Palautusten käyttäminen maksamattomiin veroihin

Tähän ohjeeseen on koottu tietoa siitä, miten Verohallinto käyttää palautuksen, jos palautuksen saajalla on veroja maksamatta. Ohje koskee sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Jos asiakas saa veronpalautusta mutta veroja on jäänyt maksamatta, Verohallinto käyttää palautuksen veroihin aikaisintaan niiden eräpäivänä. Palautus voidaan käyttää palautuksen saajan omiin veroihin tai muihin veroihin, joista saaja on vastuussa (esimerkiksi yhtiömiehenä). Palautusten käyttämiseen ja käytön aikatauluun vaikuttaa se, minkä veron palautuksesta on kyse ja mitä veroja on maksamatta.

Palautusta voi saada esimerkiksi seuraavista veroista:

Palautuksen saaja saa aina ilmoituksen palautuksen käytöstä verovelalle postitse tai OmaVeroon. Palautuksen käyttöilmoitus  näkyy yleensä verojen yhteenvedossa. Lisätietoa yhteenvedosta

Palautusta voidaan myös ulosmitata velkoihin, jotka ovat ulosotossa.

Yhteisön tuloveron palautus

Jos yhteisö saa veronpalautusta tuloverosta, Verohallinto käyttää palautuksen erääntyneisiin veroihin seuraavassa järjestyksessä:

 1. tulovero, oma-aloitteiset verot (esimerkiksi arvonlisävero) sekä perintö- ja lahjavero vanhentumispäivän mukaisessa järjestyksessä
 2. muut erääntyneet verot, esimerkiksi kiinteistövero.

Veronpalautusta ei käytetä veroihin ennen niiden eräpäivää.

Milloin veronpalautus käytetään veroihin?

Verohallinto voi käyttää yhteisön veronpalautuksen maksamattomiin veroihin heti verotuksen päättymispäivänä. Yhteisöjen verovuoden 2017 verotus päättyy 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden jälkeen. Verovuodesta 2018 alkaen jokaisella yhteisöllä on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Yhteisön verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä.

Veronpalautusta käytetään niihin veroihin, jotka erääntyvät viimeistään verotuksen päättymistä seuraavaan kuukauden 22. päivänä. Määräpäivä muuttuu marraskuussa 2018: 1.11.2018 alkaen veronpalautusta käytetään vain verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 18. päivään asti. Jos 18. päivä ei ole arkipäivä, määräpäivä siirtyy edeltäväksi arkipäiväksi.

Yhteisön tilikausi on päättynyt joulukuussa 2017. Verotus päättyy 31.10.2018, joten Verohallinto voi käyttää veronpalautusta verojen maksuksi 16.11.2018 saakka (koska 18.11. on sunnuntai). Yhteisö saisi veronpalautusta 4 000 euroa. 12.11.2018 erääntyy 2 000 euroa arvonlisäveroa , mutta yhteisö jättää veron maksamatta. Lisäksi 23.11.2018 erääntyy 1 000 euroa ennakkoveroa.

Verohallinto käyttää veronpalautuksesta 2 000 euroa arvonlisäveroon 12.11. Sen sijaan 23.11 erääntyvään ennakkoveroon palautusta ei enää käytetä, koska palautusta ei voi käyttää veroihin 16.11. jälkeen. Yhteisölle maksetaan veronpalautusta 2 000 euroa 5.12 .

Yhteisön tilikausi on päättynyt helmikuussa 2018. Yhteisö saa verotuspäätöksen, jonka mukaan verotuksen päättymispäivä on 8.8.2018 ja veronpalautuksen määrä 5 000 euroa. 12.8.2018 erääntyy 1 000 euroa arvonlisäveroa ja 23.8.2018 erääntyy 3 000 euroa ennakkoveroa. Yhteisö jättää molemmat verot maksamatta. Verohallinto käyttää veronpalautusta arvonlisäveroon 12.8. sekä ennakkoveroon 23.8. Palautuksesta jää jäljelle 1 000 euroa. Tämä summa maksetaan yhteisölle 5.10.

