Mihin ennakkoveron määrä perustuu?

Oman ennakkoverosi voit tarkistaa OmaVerossa tai päätöksestä, jonka sait postitse. Ennakkoveron määrä perustuu arvioon verotettavasta tulosta. Verotettavaan tuloon ei lasketa mukaan satunnaisia tuloja.

Verohallinto laskee ennakkoveron eli ennakon viimeksi päättyneen verotuksen perusteella. Jos ennakkoveroon on haettu muutosta vuoden 2020 aikana, vuoden 2021 ennakkovero perustuu näihin muutoslaskennan tietoihin. 

Jos olet uusi yrittäjä, ennakkoveron määrä perustuu omaan arvioosi, jonka ilmoitat OmaVerossa tai perustamisilmoituksella.

Muista seurata tilannetta. Jos näyttää siltä, että tulos on pienempi tai suurempi kuin arviosi tai edellisen verovuoden tulos, hae ennakkoveroon muutosta.

Hae ennakkoveroon muutosta OmaVerossa

Katso OmaVeron käyttöohje

Mistä tuloista maksetaan ennakkoveroa?

Mistä tuloista maksetaan ennakkoveroa?

Henkilöasiakas

Ennakkovero peritään tuloista, joista ei toimiteta ennakonpidätystä. Tällaisia ovat esimerkiksi

 • vuokratulot
 • omaisuudesta saadut luovutusvoitot
 • ulkomailta saadut tulot esimerkiksi eläkkeet
Liikkeen- ja ammatinharjoittaja
Maatalousyrittäjä
 • elinkeinotoiminnan ja maatalouden verotettava tulos
 • kaikki muut yrittäjän verovuoden tulot vähennyksineen
 • YEL-/MYEL-työtulon perusteella lasketaan sairausvakuutusmaksu ja päivärahamaksu.
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömies
 • tulo-osuus yhtymästä
 • kaikki muut yhtiömiehen verovuoden tulot vähennyksineen
Osakeyhtiö ja osuuskunta
 • 20 % verotettavasta tulosta
Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö
 • 20 % elinkeinotoiminnan verotettavasta tulosta
 • 6,27 % kiinteistöstä tai maataloudesta saadusta veronalaisesta tulosta
Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö
 • 20 % koko toiminnan verotettavasta tulosta

YEL- ja MYEL-tulo ennakkoveron perusteena

Jos olet liikkeen- ja ammatinharjoittaja tai maatalousyrittäjä, Verohallinto saa eläkevakuutuslaitoksilta vuosittain tiedon yrittäjän arvioidusta työtulosta, joka on yrittäjäeläkevakuutuksen (YEL-työtulo) tai maatalousyrittäjän eläkevakuutuksen (MYEL-työtulo) vakuutusmaksujen ja tulevan eläkkeen perusteena. Yrittäjien (YEL) ja maatalousyrittäjien (MYEL) eläkelakien mukaan vakuutettujen henkilöiden sairausvakuutusmaksun laskennassa YEL-/MYEL-työtulo korvaa yritystoiminnasta saadut ansiotulot. Sairausvakuutusmaksu lasketaan työtulon ja muiden ansiotulojen perusteella, joita ei ole korvattu työtulolla. Yrittäjiltä peritään myös sairausvakuutuksen päivärahamaksu. Päivärahamaksu lasketaan palkkatulon ja YEL-/MYEL-työtulon perusteella. YEL:n mukaan vakuutetulta yrittäjältä peritään korotettua päivärahamaksua YEL-työtulosta. MYEL-työtulosta ei peritä korotettua päivärahamaksua.

Lisätietoa sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja päivärahamaksusta