Vähennykset ā€“ mitä voi vähentää verotuksessa?

Voit saada verotuksessa erilaisia vähennyksiä, jotka pienentävät veron määrää. Osan vähennyksistä teemme automaattisesti, mutta osa sinun täytyy ilmoittaa itse.

Voit tehdä seuraavia vähennyksiä: 

Taulukosta näet eri vähennysten omavastuut ja enimmäismäärät vuonna 2020
Lisätietoa vähennyksestä Omavastuu vuonna 2020 Enimmäismäärä vuonna 2020
Kotitalousvähennys 100 euroa 2 250 euroa
Matkakulut 750 euroa 7 000 euroa
Tulonhankkimismenot 750 euroa ei enimmäismäärää
Työasuntovähennys (Kuuluu tulonhankkimismenoihin) 750 euroa 450 euroa/kk
Moottorisaha- ja metsurivähennys (Katso prosentit vähennykseen) ei omavastuuta 240 euroa (metsurivähennys)
Elatusvelvollisuusvähennys ei omavastuuta 80 euroa/lapsi
Tulontasaus ei omavastuuta ei enimmäismäärää
Lahjoitusvähennys (Tarkista vähimmäismäärä) ei omavastuuta 500 000 euroa
Veronmaksukyvyn alentumisvähennys ei omavastuuta 1 400 euroa

Miten ja milloin vähennyksen voi saada?

Vuoden 2020 vähennys

Saat esitäytetyn veroilmoituksen huhtikuun loppuun mennessä. Ilmoita vähennys veroilmoituksellasi määräpäivään mennessä. Vähennys otetaan huomioon verotuspäätöksessäsi, jonka saat lokakuun loppuun mennessä. 

Vuoden 2021 vähennys

Saat vähennyksestä hyödyn jo kuluvana vuonna, kun ilmoitat vähennyksen verokortillesi ja veroprosenttisi pienenee.

Voit myös vain ilmoittaa vähennyksen tiedot kuluvana vuonna jo valmiiksi veroilmoitukseesi, jonka saat seuraavana keväänä. Kun saat veroilmoituksen seuraavana vuonna, tarkista tiedot ja korjaa tarvittaessa.

Näin ilmoitat vähennykset

Ilmoita muutokset ja puuttuvat vähennykset OmaVerossa. Vaihtoehtoisesti voit korjata tiedot paperilomakkeilla.

Näin ilmoitat vähennyksiä OmaVerossa

Etkö saanut yhtä paljon vähennystä kuin hait?

Toiset vähennykset lasketaan verosta ja toiset tulosta. Siksi et saa automaattisesti esimerkiksi veronpalautuksena sitä summaa, jonka olet ilmoittanut vähennyksenä. 

Esimerkiksi kotitalousvähennys on tuntuvampi kuin matkakulujen vähennys, koska kotitalousvähennys vähennetään suoraan veron määrästä. Matkakulut taas vähennetään ansiotuloista ennen kuin veron määrä lasketaan.

Tarkista veroilmoitukseesi valmiiksi merkityt vähennykset

Työmarkkinajärjestön jäsenmaksut sekä työttömyyskassamaksut vähennetään täysimääräisinä ansiotuloista ennen kuin vero lasketaan.

Ansiotuloja ovat

 • palkkatulot
 • ansiosidonnainen päiväraha
 • peruspäiväraha
 • sairauspäiväraha.

Maksuja ei voi vähentää merityötulosta.

Työnantajasi ilmoittaa Verohallintoon joka vuosi eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, jotka on peritty palkastasi. Näet nämä maksut esitäytetyssä veroilmoituksessasi ansiotuloista tehtävinä vähennyksinä.

Tarkista vuoden viimeisestä palkkalaskelmastasi, että palkastasi perittyjen vakuutusmaksujen määrä on oikein veroilmoituksessasi. 

Mitä vähennys koskee?

Verotuksessa voi vähentää menot, jotka ovat aiheutuneet arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi tallelokeron vuokra ja arvo-osuustilin vuosimaksu.

Kuinka paljon voi vähentää?

Kaikki arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenot voi vähentää. Alle 50 euron kuluja ei kannata ilmoittaa, koska omavastuu on 50 euroa.

Mistä vähennys tehdään?

Menot vähennetään pääomatuloista.

Kuinka paljon voi vähentää?

Vuonna 2021 asuntolainan koroista saa vähentää 10 %. Vuonna 2020 koroista sai vähentää 15 %.

Milloin voi vähentää?

Lainan korot voi vähentää verotuksessa vain silloin, jos kyseessä on asuntolaina tai tulonhankkimisvelka. Opintolainan korkoja ei voi enää vähentää. Tulonhankkimisvelka liittyy veronalaisen tulon hankintaan – esimerkiksi vuokratulon, osinkotulon tai korkotulon.

Jos sinulla on ensiasunto, tarkista veroilmoituksesta ja verokortin tiedoista, että lainan käyttötarkoitus on merkitty oikein. Korjaa tarvittaessa lainan käyttötarkoitus ensiasunnoksi.

Mistä vähennys tehdään?

Korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista, esimerkiksi vuokratuloista tai luovutusvoitosta. Velan lyhennyksiä ei voi vähentää verotuksessa – poikkeus on opintolainavähennys.

Jos pääomatuloja ei ole tai niitä ei ole tarpeeksi vähennyksen tekemiseen, vähennys tehdään niin sanottuna alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista. Alijäämähyvitys on 30 % koron määrästä. Ensiasunnon velan koroista alijäämähyvitys on 32 %. Alijäämähyvitys on enintään 1 400 euroa. Siihen voidaan kuitenkin lisätä mahdollinen lapsikorotus, joka on 400 euroa yhdestä alaikäisestä lapsesta ja 800 euroa kahdesta tai useammasta lapsesta.

Lisätietoa

Lue lisää alijäämähyvityksestä

Tarkempaa tietoa korkojen vähentämisestä verotuksessa

Kuinka paljon voi vähentää?

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaisen säästämisen eli PS-sopimuksen maksuja voi vähentää enintään 5 000 euroa vuodessa.

Mistä vähennys tehdään?

Maksut vähennetään pääomatuloista maksuvuonna.

Jos pääomatuloja ei ole tai niitä ei ole riittävästi, vähennys tehdään ansiotulojen verosta niin sanottuna erityisenä alijäämähyvityksenä. Erityinen alijäämähyvitys on 30 %.

Jos ansiotulojen veroja ei ole riittävästi, Verohallinto tekee vähennyksen automaattisesti puolison verotuksessa. Jos puolisonkaan verot eivät riitä, maksu jää tältä osin lopullisesti vähentämättä.

Eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksujen perusteella ei vahvisteta tappiota.

Kuka voi tehdä vähennyksen?

Maksut voi vähentää vain vakuutetun omassa verotuksessa. Vaikka puoliso olisi maksanut vakuutusmaksusi, hän ei voi vähentää niitä omassa verotuksessaan.

Lisätietoa

Perustietoa vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen vähentämisestä verotuksessa

Syventävää tietoa vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen ja PS-sopimusmaksujen verotuksesta

Verohallinto tekee nämä vähennykset puolestasi

Miten vähennys tehdään?

Jos saat palkkatuloa, saat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen vuonna 2021 (750 euroa vuonna 2020). Vähennys ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin palkkatulosi määrä.

Jos sinulla on tulonhankkimismenoja yli 750 euroa, ilmoita kulut veroilmoituksessasi. Lue tarkemmat ohjeet tulonhankkimismenojen vähentämisestä

Mistä vähennys tehdään?

Tulonhankkimisvähennys tehdään palkkatulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Milloin voi vähentää?

Voit saada ansiotulovähennyksen, jos saat esimerkiksi 

 • veronalaista palkkatuloa
 • muuta ansiotuloa työstä, jonka olet tehnyt toiselle
 • jaettavan yritystulon ansiotulo-osuutta.

Ansiotulovähennystä ei saa esimerkiksi eläketuloista tai sosiaalietuuksista.

Mistä vähennys tehdään?

Ansiotulovähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta kunnallisverotuksessa.

Kuinka paljon voi vähentää?