Yhteisön tilikausi on päättynyt joulukuussa 2017. Yhteisön verotus päättyy 31.10.2018 ja yhteisö saisi 2 000 euroa veronpalautusta. Yhteisön olisi pitänyt maksaa 3.9. kiinteistöveroa 400 euroa, mutta se on jättänyt veron maksamatta. Verohallinto käyttää palautusta 31.10. kiinteistöveroon ja sen viivekorkoon.

Yhteisöllä on lisäksi maksettavana 1 000 arvonlisäveroa, joka erääntyy 12.11. Yhteisö maksaa Verohallinnolle 1 000 euroa 12.11. ja käyttää maksussa oma-aloitteisten verojen viitenumeroa. Yhteisön tarkoitus on maksaa erääntyvä arvonlisävero.

Maksu ei kuitenkaan ehdi siirtyä pankista Verohallinnolle saman päivän aikana. Tämän vuoksi veronpalautusta käytetään arvonlisäveron maksuksi. Yhteisön maksama summa jää odottamaan erääntyviä veroja tai Verohallinto maksaa sen takaisin yhteisölle. Tähän vaikuttaa se, millaisen ajankohdan ja eurorajan yhteisö on valinnut oma-aloitteisten verojen palautuksille.

Miten tuloveron muutoksesta johtuva palautus käytetään?

Yhteisö voi saada veronpalautusta myös silloin, jos Verohallinto alentaa tuloveroa eli ennakkoveroa, lisäennakkoa tai jäännösveroa. Veronpalautusta voi tulla esimerkiksi silloin, jos yhteisö hakee muutosta ennakkoveroon tai jäännösveroon vasta sen jälkeen, kun yhteisö on jo ehtinyt maksaa veron. Tällaisen muutoksesta johtuvan veronpalautuksen Verohallinto voi käyttää maksamattomiin veroihin heti, kun päätös palautuksesta on tehty.

Yhteisölle on määrätty ennakkoveroa vuodelle 2018 yhteensä 24 000 euroa. Ennakkovero erääntyy 2 000 euron erissä joka kuukausi. Yhteisö hakee OmaVerossa muutosta ennakkoveroon 10.8.2018. Verohallinto hyväksyy hakemuksen 14.8. Ennakkoverot alenevat 12 000 euroon, ja ainoastaan tammi-kesäkuun maksuerät jäävät voimaan.

Yhteisön olisi pitänyt maksaa 1 000 euroa arvonlisäveroa viimeistään 12.8., mutta vero on jäänyt maksamatta. Verohallinto käyttää tuloveron palautusta 14.8. arvonlisäveroon sekä sille kertyneeseen viivästyskorkoon. Jäljelle jäävä osuus palautuksesta maksetaan yhteisön pankkitilille noin viikon kuluessa.

Henkilöasiakkaan veronpalautus

Myös henkilöasiakkaan saama veronpalautus voidaan käyttää erääntyneisiin veroihin. Jos saat veronpalautusta ja sinulla on myös erääntyneitä veroja, Verohallinto käyttää veronpalautuksen veroihin heti tuloverotuksen päättymispäivänä. Verovuoden 2017 verotus päättyy henkilöasiakkailla 31.10.2018. Verohallinto käyttää veronpalautusta erääntyviin veroihin seuraavan kuukauden 12. päivään asti. Verovuoden 2017 veronpalautusta käytetään siis erääntyneisiin veroihin 31.10–12.11.2018.

Mikko saisi vuodelta 2017 veronpalautusta yhteensä 2 500 euroa. Mikko on kuitenkin unohtanut maksaa kiinteistöveron 2. erän, joka oli 600 euroa. Eräpäivä oli 15.10. Verohallinto käyttää veronpalautusta kiinteistöveron 2. erään ja sille kertyneeseen viivekorkoon. Jäljelle jäävän veronpalautuksen Mikko saa tililleen 11.12.

Anu saisi veronpalautusta vuodelta 2017 yhteensä 2 000 euroa. Hänelle on määrätty perintöveroa, jonka 1. erä pitää maksaa 1.11. ja toinen erä 2.1.2019. Kumpikin erä on 1 500 euroa. Anu maksaa perintöveron 1. erän eräpäivänä eli 1.11. Maksu ei kuitenkaan ehdi siirtyä pankista  Verohallinnolle saman päivän aikana. Tämän vuoksi veronpalautuksesta käytetään 1 500 euroa perintöveron 1. erään. Anun maksama summa taas käytetään perintöveron 2. erään, josta ei enää sen jälkeen jää maksettavaa. Anu saa 500 euroa veronpalautusta tililleen 11.12.

