Ennakkoveron laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset 2019

Ennakkoverot perustuvat pääasiassa vuoden 2017 lopullisen verotuksen tietoihin, joita on muutettu seuraavasti:

 • elinkeinotoiminnan tuloa on korotettu 7,5 %:lla
 • muita tuloja ei ole korotettu.

Jos ennakkoveroa on muutettu vuoden 2018 aikana, tulotietoina on käytetty vuoden 2018 ennakkoperinnän muutoslaskennan tietoja. Jos tieto vuokratulon määrästä on ilmoitettu vuodelle 2019, tulotietona on käytetty ilmoitettuja tietoja.

 • Ennakkoveron laskennassa ei ole otettu huomioon
  • osinkotuloja
  • osuuskunnan maksamia ylijäämiä
  • ulkomaan osinkotuloja ja
  • puun myyntituloa.
 • Pääomatuloa olevalle käyttökorvaukselle vuodelta 2017 lasketaan ennakkoveron sijaan verokortti.
 • Julkisesti noteeratun yhtiön osingoista maksaja toimittaa 25,5 %:n ennakonpidätyksen.
 • Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön osingosta, maksaja toimittaa 7,5 %:n ennakonpidätyksen, 150 000 euroa ylittävältä osalta ennakonpidätys on 28 %. Ennakonpidätys lasketaan osingon yhteismäärästä, ei vain veronalaisesta osuudesta. Pyydä tarvittaessa verokorttia muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamaasi osinkoa varten. Ilmoita tällöin muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamasi ansio- ja pääomatulo-osinko bruttona. Ilmoita pääomatulo-osinkona se osa osingosta, joka on 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta. Ilmoita 8 % ylittävä osa ansiotulo-osinkona.
  Lisätietoa osinkotulojen verottamisesta
 • Ennakonpidätys julkisesti noteeratun osuuskunnan maksamista ylijäämistä on 25,5 %.
 • Ennakonpidätys muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan maksamista ylijäämistä on 7,5 %, jos samalta osuuskunnalta verovuonna saamien ylijäämien määrä on yhteensä enintään 5 000 euroa. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 25,5 %. Ylijäämää jakava osuuskunta seuraa samalle saajalle maksamiensa ylijäämien 5 000 euron rajan ylittymistä. Pyydä tarvittaessa verokorttimuutos muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saamaasi ylijäämää varten.

Vuoden 2019 veroperusteet

Yrittäjän sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu

Lisätietoa yrittäjän sairausvakuutusmaksusta (kohdat 3.4 ja 3.5)

Ennakkoveroa voi muuttaa

Voit hakea ennakkoveroon muutosta tai sen poistoa verotuksesi päättymiseen asti. Ennakkoveron erät ovat voimassa, kunnes saat uuden päätöksen.

Katso ohjeet ennakkoveron muuttamiseen