonhankkimisvähennyksen