Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Veroprosentin ja ennakkoveron laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset 2023

Veroprosenttien ja ennakkoveron laskennan perusteista osa vaihtelee esimerkiksi vuosittain, osa taas on pysyvämpiä. Näet perusteet omasta ennakkoperinnän päätöksestäsi, jonka saat esimerkiksi verokortin mukana. Tälle sivulle on koottu tuloverotuksen perusteita.

Verohallinto laskee verokortin veroprosentin ja ennakkoveron viimeksi päättyneen verotuksen tulo- ja vähennystietojen perusteella. Jos olet hakenut verokortin veroprosenttiin tai ennakkoveroon muutosta edellisen vuoden aikana, seuraavan vuoden verokortti ja ennakkovero perustuvat näihin tietoihin. Verotettavaan tuloon ei lasketa mukaan satunnaisia tuloja.

Enintään 7 000 euron suuruiset tulot on pääsääntöisesti otettu huomioon verokortin veroprosentissa. Tämän vuoksi veroprosenttisi saattaa olla suurempi, mutta tuloista esimerkiksi vuokratuloista ei tule erillistä tilisiirtoa.

Hyvinvointialueiden rahoittamiseksi verotuloja ohjataan kunnilta valtiolle vuoden 2023 alusta: kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtionverotusta kasvatetaan vastaavasti. Uudistus ei koske Ahvenanmaata.

Vuoden 2023 ansiotulojen veroperusteet

 • Valtion tuloveroasteikko 2023
 • Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuodelle 2023
  • Rajoitetusti verovelvollisen (pysyvästi ulkomailla asuvan) kunnallisvero 7,40 %
 • Sairaanhoitomaksu
  • palkka- ja työtulosta 0,60 %
  • eläkkeestä ja etuudesta sekä muista tuloista 1,57 %
 • Päivärahamaksu (16–67 -vuotiailta)
  • 0,00 % palkansaajalta, jonka vuositulo on alle 15 703 euroa
  • 1,36 %, palkansaajalta, jonka vuositulo on 15 703 euroa tai enemmän
  • 1,59 % yrittäjältä, jonka vuositulo on 15 703 euroa tai enemmän
  • 0,23 % yrittäjältä, jonka vuositulo on alle 15 703 euroa
 • Eläketulon lisävero 5,85 % siitä osasta eläketuloa, joka ylittää 47 000 euroa
 • Yleisradiovero 2,50 % tulojen (sekä pääoma- että ansiotulot) 14 000 euroa ylittävästä osasta
 • Ahvenanmaan mediamaksu 113 euroa, jos tulot (pääoma- ja ansiotulot yhteensä) ylittävät 14 000 euroa

Verokortin ja ennakkoveron laskennassa otetaan huomioon muun muassa nämä vähennykset:

 • Tulonhankkimisvähennys 750 euroa, enintään palkkatulon määrä
 • Ansiotulovähennys palkka- ja yrittäjätulosta, enintään 3 570 euroa
 • Työtulovähennys palkka- ja yrittäjätulosta, enintään 2 030 euroa
  • Jos palkansaaja tai yrittäjä on ennen vuoden 2023 alkua täyttänyt
   • 60 vuotta, työtulovähennys on enintään 2 230 euroa
   • 62 vuotta, työtulovähennys on enintään 2 430 euroa
   • 65 vuotta, työtulovähennys on enintään 2 630 euroa
  • vähennys on 12 % vähennykseen oikeuttavien tulojen osalta
  • vähennyksen määrää pienennetään 2,03 %:lla puhtaan ansiotulon 22 000 euroa ylittävältä osalta ja 1,21 %:lla 70 000 euroa ylittävältä osalta.
 • Matkakuluvähennys enintään 8 400 euroa 750 euron omavastuuosuuden ylittävältä osalta
 • Tulonhankkimisvelan korot. Asuntovelan korkovähennys poistuu
 • Invalidivähennys poistuu
 • Ammattiyhdistys- ja työttömyyskassamaksut
 • Vähennyskelpoiset vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut
 • Työntekijän eläkemaksun (7,15 % tai 8,65 %) ja työttömyysvakuutusmaksun (1,50 %) perusteella tehtävä vähennys (työnantaja perii maksun nettopalkasta ja vastaava määrä vähennetään verotuksessa)
 • Perusvähennys 3 870 euroa
 • Lisätietoa vähennyksistä

Pääomatulojen veroprosentit

 • 30 %, jos pääomatulot ovat korkeintaan 30 000 euroa
 • 34 % siitä osasta pääomatuloja, joka ylittää 30 000 euroa

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 29.11.2022