Pop up -ravintola

Ei-ammattimaisesta ravintolatoiminnasta kuten ravintolapäivä tai muuten pop up -ravintola saatu tulo on veronalaista ansiotuloa. Pidä kirjaa tuloista ja menoista, ja ilmoita saadut voitot verotukseen.

Ilmoita OmaVerossa

Liikevaihto enintään 10 000 euroa – ei arvonlisäverovelvollisuutta

Jos toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa ja jos liikevaihtosi ylittää 10 000 euroa tilikaudessa, sinun on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Jos olet arvioinut tulojesi jäävän alle 10 000 euron rajan, mutta ne ylittävätkin sen, verot tulee maksaa tilikauden alusta. Kun havaitset, että 10 000 euroa ylittyy, ilmoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Sinut merkitään rekisteriin takautuvasti kauden alusta tai, jos verollinen toiminta on alkanut kesken tilikautta, toiminnan aloittamispäivästä. Voit jossain tapauksissa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka liikevaihtosi jäisi alle 10 000 euroa.