Vuosina 2020 ja 2021 vähennys on enintään 3 570 euroa.

 • Vähennys on 51 %, kun vähennykseen oikeuttavat tulot ovat 2 500–7 230 euroa. 
 • Vähennys on 28 % siitä osasta, joka ylittää 7 230 euroa.

Jos puhdas ansiotulosi on yli 14 000 euroa, yli menevältä osalta vähennyksen määrää pienennetään 4,5 %:lla. Kun vähennystä pienennetään, tuloiksi lasketaan kaikki ansiotulot, myös esimerkiksi eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja sairauspäivärahat.

Vähennystä ei voi saada lainkaan, jos puhtaat ansiotulot ovat yli 93 333 euroa.

Lisätietoa

Lue tarkemmin ansiotulovähennyksen edellytyksistä

Milloin voi vähentää?

Voit saada työtulovähennyksen, jos saat esimerkiksi 

 • veronalaista palkkatuloa
 • muuta ansiotuloa, jonka olet saanut toiselle suorittamastasi työstä 
 • jaettavan yritystulon ansiotulo-osuutta.

Kuinka paljon voi vähentää?

Vuonna 2021

 • työtulovähennys on enintään 1 840 euroa
 • vähennys on 12,7 % vähennykseen oikeuttavien tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta
 • vähennyksen määrää pienennetään 1,89 %:lla puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta.

Kun vähennystä pienennetään, tuloiksi lasketaan kaikki ansiotulot, myös esimerkiksi eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja sairauspäivärahat.

Vuonna 2020

 • työtulovähennys on enintään 1 770 euroa
 • vähennys on 12,5 % vähennykseen oikeuttavien tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta
 • vähennyksen määrää pienennetään 1,84 %:lla puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta.

Kun vähennystä pienennetään, tuloiksi lasketaan kaikki ansiotulot, myös esimerkiksi eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja sairauspäivärahat.

Mistä vähennys tehdään?

Työtulovähennys tehdään valtion tuloverosta. Jos tuloverosi määrä ei riitä vähennykseen, vähennys tehdään kunnallisverosta, kirkollisverosta ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta näiden verojen suhteessa.

Lisätietoa

Lue tarkemmin työtulovähennyksestä

Mistä vähennys tehdään?

Perusvähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta kunnallisverotuksessa. Perusvähennys tehdään vasta kaikkien muiden kunnallisverotuksen vähennysten jälkeen.

Kuinka paljon vähennys on?

Vuonna 2021

 • Vähennys on enintään 3 630 euroa.
 • Jos puhdas ansiotulo on yli 3 630 euroa kaikkien kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten jälkeen, vähennystä pienennetään 18 %:lla ylimenevän tulon määrästä.
 • Kunnallisverotuksen perusvähennystä ei voi saada osittaisenakaan, jos puhdas ansiotulo on edellä mainittujen vähennysten jälkeen yli 23 800 euroa.

Vuonna 2020

 • Vähennys on enintään 3 540 euroa.
 • Jos puhdas ansiotulo on yli 3 540 euroa kaikkien kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten jälkeen, vähennystä pienennetään 18 %:lla ylimenevän tulon määrästä.
 • Kunnallisverotuksen perusvähennystä ei voi saada osittaisenakaan, jos puhdas ansiotulo on edellä mainittujen vähennysten jälkeen yli 23 200 euroa

Lisätietoa

Lue lisää perusvähennyksestä

Kuinka paljon vähennys on?

Eläketulovähennyksen määrä riippuu eläkkeensaajan kaikista verotettavista palkka- ja muista ansiotuloista.

Valtionverotuksessa vähennys on enintään 11 150 euroa vuonna 2021 ja 11 540 euroa vuonna 2020.

Kunnallisverotuksessa vähennys on enintään 9 270 euroa vuonna 2021 ja 9 230 vuonna 2020.

Milloin vähennyksen voi saada?

Saat eläketulovähennyksen vuonna 2021

 • valtionverotuksessa, jos puhtaat ansiotulosi ovat valtionverotuksessa enintään 40 493 euroa.
 • kunnallisverotuksessa, jos puhtaat ansiotulosi ovat enintään 27 447 euroa.

