Ennakkoveron erien määrä

Ennakkoveron eräpäivä on kuukauden 23. päivä. Jos se ei ole pankkipäivä, eräpäivä on seuraava arkipäivä.

Ennakkoveron maksuerien määrä - muut kuin yhteisöt

Henkilöasiakkaiden ennakkovero määrätään verovuodelle. Henkilöasiakkaana et voi maksaa ennakkoveroa, jos ennakkoveron määrä on alle 170 euroa. Näissä tilanteissa verot maksetaan lopullisessa verotuksessa. Jos ennakkoveron määrä on 170 euroa tai suurempi, ennakkoveron maksukuukausia on joko kaksi tai useampi.

Ennakkoveron suuruus vaikuttaa maksuerien lukumäärään verovuodessa. Eriä on joko 2, 3, 6 tai 12, ja ne ovat yhtä suuria.

Erät määräytyvät seuraavasti, jos olet

  • henkilöasiakas
  • liikkeen- ja ammatinharjoittaja
  • avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömies
  • maatalousyrittäjä
Ennakkoveron maksuerien määrä henkilöasiakkailla
Ennakkoveron määrä euroina Ennakkoveron erien määrä Maksukuukaudet
170–500 2 maaliskuu ja syyskuu
yli 500 mutta enintään 1 700 3 helmikuu, heinäkuu ja marraskuu
yli 1 700 mutta enintään 10 000 6 helmikuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu ja joulukuu
yli 10 000 12 vuoden jokainen kuukausi

Ennakkoveron maksuerien määrä – yhteisöt

Yhteisöjen ennakkovero määrätään tilikausittain. Ennakkoveron suuruus vaikuttaa siihen, kuinka monta maksuerää tilikauden aikana on. Eriä on joko 2 tai 12, ja ne ovat yhtä suuria.

Pienin määrättävä ennakkovero on 500 euroa. Tätä pienemmistä summista vero lasketaan vasta lopullisessa verotuksessa.

Ennakkovero jaetaan eriin seuraavasti:

Ennakkoveron erien määrä yhteisöasiakkailla
Ennakkoveron määrä euroina Ennakkoveron erien määrä Maksukuukaudet
500–2 000 2 tilikauden kolmas ja yhdeksäs kuukausi
yli 2 000 12 tilikauden jokainen kuukausi