Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verotuksen oikaisu Verohallinnon aloitteesta

Verotusta voidaan oikaista Verohallinnon aloitteesta verotuksen päättymisen jälkeen. Verohallinto voi muuttaa verotusta sekä hyväksesi että vahingoksesi.

Verohallinto voi oikaista verotustasi 3 vuoden kuluessa verovuotta seuraavan vuoden alusta. Määräaika on sama kuin asiakkaan muutoksenhaun määräaika ja se pätee kaikkiin verolajeihin.

Tietyissä laissa säädetyissä tapauksissa Verohallinto voi pidentää verotuksen oikaisuaikaa yhdellä vuodella. Erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa Verohallinnon oikaisuaika on kuusi vuotta. Rikosprosessista nouseville verotuksen muutostarpeille on omat määräaikansa.

Tuloverotuksessa verovuotta 2021 koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2022 alusta.
Kiinteistöverotuksessa verovuotta 2021 koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2022 alusta.
Perinnönjättäjä on kuollut 2021. Perintöverotusta koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2022 alusta.
Lahjansaaja on saanut lahjan 2021. Lahjaverotusta koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2022 alusta.

Verohallinnon aloitteesta tehtyyn oikaisuun voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella

Jos olet tyytymätön Verohallinnon aloitteesta tehtyyn oikaisuun, voit hakea siihen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 3 vuoden kuluessa sen verovuoden päättymisestä, jota oikaisu koskee. Jos Verohallinto on tehnyt oikaisupäätöksen aivan muutoksenhakuajan lopulla, voit aina hakea muutosta 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Verovuosi  

Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään

2016 60 päivää tiedoksisaannista
2019 2.1.2023 tai 60 päivää tiedoksisaannista
2020 2.1.2024 tai 60 päivää tiedoksisaannista
2021 31.12.2024

Verovuosi  

Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään

2019 2.1.2023 tai 60 päivää tiedoksisaannista
2020 2.1.2024 tai 60 päivää tiedoksisaannista
2021 31.12.2024 tai 60 päivää tiedoksisaannista

A Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2017 tai sen jälkeen

Kun viranomaisaloitteinen oikaisupäätös on tehty 1.1.2017 jälkeen, voit hakea siihen muutosta oikaisuvaatimuksella 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä. Verovuodella tarkoitetaan perintöverotuksessa perinnönjättäjän kuolinvuotta ja lahjaverotuksessa lahjan saantivuotta. Jos Verohallinto on tehnyt oikaisupäätöksen aivan muutoksenhakuajan lopulla, voit aina hakea muutosta 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

B Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2016 tai aiemmin

Jos viranomaisaloitteinen oikaisupäätös on tehty 1.1.2017 jälkeen, voit tehdä oikaisuvaatimuksen voi tehdä 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Esimerkki. Verohallinto oikaisee viranomaisaloitteisesti verovuoden 2016 tuloverotustasi 29.12.2022. Sinun katsotaan saaneen päätöksen tiedoksesi 7 päivän kuluessa päätöksen postituspäivästä, eli 5.1.2023.

Tähän viranomaisaloitteiseen oikaisupäätökseen voit tehdä oikaisuvaatimuksen 60 päivän määräajassa päätöksen tiedoksisaannista lukien eli viimeistään 6.3.2023 (koska 3 vuoden määräaika on päättynyt 31.12.2019, asiakkaalla on aina oikeus tehdä oikaisuvaatimus 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista).

Jos olet ottanut käyttöösi sähköisen viranomaisasioinnin eli Suomi.fi-viestit, tiedoksisaantiajaksi katsotaan 3 päivää siitä, kun sinulle on lähetetty tieto tiedoksiannosta sähköpostiin. 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.1.2023