Ennakkoveron laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset 2019

Ennakkoverot perustuvat pääasiassa vuoden 2017 lopullisen verotuksen tietoihin, joista elinkeinotoiminnan tuloa on korotettu 7,5 %:lla.

Jos olet muuttanut ennakkoveroa vuoden 2018 aikana, vuoden 2019 ennakkovero perustuu muutoslaskennan tietoihin. Jos olet ilmoittanut vuokratulon määrän vuodelle 2019, ennakkovero perustuu ilmoittamiisi tietoihin.

Ennakkoveron laskennassa ei ole otettu huomioon

 • osinkotuloja
 • osuuskunnan maksamia ylijäämiä
 • ulkomaan osinkotuloja
 • puun myyntituloa.

Jos olet saanut vuodelta 2017 käyttökorvausta, joka on pääomatuloa, saat ennakkoveron sijaan verokortin.

Osinkojen ja ylijäämien ennakonpidätys

Ennakonpidätys osingoista

Listatun yhtiön maksamasta osingosta menee veroa 25,5 %.

Listaamattoman yhtiön maksamasta osingosta menee veroa

 • 150 000 euroon asti 7,5 %
 • 150 000 euroa ylittävältä osalta 28 %.

Ennakonpidätys lasketaan osingon kokonaismäärästä, ei vain veronalaisesta osuudesta.

Jos saat osinkoa listaamattomalta yhtiöltä, hae osinkoa varten verokortti. Ilmoita osinko bruttona:

 1. Laske 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta.
 2. Ilmoita 8 %:n osa pääomatulo-osinkona.
 3. Ilmoita loppuosa ansiotulo-osinkona.

Lisätietoa osinkotulojen verottamisesta

Ennakonpidätys ylijäämistä

Listatun osuuskunnan maksamasta ylijäämästä menee veroa 25,5 %.

Listaamattoman osuuskunnan maksamasta ylijäämästä menee veroa

 • 5 000 euroon asti 7,5 %
 • yli 5 000 eurosta 25,5 %.

Ylijäämää jakava osuuskunta seuraa, milloin 5 000 euron raja ylittyy. Muuta tarvittaessa verokorttia, jos saat ylijäämää listaamattomasta osuuskunnasta.

Veron perusteet vuonna 2019

 • Vuoden 2019 tuloveroasteikko
 • Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuodelle 2019
 • Rajoitetusti verovelvollisen kunnallisvero 19,75 %
 • Sairaanhoitomaksu
  • palkka- ja työtulosta 0 %
  • eläkkeestä ja etuudesta 1,61 %
 • Päivärahamaksu (16–67 -vuotiailta)
  • 0 % palkansaajalta, jonka vuositulo on alle 14 282 euroa
  • 1,54 % palkansaajalta, jonka vuositulo on 14 282 euroa tai enmmän
  • 1,77 % yrittäjältä, jonka vuositulo on 14 282 euroa tai enemmän
  • 0,23 % yrittäjältä, jonka vuositulo on alle 14 282 euroa
 • Yleisradiovero 2,50 %
 • Pääomatulojen veroprosentti
  • 30 000 euroon asti on 30 %
  • 30 000 euroa ylittävältä osuudelta on 34 %

Lisätietoa sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja päivärahamaksusta

Ennakkoveroa voi muuttaa

Voit hakea ennakkoveroon muutosta tai ennakkoveron poistoa verotuksesi päättymiseen asti. Ennakkoveron erät ovat voimassa, kunnes saat uuden päätöksen.

Katso ohjeet ennakkoveron muuttamiseen