Etätyö ja vähennykset

Etätyön tekemiseen voi liittyä kustannuksia, joita saat vähentää verotuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi menot työhuoneesta, kalusteista ja tietoliikenneyhteyksistä.

Kaikki palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Jos sinulla on kuluja tätä enemmän, voit ilmoittaa ne tulonhankkimismenoina veroilmoituksessa. 

Kun teet osan viikosta etätyötä, voit vähentää asunnon ja työpaikan väliset kustannukset niiltä päiviltä, jolloin käyt työpaikalla. Asunnon ja työpaikan välisissä matkakuluissa on 750 euron omavastuu. Jos matkakulut ylittävät 750 euroa, ilmoita ne veroilmoituksessa.  

Etätyöllä tarkoitetaan järjestelyä, jossa olet sopinut työnantajasi kanssa, että työskentelet ainakin osan työajastasi kotona tai muussa hankkimassasi työskentelytilassa.

Katso ohjeet, jos teet etätöitä Suomessa ulkomaiselle työnantajalle

Kun teet kotona etätyötä, voit vähentää joko kaavamaisen työhuonevähennyksen tai työtilasta aiheutuneet todelliset kulut esimerkiksi kalusteista. Et siis voi vähentää niitä molempia veroilmoituksellasi. 

Kaavamainen työhuonevähennys

Voit saada kaavamaisen työhuonevähennyksen, vaikka työnantaja olisi järjestänyt työpaikalla sinulle työpisteen tai työhuoneen. Työhuonevähennys määräytyy etätyöpäivien mukaan. Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, kalusteet, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen.

Taulukko työhuonevähennyksestä etätyöpäivien määrän mukaan
Etätyöpäivien määrä Työhuonevähennys vuoden 2020 verotuksessa
Teet etätyötä kokopäiväisesti yli 50 % työpäivien kokonaismäärästä 900 euroa
Teet etätyötä säännöllisesti enintään 50 % työpäivien kokonaismäärästä 450 euroa
Teet etätyötä kotona satunnaisesti 225 euroa

Esimerkki 1: Olli tekee etätyötä kotonaan yli puolet koko vuoden työpäivistä. Hän voi vähentää verotuksessaan tulonhankkimismenoina kaavamaisen työhuonevähennyksen 900 euroa. Koska tulonhankkimismenojen määrä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän (750 e), palkkatuloista vähennetään 900 euroa.

Esimerkki 2: Anu tekee etätyötä säännölliseti alle puolet koko vuoden työpäivistä. Hän voi vähentää verotuksessaan tulonhankkimismenoina kaavamaisen työhuonevähennyksen 450 euroa. Jos Anulla ei ole muita tulonhankkimismenoja, hänen ei tarvitse hakea työhuonevähennystä, koska Anulle myönnetään automaattisesti  750 euron tulonhankkimisvähennys.

Vähennys todellisten kulujen mukaan

Jos työhösi liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä, voit kaavamaisen työhuonevähennyksen sijaan vähentää työhuoneesta aiheutuneet todelliset kulut. Todellisista kuluista on pyydettäessä esitettävä selvitys ja tositteet. Vähennyskelpoisia menoja voivat olla esimerkiksi työhuoneesta aiheutuneet vuokra-, valaistus- ja lämmityskulut sekä kalusteet. Työhuoneen kalusteita ovat esimerkiksi työpöytä ja työtuoli.

 • Jos hankit kalusteita itse, voit vähentää niiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot tulonhankkimiskuluina, jos kalusteet ovat pääasiassa työkäytössä.
  • Jos hankintahinta on enintään 1 000 euroa / kaluste, voit vähentää kulut kerralla hankintavuonna.
  • Jos hankintahinta ylittää 1 000 euroa, vähennä se vuosittaisina 25 % suuruisina poistoina.

Jos työnantaja lainaa tai hankkii sinulle kalusteita

 • Jos lainaat työnantajalta kalusteita työkäyttöön eli niiden omistus säilyy työnantajalla, niistä ei synny sinulle veronalaista etua.
 • Jos työnantajasi hankkii työhuoneen kalusteita omistukseesi, kalusteiden käypä arvo on sinulle palkkaa, jonka työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin.

