Vuoden 2020 kotitalousvähennys: täydennä veroilmoitukseen

Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, katso ohjeen kohdat 9–12.

 1. Valitse Toiminnot-kohdasta linkki Veroilmoitukset ja verotustiedot

 2. Valitse vuosi 2020.

 3. Valitse linkki Esitäytetty veroilmoitus.

 4. Valitse Korjaa.

 5. Ensimmäisellä sivulla näet omat tietosi. Siirry kohtaan Esitäytetyt tulot ja vähennykset.

 6. Tarkista, että esitäytetyt tulot ja vähennykset ovat oikein. Jos olet ilmoittanut kotitalousvähennyksen aiemmin verokortillesi tai veroilmoituksellesi, se näkyy tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa voit korjata tietoja tai ilmoittaa uuden kotitalousvähennyksen.

  Jos vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset ei ole kotitalousvähennystä, siirry vaiheeseen Muut vähennykset.

 7. Valitse Kyllä kohdassa Kotitalousvähennykset. Valitse sen jälkeen linkki Lisää uusi kustannus.

 8. Valitse seuraavaksi, oletko ostanut työn yritykseltä vai palkannut työntekijän.

  Jos työ on tehty ulkomailla, liitä ilmoitukseen lomake 14C eli todistus siitä, että ulkomainen yritys on hoitanut verovelvoitteensa

 9. a) Työn on suorittanut yritys, täydennä tiedot: 

  • Merkitse kohtaan "Työn tyyppi" työ, jonka perusteella vaadit vähennystä. Katso, mistä työstä voi saada vähennystä.
  • Täytä kohta "Työn tekemispaikka". Voit saada vähennyksen silloin, jos käytät asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa itse tai jos sitä käyttävät omat, puolisosi tai edesmenneen puolisosi vanhemmat tai isovanhemmat. 
  • Kuvaile työtä tarkemmin kohdassa "Anna tarkempi kuvaus tehdystä työstä" (esimerkiksi viikkosiivous, lapsen hoito, keittiöremontti). 
  • Merkitse kohtaan "Sopimuspäivä" se päivä, jolloin olet sopinut työstä yrityksen kanssa. Jos kirjallista sopimusta ei ole tehty, ilmoita päivä, jolloin olet tilannut työn.
  • Ilmoita myös päivä, jolloin olet maksanut yritykselle ensimmäisen työkorvauksen vuoden aikana. Jos olet maksanut samalle yritykselle useita työkorvauksia, ilmoita myös vuoden viimeinen maksupäivä.
  • Voit saada vähennyksen vain työn osuudesta, mutta et esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista. Sen vuoksi työn tehneen yrityksen pitää eritellä laskussa myös ne kulut, joista ei saa kotitalousvähennystä. Jos laskussa ei ole eritelty työn osuutta, pyydä tarvittaessa selvitys työn tehneeltä yritykseltä.
  • Merkitse maksamasi laskun loppusumma kohtaan "Maksettu määrä yhteensä arvonlisäveroineen". Ilmoita kohdassa "Työn osuus maksetusta määrästä arvonlisäveroineen", mikä on työn osuus tästä summasta. Älä vähennä omavastuuta. Verohallinto laskee vähennyksen sekä vähentää omavastuun puolestasi.

  Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, käytä lomaketta 14A Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta.

  b) Olet palkannut työntekijän, täydennä tiedot:

  • Merkitse kohdassa "Työn tyyppi" työ, jonka perusteella vaadit vähennystä. Katso, mistä työstä voi saada vähennystä.
  • Merkitse "Työn tekemispaikka". Voit saada vähennyksen silloin, jos käytät asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa itse tai jos sitä käyttävät omat, puolisosi tai edesmenneen puolisosi vanhemmat tai isovanhemmat.
  • Kuvaile työtä tarkemmin kohdassa "Anna tarkempi kuvaus tehdystä työstä" (esim. viikkosiivous, lapsen hoito, keittiöremontti).
  • Ilmoita kohdassa "Ensimmäinen maksupäivä", päivä jolloin olet maksanut työntekijälle ensimmäisen palkan vuoden aikana. Jos olet maksanut samalle työntekijälle palkkaa monessa erässä, ilmoita myös vuoden viimeinen maksupäivä.
  • Merkitse maksamasi bruttopalkka luontoisetuineen kohtaan "Maksettu palkka yhteensä". Älä lisää summaan matkakuluja tai muita kustannusten korvauksia, sillä niistä ei saa kotitalousvähennystä.
  • Merkitse myös palkkaan liittyvät sivukulut yhteensä:
   • työnantajan sairausvakuutusmaksu
   • työnantajan osuus pakollisesta työeläkemaksusta
   • työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksusta
   • tapaturmavakuutusmaksu
   • ryhmähenkivakuutusmaksu.

  Palkansaajan osuus pakollisesta työeläkemaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta ei oikeuta vähennykseen.

  Älä vähennä omavastuuta. Verohallinto laskee vähennyksen sekä vähentää omavastuun puolestasi.

  Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, käytä lomaketta 14B Kotitalousvähennys työntekijälle maksetusta palkasta.

 10. Jos olet jakanut kulut esimerkiksi puolisosi kanssa, ilmoita oma osuutesi siitä summasta, jonka ilmoitit kohdassa "Työn osuus maksetusta määrästä arvonlisäveroineen". 

  Esimerkki: Olet teettänyt puolisosi kanssa keittiöremontin. Haluatte jakaa kotitalousvähennyksen puoliksi. Laskun loppusumma on 13 000 euroa. Työn osuus laskusta on 6 000 euroa. 

  Kumpikin ilmoittaa omassa veroilmoituksessaan kohdassa "Maksettu määrä yhteensä arvonlisäveroineen" 13 000 euroa ja kohdassa "Työn osuus maksetusta määrästä arvonlisäveroineen" 6 000 euroa. Kumpikin merkitsee kohtaan "Osuutesi työn kustannuksista" 3 000 euroa.

  Katso lisätietoa vähennyksen jakamisesta puolison kanssa

 11. Vakuuta vielä lopuksi, ettet ole saanut työhön kohdassa mainittuja tukia. Kun tiedot ovat oikein, valitse OK.

  Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, muista allekirjoittaa hakemus.

 12. Siirry seuraavaan vaiheeseen, joka on Esikatsele ja lähetä.

 13. Tarkista tiedot. Kun tiedot ovat oikein, valitse Lähetä.