Henkilöasiakkaan ennakkoveron maksaminen

Tämä ohje koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä sekä maataloustalousyrittäjiä ja metsänomistajia.

Mistä tuloista ennakkoveroa maksetaan?

Ennakkoveroa maksetaan tuloista, joista ei tehdä ennakonpidätystä. Ennakkoveroa maksetaan muun muassa

  • elinkeinotoiminnan tuloista
  • maa- ja metsätalouden tulosta
  • vuokratuloista
  • omaisuuden myyntivoitoista.

Jos sinulla on tällaisia tuloja, niistä on ilmoitettava itse Verohallinnolle ennakkoveron määräämistä varten. Sinun on annettava tuloista arvio tai tiedot, joiden perusteella Verohallinto laskee ja määrää ennakkoveron.

Saat ennakkoverosta päätöksen, jossa on myös maksutiedot

Verohallinto lähettää ennakkoverosta päätöksen ja tilisiirtolomakkeet, joiden mukaan ennakkovero pitää maksaa. Jos aiemmin ilmoittamasi tulot ovat pysyneet ennallaan, saat ennakkoveropäätöksen ja tilisiirrot ilman, että sinun tarvitsee tehdä mitään. Oman ilmoituksesi tai aiempien vuosien tietojen lisäksi Verohallinto voi käyttää ennakkoveron laskemiseksi ja määräämiseksi myös muualta saamaansa tietoa.

Ennakkoveropäätökseen ja tilisiirtolomakkeisiin on merkitty kunkin erän määrä ja eräpäivä. Eräpäivä on kuukauden 23. päivä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, veron voi maksaa seuraavana arkipäivänä ilman viivästysseuraamuksia.

Tilisiirtolomakkeiden tilaaminen

Voit tilata tarvittaessa uudet tilisiirtolomakkeet ennakkoveron maksamista varten. Saat uudet tilisiirtolomakkeet postitse noin viikon kuluessa tilauksen tekemisestä. Tilisiirtolomakkeet lähetetään Verohallinnon asiakastiedoissa olevaan osoitteeseen. Jos maksueriä on useampi kuin yksi, saat tilisiirrot kaikista eristä.

Käytä maksaessasi oikeaa viitenumeroa

Kun maksat ennakkoveroa, käytä aina tilisiirtolomakkeeseen merkittyä pankkitilinumeroa ja viitenumeroa.

Merkitse RF-muotoinen viite maksutietoihin kokonaan, myös kirjaimet RF. Jos RF-muotoisen viitteen käyttäminen sellaisenaan ei onnistu, voi kirjaimet RF ja kaksi ensimmäistä numeroa jättää pois.

Ennakkoveron erien määrä

Henkilöasiakkaat maksavat ennakkoveroa joko kahdessa tai useamassa yhtä suuressa erässä. Pienin maksettavaksi määrättävä ennakkovero on 170 euroa. Tätä pienemmistä summista verot lasketaan lopullisessa verotuksessa. Suuremmat ennakot jaetaan eriin seuraavasti:

Ennakon määrä, euroa Ennakkoveron erien lukumäärä Maksukuukaudet
170 - 500 2 maaliskuu ja syyskuu
yli 500, mutta enintään 1 700 3 helmikuu, heinäkuu ja marraskuu
yli 1 700, mutta enintään 10 000 6 helmikuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu ja joulukuu
yli 10 000 12 tammikuu - joulukuu

Voit maksaa ennakkoveron e-laskulla tai suoramaksulla

Voit maksaa ennakkoveron helposti ja turvallisesti e-laskulla tai suoramaksulla. E-laskun tai suoramaksun voivat ottaa käyttöön henkilöasiakkaat sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajat. Suoramaksu on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka eivät käytä verkkopankkia.

Tee e-laskutilaus verkkopankissasi tai suoramaksutoimeksianto pankkisi kanssa viimeistään kolme viikkoa ennen ennakkoveron eräpäivää. Saat e-laskun verkkopankkiisi noin kaksi viikkoa ennen eräpäivää.

Lue lisää: vero.fi/elasku

Ennakkoveron viivästysseuraamukset

Jos maksat ennakkoveron myöhässä, sinun on maksettava myös viivekorkoa. Voit maksaa viivekoron samalla tilisiirtolomakkeella kuin ennakkoveron. Viivekoron määrän voit laskea viivekorkolaskurilla. Viivekorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään saakka (nämä päivät mukaan lukien). Viivekoron korkoprosentti vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2018 viivekorko on 7 %. Viivekoron vähimmäismäärä on 3 euroa.

Verohallinto lähettää maksamatta jääneestä ennakkoverosta maksumuistutuksen eräpäivää seuraavassa kuussa. Jos ennakkoveroa ei makseta maksumuistutuksen eräpäivänä, Verohallinto lähettää veron ulosottoon. Ulosotossa oleva vero on maksettava ulosottovirastolle sen antamien ohjeiden mukaan. Ulosottovirasto perii ulosottomaksun, vaikka maksaisit ulosotossa olevan ennakkoveron suoraan Verohallinnon tilille.

Ennakkoveron viivekoron vaikutus jäännösveron korkoon

Verovuoden verotuksessa otetaan huomioon se ennakko, joka on maksettu viimeistään 30.9. eli kuukautta ennen verovuoden verotuksen päättymistä. Jos ennakkoa ei ole maksettu ajoissa, ne tulevat maksettavaksi jäännösveroina.

Jäännösveron koron perimistä on rajattu sellaisissa tapauksissa, joissa jäännösvero aiheutuu maksamattomasta ennakkoverosta. Rajaus on tehty siksi, ettei pääomalle perittäisi samanaikaisesti kahta eri korkoa (jäännösveron korkoa ja ennakkoverojen viivekorkoa).

  • Jäännösveron korkoa ei peritä sille osalle jäännösveroa, joka aiheutuu ennakoiden maksamatta jättämisestä. Ennakkoverolle lasketaan viivekorkoa jäännösveron ensimmäiseen eräpäivään saakka.
    Esimerkki: Ennakkoveron eräpäivä on ollut 23.6.2017, mutta veroa ei ole maksettu viimeistään 30.9.2018. Ennakkoverolle lasketaan viivekorkoa 24.6.2017 alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään.
  • Jos osa jäännösverosta ei johdu maksamattomasta ennakosta, tälle osalle lasketaan jäännösveron korko normaaliin tapaan. Vuoden 2017 jäännösverolle lasketaan korkoa 1.2.2018 alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään.

Jos ennakkoveroa jätetään maksamatta, Verohallinto laskee ja määrää ennakkoverolle viivekoron viimeistään siinä vaiheessa, kun vuoden lopullista verotusta lasketaan. Näin menetellään, vaikka ennakkovero olisi aiheeton, jollei ennakon poistamista ole erikseen haettu.

Jos sinulla on kysyttävää ennakkoveron maksamisesta, soita maksuliikenteen palvelunumeroon 029 497 026 (pvm/mpm).

Jos haluat muuttaa ennakkoveroja, soita:

  • henkilöasiakkaiden palvelunumeroon 029 497 000 (pvm/mpm)
  • ammatin- ja liikkeenharjoittajien ja yhtymien palvelunumeroon 029 497 004 (pvm/mpm).

Avainsanat: