Jakamistalous

Kuljetatko omalla autollasi matkustajia maksua vastaan? Vuokraatko  asuntoasi tai osaa siitä? Pyöritätkö pop up -ravintolaa esimerkiksi osallistumalla ravintolapäivään? Pidätkö blogia?

Veroilmoitus verkossa -palvelu (vero.fi/veroilmoitus) on sulkeutunut.
Tietojen ilmoittaminen vuodelta 2016 tässä palvelussa ei ole enää mahdollista. Ilmoita tiedot  esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella ja tarvittavilla liitelomakkeilla. Palauta ne verotoimistoon postitse.

Jakamistaloudesta puhutaan, kun yksityishenkilöt jakavat hyödykkeitä ja palveluita joko ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan. Tyypillisesti tämä tapahtuu digitaalisten markkinapaikkojen kautta.

Esimerkkejä jakamistalouden palveluista ovat ei-ammattimainen henkilökuljetustoiminta kuten Uber, asunnonvuokrauspalvelu Airbnb, pop up -ravintolat sekä blogit.

Tällaisesta toiminnasta saamasi tulot ovat verotettavaa tuloa, ja sinun pitää ilmoittaa ne verotusta varten. Voit kuitenkin vähentää tuloista kulut, jotka ovat aiheutuneet tulonhankkimisesta.

Maksa verot ennakkoverona tai korota veroprosenttiasi jo vuoden 2017 aikana

Maksa ennakkovero

Voit ilmoittaa tulot jo vuoden aikana ennakkoveron määräämistä varten.

Ilmoita tulot verokortilla korottamalla veroprosenttia

Jos jakamistalouden toiminnasta saadut tulosi ovat enintään yhteensä 7 000 euroa, voit ilmoittaa tulot verokortille.

Verohallinto laskee jokaisen vuoden jälkeen, oletko maksanut tuloistasi tarpeeksi veroa. Jos olet maksanut veroja liikaa, saat veronpalautusta. Jos olet maksanut veroja liian vähän, joudut maksamaan jäännösveroa.

Ei-ammattimaisesta henkilökuljetustoiminnasta kuten Uberista saatu tulo on veronalaista ansiotuloa. Voit vähentää verotuksessa toiminnasta aiheutuneet kulut eli pääasiassa ne auton käyttökulut, jotka kohdistuvat Uber-ajoihin. Kulut vähennetään toteutuneiden kulujen mukaan. Jos todellisiin kuluihin perustuva selvitys puuttuu, voit arvioida kulujen määrän Verohallinnon vuosittain päivitettävän ohjeen (yhtenäistämisohje) mukaan. Siinä tapauksessa vähennys on omaa autoa käytettäessä 0,24 euroa/km (verovuonna 2016).
Ei-ammattimainen henkilökuljetustoiminta on tyypillisesti siinä määrin pienimuotoista, ettei siitä aiheutuneita menoja voida vähentää muista kuin itse henkilökuljetustoiminnasta saaduista tuloista. Jos menoja on siis enemmän kuin tuloja, tappiota ei voi vähentää verotuksessa.


Näin ilmoitat tiedot verkossa


Veroilmoituksella: Ilmoita saamasi nettotulot eli tulot kulujen vähentämisen jälkeen kohdassa Muu ansiotulo. Selvitä Lisätiedot-kohdassa tarkemmin, mistä tuloista ja kuluista on kyse.
Verokortilla: Ilmoita nettotulot eli tulot kulujen vähentämisen jälkeen kohdassa Ennakonkannonalaiset yritystulot → Elinkeinotoiminnan ansiotulo.

Liikevaihto enintään 10 000 euroa – ei arvonlisäverovelvollisuutta

Jos toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa ja jos liikevaihtosi ylittää 10 000 euroa tilikaudessa, sinun on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Jos olet arvioinut tulojesi jäävän alle 10 000 euron rajan, mutta ne ylittävätkin sen, verot tulee maksaa tilikauden alusta. Kun havaitset, että 10 000 euroa ylittyy, ilmoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Sinut merkitään rekisteriin takautuvasti kauden alusta tai, jos verollinen toiminta on alkanut kesken tilikautta, toiminnan aloittamispäivästä. Voit  jossain tapauksissa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka liikevaihtosi jäisi alle 10 000 euroa.

Lisätietoa

Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja 10 000 euroa
Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumisesta
Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta

Verohallinnon kannanotto joukkoistetun henkilökuljetustoiminnan verotuksesta

Satunnaisestakin vuokraustoiminnasta esimerkiksi Airbnb saatu tulo on veronalaista pääomatuloa. Voit vähentää vuokraamisesta aiheutuvat kulut. Vuokratulosta voi vähentää kuitenkin vain kulut, jotka kohdistuvat vuokra-aikaan esimerkiksi vuokralaisen hankinnasta johtuneet kulut ja osan hoitovastikkeesta. Jos asunnosta on vuokrattu vain osa, kulut on suhteutettava vuokra-aikaan ja vuokrattavan alueen pinta-alaan.


Näin ilmoitat tiedot verkossa


Veroilmoituksella: Ilmoita tiedot verkossa. Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, käytä joko lomaketta 7H (Vuokratulot – osakehuoneistot) tai 7K (Vuokratulot – kiinteistöt).
Verokortilla: Ilmoita vuokratulot kulujen vähentämisen jälkeen.

Lisätietoa

Ei-ammattimaisesta ravintolatoiminnasta kuten ravintolapäivä tai muuten pop up -ravintola saatu tulo on veronalaista ansiotuloa. Pidä kirjaa tuloista ja menoista, ja ilmoita saadut voitot verotukseen.


Näin ilmoitat tiedot verkossa

Veroilmoituksella: Ilmoita saamasi nettotulot eli tulot kulujen vähentämisen jälkeen kohdassa Muu ansiotulo. Selvitä Lisätiedot-kohdassa tarkemmin, mistä tuloista ja kuluista on kyse.
Verokortilla: Ilmoita nettotulot eli tulot kulujen vähentämisen jälkeen kohdassa Ennakonkannonalaiset yritystulot → Elinkeinotoiminnan ansiotulo.

Liikevaihto enintään 10 000 euroa – ei arvonlisäverovelvollisuutta

Jos toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa ja jos liikevaihto ylittää 10 000 euroa tilikaudessa, sinun on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Jos olet arvioinut tulojen jäävän alle 10 000 euron rajan mutta ne ylittävätkin sen, verot tulee maksaa tilikauden alusta. Kun havaitset, että 10 000 euroa ylittyy, ilmoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Sinut merkitään rekisteriin takautuvasti kauden alusta tai, jos verollinen toiminta on alkanut kesken tilikautta, toiminnan aloittamispäivästä. Voit  jossain tapauksissa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka liikevaihtosi jäisi alle 10 000 euroa.

Lisätietoa

Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja 10 000 euroa
Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumisesta
Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta

Usein bloggaaja saa yritykseltä korvausta kirjoittamisesta. Bloggaaja voi olla työsuhteessa yritykseen ja saada kirjoittamisesta palkkaa. Palkkatulon lisäksi hän voi saada myös muuta ansiotuloa. Bloggaajan veronalaista ansiotuloa ovat palkan ohella mm. kirjoittamisen tai tuotteen myynnistä saadut rahakorvaukset, erilaiset tavarat ja etuudet, alennukset, lahjakortit, matkat sekä tapahtumakutsut. Muuna kuin rahana maksetut korvaukset arvostetaan niiden käypään arvoon. Bloggaajan toiminta voidaan katsoa myös ammatin- tai liikkeenharjoittamiseksi, jos elinkeinotoiminnan tunnusmerkit täyttyvät.  

Blogikirjoitus voi olla sellainen teos, että sen kirjoittajalle syntyy tekijänoikeus kirjoitukseen. Blogikirjoituksen tai sen käyttöoikeuden luovuttamisesta saatu vastike voi siten olla joissakin tapauksissa tekijänoikeuden luovutuksesta saatua käyttökorvausta.

Tavanomaiset mainoslahjat eivät ole bloggaajan veronalaista tuloa. Jos tällainen mainoslahja on kuitenkin sovittu korvaukseksi blogikirjoituksesta, sen käypä arvo on bloggaajan veronalaista ansiotuloa. Jos bloggaaminen on harrastustoimintaa, tappiota ei voi vähentää verotuksessa


Näin ilmoitat tiedot verkossa

Veroilmoituksella: Ilmoita saamasi nettotulot (tulot-kulut)kohdassa Muu ansiotulo. Selvitä Lisätiedot -kohdassa tarkemmin, mistä tuloista ja kuluista on kyse.
Verokortilla: Ilmoita nettotulot eli tulot kulujen vähentämisen jälkeen kohdassa Ennakonkannonalaiset yritystulot → Elinkeinotoiminnan ansiotulo.

Liikevaihto enintään 10 000 euroa – ei arvonlisäverovelvollisuutta

Jos toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa ja jos liikevaihto ylittää 10 000 euroa tilikaudessa, sinun on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Jos olet arvioinut tulojen jäävän alle 10 000 euron rajan mutta ne ylittävätkin sen, verot tulee maksaa tilikauden alusta. Kun havaitset, että 10 000 euroa ylittyy, ilmoittaudu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Sinut merkitään rekisteriin takautuvasti kauden alusta tai, jos verollinen toiminta on alkanut kesken tilikautta, toiminnan aloittamispäivästä. Voit  jossain tapauksissa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka liikevaihtosi jäisi alle 10 000 euroa.

Lisätietoa

Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja 10 000 euroa
Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumisesta
Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta

Bloggaamisen arvonlisäverotuksesta

Verohallinnon kannanotto blogikirjoituksista saatujen korvausten ja etujen verotuksesta

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017