Espanjaan muuttava eläkeläinen vuoteen 2018

Huom.! 1.1.2019 alkaen Suomen ja Espanjan välinen verosopimus muuttuu. Lue lisää: Eläkettä Suomesta Espanjaan 2019 alkaen.

Suomalaiset eläkkeet verotetaan yleensä Suomessa, vaikka saaja asuisi ulkomailla. Jos muutat Espanjaan, tilanne on kuitenkin erilainen. Suomen ja Espanjan välillä on verosopimus, joka joissakin tapauksissa estää yksityisellä sektorilla ansaitun eläkkeen ja kansaneläkkeen verottamisen Suomessa.

Ilmoita ulkomailta sekä Suomesta saamasi tulot Suomen veroilmoituksella

Ilmoita tiedot Omaverossa

Näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen paperilomakkeilla

Suomen kansalainen on Suomessa yleisesti verovelvollinen muuttovuoden sekä kolme seuraavaa vuotta.

Valtion ja kunnan työeläkkeet verotetaan Suomessa

Valtion ja kunnan palvelukseen perustuvat eläkkeet verotetaan Suomessa, vaikka olisit muuttanut pysyvästi Espanjaan. Poikkeuksellisesti verotus voi kuitenkin siirtyä Espanjaan, jos olet ansainnut eläkkeen valtion tai kunnan liiketoiminnan palveluksessa, esimerkiksi VR:llä. Espanja verottaa eläkkeen myös silloin, jos sinusta tulee Espanjan kansalainen.

Milloin yksityissektorin eläkkeestä maksetaan verot Espanjaan?

Yksityissektorilta saamasi eläkkeen verotus voi siirtyä Espanjalle vain, jos muutat Espanjaan pysyvästi. Pysyvää muuttoa voidaan yleensä pitää selvänä ja varmana, jos sinulle ei enää jää kotia Suomeen. Jos sinulla on edelleen tosiasiallisesti asunto käytettävänään Suomessa ja myös oleskelet Suomessa runsaasti, edellytysten täyttymisen arviointi ei ole yksiselitteistä. Tällöin vero-sopimuksen mukaisen asuinvaltion määrittely vaatii erityisen huolellista kokonaistilanteesi tarkastelua.

Jos muutosta esitetään riittävä selvitys, yksityissektorin eläkkeen verotus siirtyy Suomesta Espanjaan silloin, kun kaikki seuraavista edellytyksistä ovat täyttyneet:

  1. Olet tehnyt Suomen väestörekisteriin ilmoituksen pysyvästä muutosta Espanjaan.
  2. Sinulla on pysyvä asunto Espanjassa.
  3. Espanjan veroviranomainen pitää sinua verotuksen kannalta Espanjassa asuvana. Tällä perusteella Espanja voi verottaa myös Suomesta saamiasi tuloja.

Hae verokorttia Suomen Verohallinnolta

Jos haluat, että eläkkeesi verotus siirtyy Espanjaan, voit hakea Suomesta verokorttia tätä varten. Tee hakemus lomakkeella 6207a. Liitä hakemukseen toisen valtion veroviranomaisen antama todistus maailmanlaajuisesta verovelvollisuudesta tähän valtioon (ns. asuinpaikkatodistus). Liitä mukaan myös selvitys pysyvästä asunnostasi Espanjassa, esimerkiksi kopio kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta. Lisäksi tarvitaan selvitys siitä, että olet luopunut Suomessa olevasta kodista. Selvitys voi olla esimerkiksi kopio kauppakirjasta, todistus vuokrasopimuksen irtisanomisesta tai selvitys omistusasunnon antamisesta vuokralle.

Sairaanhoitomaksu maksetaan Suomeen

Vaikka asuisit pysyvästi Espanjassa, Suomi yleensä korvaa sairaanhoitokulusi Espanjalle. Sen vuoksi sinun on maksettava Suomeen vakuutetun sairaanhoitomaksua, joka on noin 1,6 % eläkkeestä. Sairaanhoitokulujen korvaamista säätelee EU-sosiaaliturva-asetus 883/2004.

Muistilista ulkomaille muuttavalle

Tee muuttoilmoitus ulkomaan osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon.

  • Verohallinto saa automaattisesti Digi- ja väestötietovirastolta tiedon pysyvästä muuttoilmoituksesta.
  • Jos teet tilapäisen osoitteenmuutoksen Digi- ja väestötietovirastoon, tee lisäksi erillinen ilmoitus Verohallinnolle. Tulosta lomake tilapäisen osoitteen ilmoittamista varten. (3817).  Lomakkeen sijaan voit tehdä ilmoituksen myös vapaamuotoisella kirjeellä. Kirjeestä täytyy käydä ilmi nimi, henkilötunnus, uusi osoite ja päivämäärä, josta alkaen muutos tulee voimaan. 
  • Jos ulkomaan osoitteesi muuttuu ulkomaan oleskelun aikana, tee ilmoitus uudesta osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon ja Verohallinnolle. Katso verotoimistojen yhteystiedot .

Suomen kansalainen on Suomessa yleisesti verovelvollinen muuttovuoden sekä kolme seuraavaa vuotta.

Selvitä Kela:sta säilytkö Suomen sosiaaliturvan piirissä tai vastaako Suomi sairaanhoitosi kustannuksista uudelle asuinvaltiollesi.