Saat eläketulovähennyksen vuonna 2020

 • valtionverotuksessa, jos puhtaat ansiotulosi ovat valtionverotuksessa enintään 41 900 euroa.
 • kunnallisverotuksessa, jos puhtaat ansiotulosi ovat enintään 27 320 euroa.

Mistä vähennys tehdään?

Eläketulovähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Lisätietoa

Lue lisää valtionverotuksen eläketulovähennyksestä

Lue lisää kunnallisverotuksen eläketulovähennyksestä

Milloin voi vähentää?

Voit saada invalidivähennyksen, jos sinulla on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä, 30–100 %:n haitta-aste.

Jos vaadit vähennystä ensimmäistä kertaa, ilmoita invaliditeettiprosentti Verohallintoon
lomakkeella 50A, kohdassa 12. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava asiakirja, josta selviää haitta-aste numeroina tai prosentteina.

Tietoa ei voi ilmoittaa OmaVerossa.

Jos saat työkyvyttömyyseläkettä, haitta-aste on automaattisesti 100 %, eikä sinun tarvitse antaa siitä eri selvitystä. Jos työkyvyttömyyseläke on myönnetty osaeläkkeenä, haitta-aste on 50 %.

Mistä vähennys tehdään?

Vähennys tehdään

 • valtionverotuksessa ansiotulon tuloverosta, jonka maksat valtiolle – jos tuloveron määrä ei riitä vähennykseen, vähennys tai siitä vähentämättä jäänyt määrä vähennetään puolison tuloverosta
 • kunnallisverotuksessa puhtaasta ansiotulosta – jos saat pelkkää eläketuloa, et voi saada vähennystä lainkaan kunnallisverotuksessa.

Kuinka paljon vähennys on?

Invalidivähennystä saa valtionverotuksessa enintään 115 euroa ja kunnallisverotuksessa enintään 440 euroa. Invaliditeettiprosentti vaikuttaa vähennyksen määrään. 

Lisätietoa

Verotettavan tulon laskeminen henkilöverotuksessa

Milloin voi vähentää?

Voit saada opintorahavähennyksen silloin, kun saat opintorahaa.

Mistä vähennys tehdään?

Opintorahavähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta kunnallisverotuksessa.

Kuinka paljon voi vähentää?

Vähennys on enintään 2 600 euroa.

Jos puhtaat ansiotulosi ovat yli 7 800 euroa, vähennystä ei myönnetä lainkaan.

Lisätietoa

Lue tarkemmin opintorahavähennyksestä

Jos nostat opintolainaa korkeakoulututkinto-opintojesi aikana ja suoritat tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainavähennyksen.

Opintolainavähennys koskee vain korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa ennen 1.8.2014.

Lue lisää opintolainavähennyksestä

Milloin vähennyksen voi saada?

Kun saat merityötuloa, saat myös merityötulovähennyksen.

Mistä vähennys tehdään?

Merityötulovähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.

Kuinka paljon vähennys on?

Merityötulovähennys on 20 % merityötulon kokonaismäärästä. Vähennys on kuitenkin enintään 7 000 euroa.

Jos saat yli 50 000 euroa merityötuloa, vähennyksen enimmäismäärää eli 7 000 euroa kuitenkin pienennetään. 50 000 euroa ylittävästä osasta lasketaan ensin 5 %. Tämä 5 %:n osuus vähennetään 7 000 eurosta.

Vähennystä korotetaan 170 euroa jokaiselta täydeltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana alus ei käy Suomessa (ns. cross-trade-vähennys).

Lisätietoa

Lue lisää merityötulon verotuksesta

Usein kysyttyä

Nämä vähennykset voit jo ilmoittaa vuodelta 2021:

 • kotitalousvähennys
 • matkakulut
 • tulonhankkimiskulut
 • työasuntovähennys
 • elatusvelvollisuusvähennys.

Voit ilmoittaa kuluvan vuoden vähennyksiä OmaVerossa valmiiksi veroilmoitukseesi.

Näin ilmoitat vähennyksiä OmaVerossa