Työvälineitä ovat esimerkiksi tietokone, näyttö ja näppäimistö.

Jos hankit työvälineitä itse, voit vähentää niiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot tulonhankkimiskuluina, jos välineet ovat pääasiassa työkäytössä.

 • Jos hankintahinta on enintään 1 000 euroa / työväline, voit vähentää kulut kerralla hankintavuonna.
 • Jos hankintahinta ylittää 1 000 euroa, vähennä se vuosittaisina 25 % suuruisina poistoina. 

Jos lainaat työnantajalta työvälineitä työkäyttöön eli niiden omistus säilyy työnantajalla, niistä ei synny sinulle veronalaista etua.

Jos työnantajasi hankkii työvälineitä omistukseesi, työvälineiden käypä arvo on sinulle palkkaa, jonka työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin.

Esimerkki 3. Minna tekee etätyötä alle puolet työpäivien kokonaismäärästä, joten hän voi vähentää työhuonevähennyksenä 450 euroa. Minna on ostanut etätyötä varten näytön ja näppäimistön. Niiden hankintahinta on yhteensä 200 euroa. Työnantaja on antanut Minnan käyttöön kannettavan tietokoneen ja hiiren sekä kuulokkeet.  

Minnan tulonhankkimismenoja ovat näytön ja näppäimistön hankkimisesta aiheutuneet kulut sekä työhuonevähennys, yhteensä 650 euroa. Minna ei ilmoita kuluja verotuksessa, koska hän saa automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen.

Olet itse hankkinut tietoliikenneyhteyden

Jos olet hankkinut tietoliikenneyhteyden (esim. laajakaistan), voit vähentää sen kustannuksia tulonhankkimismenoina. Vähennyksen määrä on

50 % tietoliikenneyhteyden kustannuksista, jos käytät yhteyttä osittain työkäytössä

100 % tietoliikenneyhteyden kustannuksista, jos käytät yhteyttä pääasiassa työkäytössä.

Jos työnantajasi korvaa sinulle itse hankkimasi tietoliikenneyhteyden käyttökustannuksia, korvaus on veronalaista tuloa sekä työkäytön että yksityiskäytön osalta. Voit vähentää työkäytön osuuden tulonhankkimismenona veroilmoituksessasi, jos se yhdessä muiden tulonhankkimismenojen kanssa ylittää 750 euroa.

Työnantajasi on hankkinut sinulle tietoliikenneyhteyden

Jos työnantajasi järjestää sinulle työkäyttöä varten tietoliikenneyhteyden, sekä työkäyttö että yksityiskäyttö on sinulle verovapaata.

Myös etätyöpäivät ovat tavallisia kotimaan työssäolopäiviä, joten voit käyttää silloin normaalisti työnantajan antamaa ravintoetua, esimerkiksi lounasseteleitä tai sähköisiä maksuvälineitä.

Etätyötä tehdään tyypillisesti kotona ja varsinainen työpaikka on työnantajan toimipaikassa. Voit vähentää asunnon ja työpaikan välisten matkojen kulut verotuksessasi niiltä päiviltä, jolloin käyt työnantajan toimipaikassa. Kuukausikortti voi kuitenkin olla tilanteesta riippuen halvin vaihtoehto, vaikka tekisit osan viikosta etätyötä.

Jos asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen omavastuu 750 euroa ylittyy, vähennä matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna.

Huomaa, että työnantajasi ei voi korvata asunnon ja työpaikan välisiä matkoja sinulle verovapaasti, vaan tällaiset korvaukset ovat palkkaa.

Kasvomaskien kustannukset

Jos käytät maskia joukkoliikenteessä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla ja ostat maskit itse, voit vähentää maskien kustannukset verotuksessa asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina. Vähennyksen määrä on kaavamainen kaksi euroa jokaiselta päivältä, jona teet vähennykseen oikeuttavan matkan Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen 13.8.2020 antaman suosituksen jälkeen.