Arvonlisäveron, työnantajasuorituksen tai muun oma-aloitteisen veron palautus

Oma-aloitteisen veron palautusta voi saada esimerkiksi silloin, jos jo maksetun työnantajasuorituksen määrä pienenee muutoksen vuoksi tai ilmoitat Verohallinnolle negatiivista arvonlisäveroa. Jos erääntyneitä oma-aloitteisia veroja on maksamatta, palautus käytetään niihin heti. Muihin erääntyneisiin veroihin palautus käytetään yleensä vasta kuukauden lopussa. Myös asiakkaan valitsema oma-aloitteisten verojen palautusajankohta vaikuttaa aikatauluun. Valinta koskee vain oma-aloitteisia veroja.

Oma-aloitteisen veron palautus käytetään erääntyneisiin veroihin tässä järjestyksessä:

 1. oma-aloitteiset verot vanhimmasta uusimpaan (heti)
 2. tuloverot vanhimmasta uusimpaan (kuukauden lopussa tai silloin, kun palautus maksettaisiin)
 3. perintö- ja lahjaverot vanhimmasta uusimpaan (kuukauden lopussa tai silloin, kun palautus maksettaisiin)
 4. erääntyneet muut verot, esimerkiksi kiinteistövero (kuukauden lopussa tai silloin, kun palautus maksettaisiin).

Negatiivisen arvonlisäveron palautus voidaan käyttää jo ennen ilmoituksen käsittelyä

Jos ilmoitat negatiivista arvonlisäveroa, Verohallinto käyttää sen erääntyneisiin veroihin. Negatiivinen arvonlisävero käytetään aikaisintaan verokautta seuraavan kuukauden yleisenä eräpäivänä. Esimerkiksi tammikuun negatiivisen arvonlisäveron palautus voidaan käyttää veroihin 12.2. Palautus käytetään oma-aloitteisten verojen maksuksi heti niiden erääntyessä, vaikka ilmoitusta ei olisi vielä käsitelty. Jos oma-aloitteinen vero on maksujärjestelyssä, palautusta ei käytetä veroon heti, vaan kuukauden lopussa tai palautettaessa. Ilmoituksen on tällöin kuitenkin oltava käsitelty.

Jos ilmoitettua negatiivista arvonlisäveroa ei hyväksytä, tehdyt käytöt puretaan ja verot tulevat uudelleen maksettaviksi.

Muihin veroihin negatiivista arvonlisäveroa voidaan käyttää vasta ilmoituksen käsittelyn jälkeen. Jos vero on maksujärjestelyssä, palautus käytetään kuukauden lopussa tai kun palautus maksettaisiin.

Asiakkaan valitsema palautusajankohta vaikuttaa siihen, milloin jäljelle jäävä palautus maksetaan asiakkaalle. Valinta koskee ainoastaan oma-aloitteisia veroja. Lisätietoa palautusajankohdista

Yrittäjä ilmoittaa 12.2. tammikuun negatiivisen arvonlisäveron 3 000 euroa. Samalla hän ilmoittaa tammikuun työnantajasuorituksia 2 000 euroa mutta jättää summan maksamatta. Eräpäivänä 12.2. tammikuun negatiivisesta arvonlisäverosta käytetään 2 000 euroa työnantajasuorituksiin. Jäljelle jäävä 1 000 euroa maksetaan yrittäjälle tai käytetään myöhemmin erääntyviin veroihin. Yrittäjän valitsema oma-aloitteisten verojen palautusajankohta vaikuttaa palautuksen maksamiseen.

