Ensiasunnon korkovähennys

Ensiasuntoa varten otetun lainan koroista voi verotuksessa saada tavallista suuremman vähennyksen. Jos pääomatuloja ei ole, osa asuntolainan koroista vähennetään ansiotulojen veroista ns. alijäämähyvityksenä. Ensiasunnon lainan koroista alijäämähyvitys on 32 % eli 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin muun asuntolainan koroista.

Asuntolainan koron saa osittain vähentää verotuksessa

Jos olet ottanut lainan vakituisen asunnon hankintaa tai peruskorjausta varten, lainan korot voi osittain vähentää verotuksessa. Korot vähennetään sinä vuonna, jona ne on maksettu.

Asuntolainan korkojen maksuvuosi Koroista saa vähentää
2015 65 %
2016 55 %
2017 45 %
2018 35 %
2019 25 %

Jos pääomatuloja ei ole, koroista syntyy alijäämää

Korkojen vähennyskelpoinen osuus vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Jos pääomatuloja ei ole, koroista syntyy alijäämää. Osa siitä vähennetään ansiotulojen verosta niin sanottuna alijäämähyvityksenä. Alijäämähyvitys on 30 % korkojen vähennyskelpoisesta osuudesta.

Jos kyseessä on ensiasuntoa varten otettu laina, alijäämähyvitykseen saa kahden prosenttiyksikön korotuksen, joten vähennys on silloin 32 %. Korotuksen saa enintään ensiasunnon käyttöönottovuodelta ja yhdeksältä seuraavalta vuodelta. 

Esimerkki: Puolisot maksavat vuodessa ensiasunnon lainan korkoja 1 000 euroa. Koroista voi vuonna 2018 vähentää 350 euroa (35 % 1 000 eurosta). Pääomatuloja ei ole, joten korot vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulojen verosta. Alijäämähyvitys ensiasuntoa varten otetun lainan koroista on  32 %. Alijäämähyvityksen määrä on 112 euroa (32 % 350 eurosta).

Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa. Puolisoilla enimmäismäärä on yhteensä 2 800 euroa. Enimmäismäärään saa lapsikorotuksen, joka on 400 euroa yhdestä lapsesta ja yhteensä 800 euroa kahdesta tai useammasta lapsesta. Nelihenkisessä perheessä ansiotulojen verosta voi siis vähentää alijäämähyvityksenä enintään 3 600 euroa.

Milloin lainaa pidetään ensiasunnon lainana?

Ensiasunnon korkovähennys koskee vain ensiasunnon hankintaa varten otetun lainan korkoja. Ensiasunnon peruskorjaukseen otettu laina on tavanomaista asuntolainaa.

Laina katsotaan otetuksi ensiasuntoa varten, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Omistat asunnosta vähintään 50 %.
  • Asunto tulee asuinkäyttöösi.
  • Et ole aikaisemmin omistanut vähintään 50 % vakituisena asuntona käyttämästäsi asunnosta tai asuinrakennuksesta.

Korot voi ottaa huomioon jo verokortilla

Lainan korkokulut voidaan ottaa huomioon jo verokortin ennakonpidätysprosentissa. 
Lue lisää verokortin muuttamisesta

Pankki ilmoittaa lainan ja lainan korot Verohallintoon lopullista verotusta varten, ja ne näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella. Tarkista korkojen määrä ja käyttötarkoitus. Jos velan käyttötarkoitus on erittelyosassa väärin, ilmoita lisätiedoissa oikea käyttötarkoitus (ensiasunnon velan korko) ja luoton tunnus.