Henkilöasiakkaan maksuvaikeudet

Jos veron maksaminen myöhästyy, saat Verohallinnolta maksukehotuksen. Jos et pysty maksamaan veroa maksukehotuksen eräpäivänä, voit hakea maksujärjestelyä.

Maksukehotus antaa lisäaikaa veron maksamiseen

Saat maksamattomasta verosta yhden maksukehotuksen, jossa on uusi eräpäivä ja korko eräpäivään saakka.

Oma-aloitteiset verot sekä perintö- ja lahjaveron voit ilmoittaa ja maksaa OmaVerossa. Näitä veroja koskevat maksukehotukset ja muut tiedot (esimerkiksi ilmoitus ulosottoon siirrosta) sisältyvät kuukausittaiseen yhteenvetoon, joka näkyy OmaVerossa. Saat yhteenvedon postitse, mikäli olet valinnut toimitustavaksi postituksen. Yhteenvedossa kerrotaan päivä, jolloin vero tulee viimeistään maksaa. Myös maksettavan määrän korkoineen voit tarkistaa OmaVerosta.

Maksukehotuksessa on myös kerrottu, miten veron perintä etenee ja mitä seurauksia on siitä, jos et pysty maksamaan veroa viimeistään maksukehotuksen eräpäivänä.

Voit hakea maksujärjestelyä tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi

Jos et pysty maksamaan veroja maksukehotuksen eräpäivänä, voit hakea maksujärjestelyä:

  • OmaVerossa (vero.fi/omavero)
  • sähköisellä lomakkeella (vero.fi/maksujärjestely)
  • soittamalla palvelunumeroon Maksujärjestelyt ja perintä, puh. 029 497 028 (puhelu hinta pvm./mpm.)
  • vapaamuotoisella kirjeellä (postita kirje osoitteeseen Verohallinto, Perintä, PL 6002, 00052 VERO tai faxaamalla numeroon 029 512 6124).

OmaVerossa voit hakea maksujärjestelyä oma-aloitteisista veroista, perintöverosta ja lahjaverosta.

Lue lisää maksujärjestelyistä

Ulosotossa oleva vero on maksettava ulosottoviranomaiselle

Maksukehotuksessa voi olla ilmoitus ulosottoon lähettämisestä. Verohallinto lähettää veron ulosottoon, jos et ole maksanut veroa viimeistään maksukehotuksen eräpäivänä. Jos vero on ulosotossa, se on maksettava ulosottoviranomaiselle.

Muut vaihtoehdot ja velkajärjestely

Ennen yhteydenottoa Verohallintoon voit myös hankkia neuvoja muilta toimijoilta.  Yksityishenkilöt voivat ottaa yhteyttä esimerkiksi kunnalliseen velkaneuvojaan tai Takuusäätiöön. 

Jos yksityishenkilöllä on pitkäaikaisia ja vakavia maksuvaikeuksia, tuomioistuin voi tilanteen korjaamiseksi määrätä velkajärjestelyn ja vahvistaa maksukykyä vastaavan maksuohjelman. Velkajärjestelyyn voit hakeutua jättämällä hakemuksen tuomioistuimeen.

Maksamatta jääneet verot julkaistaan verovelkarekisterissä

Maksukehotuksessa voi olla ilmoitus verovelkarekisteriin merkitsemisestä. Jos harjoitat yritystoimintaa ja et ole maksanut veroa maksukehotuksen eräpäivään mennessä, Verohallinto julkaisee veron verovelkarekisterissä.

Lue lisää verovelkarekisteristä

Maksamatta jääneet verot protestoidaan

Maksukehotuksessa voi olla ilmoitus maksamatta olevan arvonlisäveron, ennakonpidätyksen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun julkaisemisesta luottotietona (protestointi). Jos verot ovat maksamatta vielä maksukehotuksessa ilmoitetun eräpäivän jälkeenkin, Verohallinto lähettää ne julkaistavaksi protestilistalla.

Lue lisää protestoinnista

Lue myös auto- ja valmisteveron maksamista koskevat ohjeet: