Veroilmoitus vain sähköisesti

Saat veroilmoituksen vain sähköisesti, kun otat Suomi.fi-viestit käyttöön taulukkoon merkittyyn päivään mennessä.

Jos et ole ottanut Suomi.fi-viestejä käyttöön, saat veroilmoituksen myös paperisena.

Voit milloin tahansa muuttaa valintaasi siitä, haluatko Verohallinnolta ja muilta viranomaisilta postia sähköisesti vai paperilla. Muutoksen voi tehdä osoitteessa suomi.fi/viestit . Saamme tiedon muutoksesta päivän viiveellä.

Tarkista päivämäärä taulukosta

Saat veroilmoituksen vain sähköisesti OmaVeroon, kun otat Suomi.fi-viestit käyttöön viimeistään taulukossa mainittuna päivänä.

Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetty veroilmoitus 20.3.2019
Elinkeinotoiminnan veroilmoitus (lomake 5) 15.1.2019
Ammatin- ja liikkeenharjoittajan henkilökohtainen esitäytetty veroilmoitus 26.2.2019
Maatalouden veroilmoitus (2) 15.1.2019
Metsätalouden veroilmoitus (2C) 15.1.2019
Maa- ja metsätaloudenharjoittajien henkilökohtainen esitäytetty veroilmoitus 26.2.2019
Energiaveron palautushakemus

aina paperilla 2019

Kiinteistöveropäätös aina paperilla 2019

Veroilmoitusten postitusaikataulu voi vaikuttaa toimitustapaan

Lähetämme esimerkiksi ensimmäiset palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyt veroilmoitukset asiakkaille 21.3. Jos olet ottanut Suomi.fi-viestit käyttöön viimeistään 20.3., emme lähetä sinulle veroilmoitusta paperisena. Saat viestin sähköpostiisi, kun veroilmoituksesi on Omaverossa.

Vaikka ottaisit Suomi.fi-viestit käyttöön vasta 20.3. jälkeen, saatat saada veroilmoituksen vain sähköisesti, jos sen postituspäivään on vielä aikaa. Postituspäivät vaihtelevat, koska lähetämme veroilmoitukset asiakkaille vaiheittain.

Kiinteistöveropäätöksen saat vuonna 2019 vain paperisena. Kiinteistöveron voit hoitaa OmaVerossa marraskuusta 2019 lähtien. Sen jälkeen Suomi.fi-viestit koskevat myös kiinteistöverotusta.