Esimerkki. Risto asuu Lahdessa ja on työskennellyt pääsääntöisesti toimistolla Helsingissä 1.1.–15.3.2020. Hän tekee etätöitä 16.3.2020 lähtien vuoden 2020 loppuun saakka.  Syyskuusta 2020 lähtien hän käy satunnaisesti noin kerran viikossa toimistolla Helsingissä. Tässä tapauksessa Ristolle halvin vaihtoehto kulkemiseen on kuukausikortti 3 kuukauden ajalta (tammi-maaliskuu). Lisäksi Risto voi vähentää syyskuun ja joulukuun välisenä aikana tekemänsä todelliset matkat kertalippujen hinnan mukaan laskettuna. Hän voi tehdä näiltä päiviltä myös vähennyksen itse ostamistaan kasvomaskeista.

 

Usein kysyttyä

Jos mökki on kauempana työpaikasta kuin koti ja kuljet sieltä työpaikalle, voit vähentää asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina matkat kotoa varsinaiselle työpaikalle halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna.

Jos mökki on lähempänä työpaikkaa kuin koti, voit vähentää asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina matkat mökiltä varsinaiselle työpaikalle halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna.

Vähennys mökiltä laskettuna ei voi siis koskaan olla suurempi kuin kotoa laskettuna.

Perhesuhteet vaikuttavat siihen, miten saat vähentää matkakustannuksia työpaikalle.

Sinua pidetään verotuksessa perheellisenä,

 • jos olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
 • jos sinulla on avopuoliso, jonka kanssa sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi
 • jos olet yksinhuoltaja ja asut yhdessä alaikäisten lastesi kanssa tai sinulla on alaikäisten lasten yhteishuoltajuus ja lapset asuvat osan ajasta kanssasi.

Kodin lisäksi käytössäsi on omistus- tai vuokra-asunto työpaikan lähellä

 • Perheellisenä voit vähentää kodin ja työpaikan väliset sekä työasunnon ja työpaikan väliset matkat halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna. Ilmoita ne kohdassa Asunnon ja väliset matkat. Voit myös saada työasuntovähennyksen.
 • Jos olet perheetön ja sinulla on kaksi asuntoa, verotuksessa varsinaisena asuntonasi pidetään työpaikan läheisyydessä sijaitsevaa asuntoa. Voit vähentää vain tämän asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkakulut asunnon ja työpaikan välisinä matkoina. Muista asunnoista tehtyjen matkojen kuluja ei voi vähentää.

Yövyt hotellissa, tuttavilla tai sukulaisilla

Voit vähentää kodin ja työpaikan väliset matkat sekä hotellin ja työpaikan väliset matkat kohdassa asunnon ja työpaikan väliset matkat. Et voi vähentää majoituksesta aiheutuneita kuluja, koska kyse ei ole työmatkasta vaan asunnon ja työpaikan välisestä matkasta.

Lue lisää ja katso esimerkkejä ohjeesta Matkakustannusten vähentäminen palkansaajan verotuksessa, luku 2.3

Näin ilmoitat vähennykset veroilmoituksella

Taulukko siitä, miten vähennykset ilmoitetaan
Vähennys Näin ilmoitat
Työhuonevähennys
 • OmaVerossa kohdassa 4. Muut vähennykset - Tulonhankkimismenot - Työhuonevähennys
  • Jos etätyöpäiviä on yli 50 % työpäivistä, valitse kohta Ei työnantajan järjestämää työhuonetta.
  • Jos etätyöpäiviä on enintään 50 % työpäivistä, valitse kohta Työhuone osapäiväisten tulojen hankkimiseen. 
 • Lomake 50A, Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset, kohdassa Palkkatulojen tulonhankkimismenot - Työhuonevähennys
Työhuoneen kalusteet
Työvälineet, esimerkiksi näyttö ja näppäimistö
Tietoliikenneyhteys
Matkakustannukset

Henkilöasiakkaan veroilmoitus OmaVerossa (19.3.2020)