Vähennykset - ilmoita itse nämä vähennykset

Ilmoita vuoden 2018 tiedot veroilmoitusta varten jo nyt OmaVerossa. Silloin ne näkyvät jo valmiiksi esitäytetyllä veroilmoituksellasi, jonka saat keväällä 2019. Katso tiedot, jotka voit ilmoittaa jo nyt.

Verotuksessa voit saada erilaisia vähennyksiä, jotka pienentävät veron määrää. Osan vähennyksistä Verohallinto tekee automaattisesti puolestasi. Osa vähennyksistä on itse ilmoitettava Verohallintoon. 

Ilmoita itse nämä vähennykset:

Esitäytetyn veroilmoituksen tietoja on helppo täydentää OmaVerossa. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos ilmoitat tiedot verkossa, älä palauta paperilomakkeita. 

Ilmoita OmaVerossa

Vaihtoehtoisesti voit korjata tiedot paperilomakkeilla, jotka on mainittu veroilmoituksessa kunkin tiedon kohdalla. Näin ilmoitat paperilla.

Asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja ei vähennetä suoraan veroista 

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut vähennetään ansiotuloista ennen veron laskemista, ei suoraan veroista. Esimerkiksi jos vähennettäviä matkakuluja on 2 000 euroa, saamasi veronpalautus ei ole yhtä suuri. Ainoastaan verotettavan tulon määrä pienenee matkakuluvähennyksen verran.

Matkakulujen omavastuu on 750 euroa ja vähennyksen enimmäismäärä 7 000 euroa. Jos olet ilmoittanut matkakulut jo verokorttia hakiessasi, ne on merkitty valmiiksi myös esitäytetylle veroilmoitukselle. Tarkista veroilmoituksella olevat matkakulut ja korjaa niitä tarvittaessa.

Lue lisää matkakulujen vähentämisestä. 

Kotitalousvähennyksellä on 100 euron omavastuu

Kotitalousvähennys tehdään verosta. Omavastuu on 100 euroa ja vähennyksen enimmäismäärä on 2 400 euroa/henkilö. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona olet maksanut yritykseltä saadun laskun tai työntekijän palkan. Jos olet ilmoittanut kotitalousvähennykseen oikeuttavat kulut Palkka.fi:ssä tai verokorttia hakiessasi, kotitalousvähennys siirtyy esitäytetylle veroilmoituksellesi.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä. 

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys on enintään 1 400 euroa

Vähennys myönnetään harkinnanvaraisesti ansiotuloista. Vähennyksen edellytyksenä on erityinen syy, esimerkiksi sairaus, työttömyys tai elatusvelvollisuus. Vähennyksen enimmäismäärä on 1 400 euroa. Vähennystä ei voida ottaa huomioon verokortissa, koska vähennyksen myöntämiseen vaikuttavat koko vuoden toteutuneet tulot (myös puolison tuloilla on vaikutusta). Vähennystä voit hakea siis vasta veroilmoitusta antaessasi.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys voidaan myöntää pelkkien suurten sairauskulujen perusteella, jos

 • sinun ja perheenjäsentesi yhteenlaskettujen sairauskulujen määrä on verovuonna vähintään 700 euroa
 • sairaskulut ovat samalla vähintään 10 % puhtaiden ansio- ja pääomatulojesi yhteismäärästä (= kaikki tulot, joista on vähennetty tulonhankkimiskustannukset).

Lue lisää veronmaksukyvyn alentumisvähennyksestä (ks. ohjeen kohta 3.3) 

Tulonhankkimiskulut vähennetään palkkatuloista

Verohallinto vähentää palkkatuloista tulonhankkimiskuluina automaattisesti 750 euroa. Jos sinulla on tulonhankkimiskuluja enemmän kuin 750 euroa, ilmoita kulut veroilmoituksella. Tulonhankkimiskulujen on liityttävä palkkatulojen hankkimiseen.

Tulonhankkimiskuluja voivat olla esimerkiksi työhuonevähennys, ammattikirjallisuus, vähennys tietokoneesta ja erityisalan ateriakorvaus.

Lue lisää tulonhankkimiskulujen vähentämisestä.

Automaattisessa tulonhankkimisvähennyksessä (750 euroa) ei huomioida asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuja eikä työttömyyskassamaksuja. Ne vähennetään kukin erikseen.

Erityisalojen matkakulut vähennetään tulonhankkimiskuluina.  

Työasuntovähennys

Työasuntovähennys vähennetään ansiotuloista tulonhankkimiskuluna. Vähennys on enintään 450 euroa kuukaudelta vuonna 2019 (250 euroa vuonna 2018), ei kuitenkaan enempää kuin työasunnosta maksamasi vuokran määrä. Puolisoista vain toiselle voidaan myöntää työasuntovähennys.

Työasuntovähennys myönnetään, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • olet varsinaisen työpaikkasi sijainnin vuoksi vuokrannut käyttöösi työasunnon
 • työasunto on vuokra-asunto, työsuhdeasunto tai asumisoikeus-/osaomistusasunto (työasuntovähennykseen ei ole oikeutta, jos työasunto on omistusasunto)
 • jos olet perheellinen, sinulla on työasunnon lisäksi samanaikaisesti vakituinen asunto, jossa asut puolisosi ja/tai alaikäisen lapsesi kanssa. Jos olet perheetön, sinulla on samanaikaisesti kaksi varsinaista työpaikkaa ja kaksi eri asuntoa näiden työpaikkojen sijainnin vuoksi. Perheettömän asunnoista toinen on vakituinen asunto ja toinen on työasunto
 • varsinainen työpaikkasi sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä vakituisesta asunnostasi
 • työasuntosi sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä vakituisesta asunnostasi.

Lue lisää työasuntovähennyksestä.  

Moottorisaha- ja metsurivähennys

 • Voit saada verotuksessa moottorisahavähennyksen, jos käytät moottori- tai raivaussahaa palkkatulon hankkimiseen. Vähennyksen määrä on 30 % metsätyöstä maksetusta palkasta. Voit vaatia veroilmoituksellasi, että vähennys tehdään 40 %:n suuruisena. Moottorisahavähennys lasketaan myös erikseen maksetusta moottorisahakorvauksesta. 
 • Jos metsätyöstä saatu palkka muodostaa vähintään kolmasosan tuloistasi, vähennetään metsurivähennyksenä 5% metsätyöstä saadun palkkatulon määrästä. Metsurivähennys on enintään 240 euroa.

Moottorisaha- ja metsurivähennys myönnetään tulonhankkimiskuluina ansiotuloista.

Lue lisää moottorisaha- ja metsurivähennyksestä verotuksessa (ks. ohjeen kohta 5.17). 

Elatusvelvollisuusvähennys on enintään 80 euroa/lapsi

Vähennyksen voit saada, jos maksat lapsestasi elatusapua, joka on vahvistettu sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Vähennys on ⅛ maksetusta määrästä, kuitenkin enintään 80 euroa vuodessa alaikäistä lasta kohden. Verokortilla huomioitu vähennys siirtyy suoraan veroilmoituksellesi. Elatusvelvollisuusvähennys tehdään verosta.

Lue lisää elatusvelvollisuusvähennyksestä (ks. ohjeen kohta 7.4) 

Tulontasaus

Tulontasaus voidaan myöntää, jos olet saanut vuoden aikana vähintään 2 500 euron ansiotulon, joka on kertynyt kahdelta tai useammalta vuodelta, ja tämä saatu ansiotulo on vähintään neljäsosa vuoden aikana saadusta ansiotulosta. Tulontasauksen perusteella myönnettävä vähennys tehdään verosta.

Tulontasaus tehdään vain vaatimuksesta, ja vaatimus on esitettävä ennen kertatulon saamisvuodelta toimitettavan verotuksen verovelvolliskohtaista päättymistä. 

Esimerkki: Sinulle on maksettu tulontasaukseen oikeuttavaa korvausta vuonna 2018. Tulontasausta on vaadittava ennen vuoden 2018 verotuksen päättymistä.

Lue lisää tulontasauksen edellytyksistä (ks. ohjeen kohta 5.6.).

Tulontasaus voidaan huomioida jo verokortilla:

Voit vaatia tulontasausta OmaVerossa.

 • Valitse kohta Verokortit ja ennakkovero
 • Merkitse tulot, joihin vaadit tulontasausta kohtaan Kertatulot
 • Lisää liitetiedosto tai tarvittaessa perusteluja vapaamuotoisesti

Lue lisää tulontasauksesta   

Lahjoitusvähennys korkeakoululle tehdystä lahjoituksesta

Yksityishenkilö tai kuolinpesä voi vähentää ansiotuloistaan yliopistolle tai korkeakoululle tekemänsä rahalahjoituksen. Vähennyskelpoisia ovat lahjoitukset, joiden tarkoitus on edistää tiedettä ja taidetta. Vähennyksen saa silloin, jos lahjoitus on vähintään 850 euroa ja enintään 500 000 euroa.

Avainsanat: