Verojen maksaminen ulkomailta

Jos veroja maksetaan ulkomailta, on erityisen tärkeää ilmoittaa maksun viitenumero sekä maksajan tiedot. Maksajan on selvitettävä maksun välittämiseen kuluva aika käyttämästään pankista ja otettava se huomioon maksupäivässä. Maksetun summan on katettava veron lisäksi myös pankin perimät välitys- ja muut kulut. Kulujen määrä on selvitettävä pankista.

Maksettaessa on ilmoitettava viite- tai viestitiedot

On tärkeää, että veron maksamisessa käytetään oikeaa pankkitilinumeroa ja viitenumeroa. Viitenumeron avulla Verohallinto kohdistaa maksun oikean maksajan hyväksi. Ulkomailta maksettaessa on ilmoitettava selvästi, kenen ja mitä veroa maksetaan. Tarvittavat tiedot ilmenevät verotuspäätöksestä ja tilisiirtolomakkeesta. Tärkein tieto on tilisiirtolomakkeen viitenumero. Sen avulla Verohallinto osaa yksilöidä tarkasti, mitä ja kenen veroa on maksettu. Jos viitteen syöttäminen viitekenttään ei ole mahdollista, viite tulee kirjoittaa viestikenttään. 

Käytä viitenumeron kansainvälistä muotoa eli RF-muotoa. Kirjoita siis viitenumero kokonaan, myös kirjaimet RF (esimerkiksi RFXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX). Jos RF-viitteen syöttäminen ei jostain syystä onnistu, voi neljä ensimmäistä merkkiä (esimerkissä RFXX) jättää pois. Jos viitteen syöttäminen viitekenttään ei ole mahdollista, viite tulee kirjoittaa viestikenttään.

Huom. Maksamiseen liittyviä tarkempia ohjeita kannattaa tarvittaessa pyytää pankista, jonka kautta maksaa.

Viitenumeron ja muut maksutiedot saat tarvittaessa palvelunumerosta +358 29 497 026.

Huom. Jos ulkomainen pankki perii maksun välittämisestä kuluja, niistä vastaa aina veron maksaja.

Lisätietoa eri verojen maksamisesta

Oma-aloitteisten verojen maksaminen

Oma-aloitteisia veroja ovat:

 • arvonlisävero
 • työnantajasuoritukset (ennakonpidätys ja lähdevero palkoista sekä työnantajan sosiaaliturvamaksu)
 • arpajaisvero
 • apteekkivero
 • vakuutusmaksuvero
 • ennakonpidätys puun myyntituloista
 • ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä
 • ennakonpidätys koroista ja osuuksista
 • ennakonpidätys osingoista ja osuuspääoman koroista
 • lähdevero osingoista (rajoitetusti verovelvolliselta)
 • lähdevero korkotuloista (yleisesti verovelvolliselta)

Oma-aloitteisia veroja maksettaessa on aina käytettävä viitenumeroa. Oma-aloitteisten verojen viitenumero on asiakaskohtainen, ja samaa viitettä tulee käyttää kaikissa oma-aloitteisten verojen maksuissa. Arvonlisäverovelvollisille ja säännöllisesti työnantajana toimiville Verohallinto lähettää OmaVeron viitenumeron asiakkaaksi rekisteröinnin yhteydessä. Muut saavat viitteen OmaVero-palvelusta tai ottamalla yhteyttä palvelunumeroon +358 29 497 026.

Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen (ent. verotili ja kausiveroilmoitus)

Varainsiirtoveron, ennakon täydennysmaksun ja lisäennakon maksaminen

Varainsiirtoveroa ja henkilöasiakkaan sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajan ennakon täydennysmaksua maksettaessa on tärkeää ilmoittaa tilisiirtolomakkeella olevat viestitiedot. Osakeyhtiön sekä muun yhteisön lisäennakkoa maksettaessa käytetään maksamisessa yhteisöjen tuloveron viitenumeroa. Näiden tietojen avulla Verohallinto yhdistää maksun oikeaan maksajaan.

Jokaisen ostajan varainsiirtovero pitää maksaa erikseen. Jos varainsiirtovero maksetaan jonkun toisen henkilön puolesta, viestitiedoissa on ilmoitettava verovelvollisen henkilön nimi ja henkilötunnus. Suomalainen henkilötunnus muodostuu syntymäajasta, välimerkistä ja tunnusosasta (numeroita tai kirjaimia). Jos kyseessä ovat yrityksen verot, on ilmoitettava

Tarkempaa tietoa varainsiirtoveron, henkilöasiakkaan ennakon täydennysmaksun ja yhteisöjen lisäennakon maksamisesta:

Ulkomailta maksettaessa on varattava aikaa maksun välittymiseen

Maksujen välittyminen ulkomailta Suomeen kestää ainakin muutaman päivän. Joistakin maista viive voi olla huomattavasti pidempikin. Maksajan on itse huolehdittava siitä, että vero tulee maksetuksi ajoissa.

Vero katsotaan maksetuksi sinä päivänä, jona maksu on maksettu käteisenä rahalaitokseen tai veloitettu asiakkaan tililtä. Jos pankki ei välitä maksun mukana tietoa maksu- tai veloituspäivästä, vero katsotaan maksetuksi sinä päivänä, jona se kirjataan Verohallinnon pankkitilille. Useimmat ulkomaiset pankit eivät välitä maksupäivätietoa. Jos pankki ei välitä maksupäivätietoa, maksajan on otettava maksun välitykseen kuluva aika huomioon ja maksettava vero riittävän ajoissa ennen eräpäivää.

Veron maksaminen Suomeen Euroopan Unionin alueelta ja eräistä muista Euroopan maista on edullisinta ja nopeinta SEPA-maksuna.

SEPA on lyhenne englanninkielisistä sanoista Single Euro Payments Area. SEPA tarkoittaa yhtenäistä euromaksualuetta. Eurooppalaiset pankit, Euroopan keskuspankki (EKP) ja Euroopan komissio kehittävät yhteistyössä euromaksualuetta ja sen sisällä käytettäviä standardeja. Yhtenäiseen euromaksualueeseen kuuluu 34 Euroopan maata: kaikki EU-maat sekä Islanti, Norja ja Liechtenstein sekä Andorra, Monaco ja Sveitsi.

SEPA-tilisiirron ominaisuudet:

 • Alkuperäinen summa siirretään täysimääräisenä saajan tilille.
 • SEPA-tilisiirto on aina euromääräinen.
 • Maksun suuruutta ei ole rajoitettu.
 • Maksu on saajan tilillä viimeistään kolmantena pankkipäivänä.
 • Tilitunnisteina käytetään IBAN-tilinumeroa ja pankin BIC-koodia.

Maksutavat ja menettelyt sekä maksujen välittämisestä perittävät palkkiot vaihtelevat suuresti eri maissa. Maksajan on selvitettävä oman maansa pankista, miten maksaminen Suomeen tapahtuu ja kuinka kauan maksun välittyminen Suomeen kestää. Lisäksi maksun tiedoissa on aina yksilöitävä, kenen ja mitä veroa maksetaan.

Verohallinnon pankkitilit

Verohallinnon pankkiyhteystieto muodostuu BIC-tunnuksesta ja kansainvälisessä IBAN-muodossa olevasta tilinumerosta.BIC-tunnus (Bank Identification Code) yksilöi maksunsaajan pankin. BIC-tunnusta kutsutaan myös SWIFT-koodiksi tai SWIFT-tunnukseksi. Verohallinnon päävälittäjäpankki on OP Yrityspankki Oyj, OP. Sen BIC-tunnus on OKOYFIHH. Suomalainen IBAN-tilinumero (International Bank Accounting Number) alkaa aina maatunnuksella FI.


Pankit voivat palauttaa puutteellisin tai virheellisin tiedoin varustetun maksun. Maksajan on hoidettava palautuksesta aiheutuvat kulut.

OP Yrityspankki Oyj:n postiosoite on OP, PL 308, 00013 OP, FINLAND.

Sekki

Verohallinto ei ota vastaan sekkejä. Verot on maksettava Verohallinnon ilmoittamille pankkitileille.

Osoitetiedot ja asianhoitajan nimeäminen

Ulkomailla asuvan asiakkaan tulee aina itse ilmoittaa osoitteensa muutoksista Verohallinnolle. Jos ulkomailla oleskelu on pysyvää tai kestää pitkään, on suositeltavaa, että Verohallinnolle ilmoitetaan asianhoitajaksi Suomessa asuva henkilö. Verotuspäätökset ja muu Verohallinnon posti lähetetään silloin asianhoitajalle.

Lisätietoja on sivulla Osoitteenmuutos

 

Avainsanat: