Muutoksenhaku verotuksessa – henkilöasiakkaat

Voit hakea verotukseesi muutosta sen jälkeen, kun verotus on päättynyt. Muutosta haetaan tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. 

Katso ohjeet muutoksenhakuun eri veroille: