Uber-tulot

Ohje on päivitettävänä. Lue lisää Verohallinnon tiedotteesta Mitä taksiyrittäjän pitää huomioida verotuksessa?

Ei-ammattimaisesta henkilökuljetustoiminnasta kuten Uberista saatu tulo on veronalaista ansiotuloa.

Voit vähentää verotuksessa toiminnasta aiheutuneet kulut eli pääasiassa ne auton käyttökulut, jotka kohdistuvat Uber-ajoihin. Kulut vähennetään toteutuneiden kulujen mukaan. Jos todellisiin kuluihin perustuva selvitys puuttuu, voit arvioida kulujen määrän Verohallinnon vuosittain päivitettävän ohjeen (yhtenäistämisohje) mukaan. Siinä tapauksessa vähennys on omaa autoa käytettäessä 0,24 euroa/km (verovuonna 2017).

Ei-ammattimainen henkilökuljetustoiminta on tyypillisesti siinä määrin pienimuotoista, ettei siitä aiheutuneita menoja voida vähentää muista kuin itse henkilökuljetustoiminnasta saaduista tuloista. Jos menoja on siis enemmän kuin tuloja, tappiota ei voi vähentää verotuksessa.

Näin ilmoitat tiedot verkossa

Veroilmoituksella: Ilmoita saamasi nettotulot eli tulot kulujen vähentämisen jälkeen kohdassa Muu ansiotulo. Selvitä Lisätiedot-kohdassa tarkemmin, mistä tuloista ja kuluista on kyse.

Verokortilla: Ilmoita nettotulot eli tulot kulujen vähentämisen jälkeen kohdassa Ennakonkannonalaiset yritystulot → Elinkeinotoiminnan ansiotulo.

Liikevaihto enintään 10 000 euroa – ei arvonlisäverovelvollisuutta

Jos toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa ja jos liikevaihtosi ylittää 10 000 euroa tilikaudessa, sinun on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Jos olet arvioinut tulojesi jäävän alle 10 000 euron rajan, mutta ne ylittävätkin sen, verot tulee maksaa tilikauden alusta. Kun havaitset, että 10 000 euroa ylittyy, ilmoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Sinut merkitään rekisteriin takautuvasti kauden alusta tai, jos verollinen toiminta on alkanut kesken tilikautta, toiminnan aloittamispäivästä. Voit jossain tapauksissa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka liikevaihtosi jäisi alle 10 000 euroa.