Työttömän tai opiskelijan matkakulut

Jos olet ollut osan vuotta työttömänä, matkakulujen omavastuu on pienempi. Omavastuuseen vaikuttaa työttömyyskuukausien määrä. Opiskelija ei voi vähentää kodin ja opiskelupaikan välisiä matkoja verotuksessa.

Ilmoita matkakulut OmaVerossa

Työttömyyskuukaudet pienentävät matkakulujen omavastuuta

Jos olet ollut osan vuotta työttömänä, voit vähentää kodin ja työpaikan väliset matkakulut siltä ajalta, kun olet ollut töissä.

Matkakuluissa on omavastuuosuus, ja vähennyksen saa vain niistä matkakuluista, jotka ylittävät omavastuun. Kun ilmoitat matkakuluja, älä kuitenkaan vähennä omavastuuta itse. Verohallinto tekee sen puolestasi.

Työttömyyskuukausien määrä vaikuttaa matkakulujen omavastuuseen. Matkakulujen yleistä omavastuuta (750 euroa) pienennetään 70 euroa jokaista täyttä työttömyyskuukautta kohti. Täydeksi työttömyyskuukaudeksi katsotaan 21,5 työttömyyspäivää. Omavastuu on kuitenkin vähintään 140 euroa.

Verohallinto saa työttömyyspäivien määrän tietoonsa suoraan etuuksien maksajilta ja pienentää matkakulujesi omavastuuta automaattisesti. Työttömyyspäivien määrän näet esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosasta.

Esimerkki: Antti on ollut työttömänä 1.1.–31.3., töissä 1.4.–30.9. ja jälleen työttömänä 1.10.–31.12. Hän on käynyt töissä linja-autolla, jonka kuukausilipun hinta on ollut 80 euroa. Kuudelta töissäolokuukaudelta Antille on kertynyt matkakuluja yhteensä 6 kk x 80 e = 480 e. Tämän summan Antti ilmoittaa veroilmoituksellaan.

Työttömyysetuuksien maksaja on ilmoittanut maksaneensa Antille työttömyyskorvauksia 132 päivältä. Antin matkakulujen omavastuuta pienennetään kuuden työttömyyskuukauden perusteella (132 pv / 21,5 pv = 6,14 kk). Omavastuu pienenee siis 6 kk x 70 e = 420 e. Omavastuuksi tulee 750 e – 420 e = 330 e. Antille jää omavastuun jälkeen matkakuluja vähennettäväksi 480 – 330 = 150 euroa.

Huomaathan, että työttömyyskorvauksiin ja työnhakuun liittyviä matkakuluja ei voi vähentää. Matkakulut saa vähentää vain, jos ne liittyvät työssä käymiseen.

Työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuvan matkakulut

Jos osallistut TE-toimiston velvoittamana työvoimapoliittiseen koulutukseen, saat verotuksessa vähentää matkakulut koulutuksen ajalta saamistasi etuustuloista. Vähennyksen voit tehdä kodin ja koulutuspaikan välisistä matkoista.

Saatat kuitenkin saada koulutuksen ajalta ns. ylläpitokorvausta, joka on 9 euroa päivässä. Korvaus on tarkoitettu kattamaan matka- ja ruokailukustannuksia. Matkakustannusten osuudeksi katsotaan puolet korvauksesta eli 4,50 euroa. Jos saat ylläpitokorvausta, vähennä puolet korvauksesta koko vuoden matkakuluistasi, ennen kuin ilmoitat matkakulut veroilmoituksellasi.

Esimerkki: Antti on ollut työvoimapoliittisessa koulutuksessa, ja hänelle on aiheutunut koulutuksessa käymisestä 1 000 euroa matkakuluja. Hän on saanut koulutuksen ajalta ylläpitokorvausta 450 euroa. Antti ilmoittaa OmaVerossa tai lomakkeella 1A matkakuluja 775 euroa.

Antilla on työttömyyden takia alennettu matkakulujen omavastuuta 350 eurolla, joten hän saa lopulta verotuksessaan 775 – 400 = 375 euron suuruisen matkakuluvähennyksen.

Kodin ja opiskelupaikan välisiä matkakuluja ei voi vähentää verotuksessa

Jos olet opiskelija, et voi vähentää matkakuluja kodin ja opiskelupaikan välisistä matkoista. Saat vähentää matkakuluja vain silloin, kun ne liittyvät työskentelyyn.

Matkakulut kodin ja työpaikan välisistä matkoista saat vähentää, jos ne aiheutuvat esimerkiksi kesätöistä tai työskentelystä opintojen ohessa. Opintoihin liittyvän työharjoittelun matkakulut voit vähentää silloin, jos saat harjoittelusta palkkaa. Jos et saa palkkaa, et voi myöskään vähentää matkakuluja.

Matkakulujen omavastuu on 750 euroa. Ilmoita matkakulusi vain, jos niitä on yli omavastuun. Älä kuitenkaan itse vähennä omavastuuta. Verohallinto tekee sen puolestasi.

Avainsanat: