Näin hoidat kuolinpesän veroasiat

Kuolinpesän osakkaiden pitää huolehtia kuolinpesän velvollisuuksista siihen asti, että pesän varat on jaettu ja kuolinpesä lakkautettu.

Kuolinpesän veroista ovat yhteisesti vastuussa perilliset, yleistestamentin saajat ja leski ositukseen asti (avio-oikeuden perusteella). Jos perit vain testamentilla tietyn omaisuuden, et ole kuolinpesän osakas.

Miten voin hoitaa veroasioita kuolinpesän puolesta?

Jos kuolinpesällä on useita osakkaita, kuolinpesän asioiden hoito on helpompaa, jos kuolinpesän osakkaat valtuuttavat asianhoitajan hoitamaan kuolinpesän asioita. Valtuutettu henkilö merkitään kuolinpesän asianhoitajaksi Verohallinnon asiakasrekisteriin. Valtuutuksen voi antaa ainoastaan paperilomakkeella.

Kuolinpesän osoitetietojen muuttaminen

Verohallinto suosittelee, että kuolinpesän osakkaat valtuuttavat asianhoitajan hoitamaan kaikkia kuolinpesän veroasioita. Lähetämme kaiken veropostin osoitteeseen, jonka kuolinpesän valtuuttama henkilö on ilmoittanut Verohallinnolle.

Jos kuolinpesä ei ole valtuuttanut ketään, lähetämme veropostin perukirjassa ilmoitetulle yhteyshenkilölle.

Kuolinpesän veroasiat hoidetaan useimmiten paperilla 

Jos kuolinpesällä ei ole Y-tunnusta, se ei voi asioida sähköisesti. Kuolinpesällä on Y-tunnus vain, jos se on harjoittanut elinkeinotoimintaa tai maa- ja metsätaloutta.  

Sähköinen asiointi on mahdollista, jos kuolinpesällä on Y-tunnus. Jos haluat hoitaa kuolinpesän asioita sähköisesti, tarvitset siihen aina Suomi.fi-valtuuden. Valtuutta pitää erikseen hakea.  

  • Hae Suomi.fi-valtuus.
  • Lue lisää valtuuksien hakemisesta
  • Kun olet saanut valtuutuksen hoitaa kuolinpesän asioita, kirjaudu OmaVeroon ja valitse painike Asioi yrityksen puolesta. 

Katso-tunnisteilla voi kuitenkin asioida sähköisesti 31.8.2021 asti.

Suomi.fi-valtuuden purkaminen

Jos haluat purkaa kuolinpesän Suomi.fi-valtuuden ja sinulla on valtuutusoikeus, toimi näin:

  • Kirjaudu Suomi.fi Valtuudet-palveluun.
  • Mitätöi asiointivaltuus siltä, jolle se on annettu.
  • Myös asiointivaltuuden saanut voi mitätöidä valtuuden itseltään.

Kuolinpesä voi myös pyytää valtuuden mitätöintiä tekemällä mitätöintihakemuksen Suomi.fi:ssä.

Valtuudet kannattaa pitää voimassa, kunnes kuolinpesän veroasiat on hoidettu siltä vuodelta, jolloin kuolinpesä on jaettu. Suomi.fi-valtuutta ei siis kannata purkaa, ennen kuin viimeisenkin vuoden veroilmoitus on annettu. 

Kuolinpesän pankkitiliä ei kannata lakkauttaa

Kun kuolinpesän pankkitili on voimassa ja tilinumero Verohallinnon tiedossa, helpottuu mahdollisen veronpalautuksen maksu kuolinvuoden verotuksen osalta. Tilinumero kannattaa pitää voimassa, kunnes kuolinpesän varat on jaettu ja kuolinpesä on kokonaan lakkautettu. 

Pankkitili on voimassa, mutta tilinumero ei ole Verohallinnolla tiedossa

Tarvitset tilinumeron ilmoittamista varten varmistuksen pankilta esimerkiksi jäljennöksen kuolinpesän tiliotteesta. Voit myös pyytää pankin vahvistuksen kuolinpesän tilinumeron ilmoituslomakkeen (7926) toiselle sivulle. Tarvitsemme pankin vahvistuksen, jolla varmistamme kuolinpesän tilin.

Kuolinpesällä ei ole pankkitiliä

Kuolinpesän osakkaiden valtuuttama asianhoitaja voi ilmoittaa tilinumeron. Jos kuolinpesällä ei ole valtuutettua asianhoitajaa, tarvitaan kaikkien pesän osakkaiden valtuutus.

Veroilmoitus kuolinvuodelta ja seuraavilta vuosilta

Lähetämme kuolinpesälle esitäytetyn veroilmoituksen joka kevät niin kauan, kunnes kuolinpesä lakkaa. Kuolinpesä saa esitäytetyn veroilmoituksen vielä siltä vuodelta, jolloin perintö on jaettu. Perinnönjakoon asti kertyneet tulot ilmoitetaan kuolinpesän veroilmoituksella. Perinnönjaon jälkeen kertyvät tulot kuuluvat niille osakkaille, jotka ovat saaneet niihin oikeuden. He myös ilmoittavat saamansa tulot omalla veroilmoituksellaan.

Kuolinpesä lakkaa, kun pesän varat on jaettu

Kuolinpesän olemassaolo lakkaa, kun kaikki pesän varat on jaettu perillisten kesken. Kuolinpesää ei lakkauta se, jos pesä jaetaan osittain.

Toimita kopio perinnönjakosopimuksesta Verohallintoon, jotta voimme lakkauttaa kuolinpesän.

Jos kuolinpesällä ei ole jaettavia varoja, perinnönjakosopimusta ei tarvitse toimittaa. 

Kuolinpesä saa esitäytetyn veroilmoituksen vielä siltä vuodelta, jolloin perintö on jaettu. Sen jälkeen osakkaat ilmoittavat saamansa tulot ja varat veroilmoituksessaan, ja kuolinpesän verotus päättyy.

Jos olet kuolinpesän ainoa osakas, kuolinpesän olemassaolo lakkaa Verohallinnossa, kun olet toimittanut verotoimistoon kopion perukirjasta perintöverotusta varten. Kuolinpesä saa kuolinvuodelta esitäytetyn veroilmoituksen ja verotus toimitetaan  kuin henkilö olisi elossa. Omaisuus siirtyy sinulle heti kuoleman jälkeen. Kuoleman jälkeen kertyneet tulot ovat omia tulojasi ja maksat niistä veroa henkilökohtaisesti.

Kenellä on oikeus saada tietoja kuolinpesän veroasioista? 

Jos kuolinpesä on valtuuttanut asianhoitajan hoitamaan kuolinpesän asioita, otamme yhteyttä veroasioissa ensisijaisesti häneen. Osakkaat, jotka ovat kuolinpesän asianosaisia, voivat tiedustella kuolinpesän veroasioita ja pyytää asiakirjoja.

Katso myös