Yritys ilmoittaa 14.2. tammikuun negatiivisen arvonlisäveron 3 000 euroa. 12.2. erääntyy tammikuun työnantajasuorituksia 2 000 euroa, mutta yritys jättää ne maksamatta. 14.2. tammikuun negatiivisesta arvonlisäverosta käytetään tarvittava määrä työnantajasuorituksiin ja niiden viivästyskorkoon. Verohallinto käsittelee yrityksen ilmoituksen negatiivisesta arvonlisäverosta 17.2. Helmikuun ennakkovero 500 euroa erääntyy 23.2., mutta yritys jättää myös sen maksamatta.

Yrityksen valitsema palautusajankohta vaikuttaa siihen, miten jäljelle jäävä negatiivinen arvonlisävero käytetään, kun siitä on ensin maksettu työnantajasuoritukset:

 

 • palautusajankohta: heti käsittelyn jälkeen

Jäljelle jäänyt negatiivinen arvonlisävero palautetaan yritykselle 17.2. Koska ennakkovero ei ole vielä erääntynyt, palautusta ei käytetä siihen. Jos arvonlisäveroilmoitus käsiteltäisiin vasta ennakkoveron eräpäivänä tai sen jälkeen, palautusta käytettäisiin ennakkoveroon ja vasta sen jälkeen jäljelle jäävä määrä maksettaisiin yritykselle.

 • palautusajankohta: ilmoituspäivää seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen

Arvonlisäveroilmoitus käsiteltiin kuukauden loppuun mennessä, joten jäljellä olevasta palautuksesta käytetään kuukauden lopussa (28.2.) tarvittava määrä ennakkoveroon ja sen viivästyskorkoon (Jos arvonlisäveroilmoitusta ei olisi vielä käsitelty, palautusta ei voisi käyttää niihin.)
Jäljelle jäävää palautusta käytetään maaliskuun yleisenä eräpäivänä 12.3., jos yrityksellä on uusia erääntyneitä veroja. Loput palautuksesta maksetaan yritykselle.

 • palautusajankohta: palautus jää myöhemmin käytettäväksi

Jäljellä olevasta arvonlisäveron palautuksesta käytetään kuukauden lopussa (28.2.) tarvittava määrä ennakkoveroon ja sen viivästyskorkoon. Jos arvonlisäveroilmoitusta ei olisi käsitelty helmikuun loppuun mennessä, ei palautusta olisi käytetty ennakkoveroon. Jäljelle jäävä palautus jää odottamaan erääntyviä veroja, eikä sitä palauteta yhtiölle ilman erillistä pyyntöä.

Perintö- tai lahjaveron palautus

Myös perintöverosta tai lahjaverosta voi saada palautusta silloin, jos perintövero tai lahjavero on jo maksettu mutta veron määrä on myöhemmin alentunut esimerkiksi muutoksenhaun vuoksi. Tällaisessa tilanteessa saat maksamasi ylimääräisen osuuden palautuksena. Jos sinulla on erääntyneitä veroja, Verohallinto kuitenkin käyttää palautuksen niihin samana päivänä, kun päätös palautuksesta on tehty. Myöhemmin eli päätöspäivän jälkeen erääntyviin veroihin palautusta ei enää käytetä.

Missä järjestyksessä palautus käytetään eri veroihin?

Perintö- tai lahjaveron palautus käytetään erääntyneisiin veroihin tässä järjestyksessä:

 1. perintö- ja lahjavero, tulovero sekä oma-aloitteiset verot (esimerkiksi arvonlisävero) vanhentumispäivän mukaisessa järjestyksessä
 2. muut verot (esimerkiksi kiinteistövero) vanhentumispäivän mukaisessa järjestyksessä.

Mariannelle on määrätty perintöveroa yhteensä 4 000 euroa. Marianne on maksanut perintöverot ajallaan. Hän on tehnyt perintöverosta oikaisuvaatimuksen. Verohallinto hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja alentaa perintöveron 3 000 euroon 14.2. Marianne saisi tällä perusteella 1 000 euroa perintöveron palautusta. Hän on kuitenkin jättänyt maksamatta 500 euroa arvonlisäveroa, jonka eräpäivä olisi ollut 12.2. Verohallinto käyttää perintöveron palautusta arvonlisäveroon ja sen viivästyskorkoon. Jäljelle jäävä osuus palautuksesta maksetaan Mariannen tilille noin viikon kuluessa.