Näin maksat ennakkoveron eli ennakon

Tämä ohje koskee sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Saat päätöksen ennakkoverosta OmaVeroon ja postitse. Päätöksessä on tiedot veron maksamista varten, kuten kunkin maksuerän määrä ja eräpäivä.

Voit maksaa ennakkoveroa:

  1. OmaVeron kautta verkkomaksuna, jolloin tarvittavat maksutiedot ovat valmiina. Kun maksat OmaVeron kautta, maksu veloitetaan tililtäsi samana päivänä, vaikka eräpäivä olisi myöhemmin.
  2. Verkkopankissa – muista käyttää oikeaa viitenumeroa.
  3. E-laskuna tai suoramaksuna, kun olet tehnyt niistä sopimuksen pankkisi kanssa.

Usein kysyttyä ennakkoveron maksamisesta

Jos huomaat verovuoden aikana, että et ole maksanut tarpeeksi ennakkoveroa, hae muutosta ennakkoveroon esimerkiksi OmaVerossa.

Jos verovuosi on jo päättynyt, etkä ole maksanut riittävästi ennakkoveroa, hae lisäennakkoa.

Jos et ole maksanut riittävästi ennakkoa tai lisäennakkoa, joudut maksamaan puuttuvan osan jäännösverona, jolle lasketaan myös huojennettua viivästyskorkoa.

Ennen verotuksen päättymistä

Jos huomaat ennen verotuksen päättymistä, että olet maksanut liikaa ennakkoveroa, hae muutosta ennakkoveroon esimerkiksi OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Verotuksen päättymisen jälkeen

Jos olet maksanut liikaa ennakkoveroa, saat ylimääräisen osan veronpalautuksena takaisin.

Jos sinulla on maksamattomia veroja, veronpalautustasi käytetään niiden maksuksi. Lue lisää palautusten käyttämisestä maksamattomiin veroihin.

Ennakkoveron eri erillä on sama viitenumero. Ennakkoveroon, lisäennakkoon ja jäännösveroon käytetään samaa tuloveron viitettä. Myös kaikki henkilöasiakkaat, liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet sekä maatalouden harjoittajat käyttävät ennakkoverojen maksuissa tuloveron viitenumeroa.

Näet tuloveron viite- ja tilinumeron ennakkoveron päätöksestä ja OmaVerosta.

Viite on RF-muotoinen. Merkitse viite maksutietoihin kokonaan, myös kirjaimet RF. Jos RF-muotoisen viitteen käyttäminen sellaisenaan ei onnistu, voi kirjaimet RF ja kaksi ensimmäistä numeroa jättää pois. Merkitse viitenumero viestikenttään, jos et voi käyttää viitenumeroa esimerkiksi ulkomaisesta verkkopankista maksaessasi.

Ennakkoveroon, lisäennakkoon ja jäännösveroon käytetään samaa tuloveron viitettä. Tuloveron viitteellä maksettu maksu käytetään ennakko- ja jäännösveroon sekä lisäennakkoon eräpäivien mukaisessa järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Jos olet jo maksanut erääntyneet tuloveron erät, maksua käytetään erääntymättömiin tuloveron eriin.

Jos maksat enemmän kuin sinulle on määrätty tuloveroa, yli menevä osa maksusta käytetään muihin erääntyneisiin veroihin, mukaan lukien vastuuvelkoihin. Palautusta voidaan myös ulosmitata velkoihin, jotka ovat ulosotossa. Loput palautetaan pankkitilille, jonka olet ilmoittanut Verohallintoon.

Esimerkki: Asiakas maksaa 23.7. tuloveron viitteellä 1 500 euroa, ja hänelle on määrätty ennakkoveroa maksettavaksi 1 000 euroa kuukausittain. Maksusta käytetään 1 000 euroa erääntyneelle heinäkuun erälle, ja 500 euroa elokuussa erääntyvälle erälle.

Lue lisää maksun käyttämisestä eri veroihin.

Jos maksuasi on jo käytetty muille veroille, tulee sinun maksaa maksamatta jäänyt ennakkovero ja sen viivästyskorot uudelleen tuloveron viitenumerolla. Jos maksusi on OmaVerossa käyttämättä, voit hakea siitä palautusta. Jos sinulla on erääntyneitä veroja, käytetään palautusta niille ennen palautuksen maksamista.

Voit hakea OmaVerossa palautusta käyttämättömistä hyvityksistä, jos palauttamiselle ei ole esteitä, kuten esimerkiksi ilmoituspuutteita. Jos sinulla on erääntyneitä veroja, käytetään palautusta niille ennen palautuksen maksamista.

Henkilöasiakkailla verovuodelle maksettavaksi määrätty ennakkovero luetaan hyväksi sen verovuoden verotuksessa ja sen suuruisena, kuin se on määrätty maksettavaksi. Tämä koskee sekä verovuoden aikana, että sen päättymisen jälkeen kyseiselle verovuodelle määrättyjä ennakkoveroja.

Määrätty ennakkovero luetaan hyväksi verovuoden verotuksessa, vaikka se olisi jätetty maksamatta. Maksamatta jätettyä ennakkoveroa ei siis enää määrätä uudelleen maksettavaksi jäännösverona. Sen sijaan maksamattomalle ennakkoverolle lasketaan ja peritään viivästyskorkoa heti eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen siihen päivään, jolloin se maksetaan. Viivästyskorko on 7% vuonna 2020 ja 2021. Maksamatta jätetty ennakkovero voidaan myös periä ulosotossa.

Maksetut ennakkoverot, joita ei tarvita verovuoden veron suoritukseksi, hyvitetään alentamalla ennakon eriä. Ne ennakon erät, joita ei tarvita, poistetaan. Samoin poistetaan maksamatta jätetyt ennakkoverot ja niihin liittyvät viivästysseuraamukset, jos ennakkoveroa ei tarvita verovuoden veron maksamiseksi.

Ennakkoveron määrä perustuu arvioon verotettavasta tuloksesta. Jos tulot tai kulut eivät vastaa arviota, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Muutoksen voi tehdä OmaVerossa aina verotuksen päättymiseen asti. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen.

Henkilöasiakkaan verotus päättyy toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. 

Yhteisön verotus päättyy viimeistään 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.

Ennakkoveron OmaVero-ohjeet

Henkilöasiakkaat: Näin teet muutoksia ennakkoveroon

Yhteisöasiakkaat: Näin haet ennakkoveroa ja lisäennakkoa

Tarkista hyväksytyn maksujärjestelyn jälkeen saamastasi ilmoituksesta ja maksuohjelmasta, että ennakkovero on mukana maksujärjestelyssäsi. Jos näin on, sinun ei tarvitse maksaa ennakkoveroa erikseen e-laskulla vaan voit poistaa verkkopankissa saamasi e-laskun. Vero pitää maksaa osana maksujärjestelyä ja maksujärjestelyn viitenumeroa käyttämällä.

Jos kuitenkin ehdit jo maksaa e-laskun, maksu on käytetty seuraavalle ennakkoveron erälle. Jos seuraava erä tuli tämän vuoksi kokonaan maksetuksi, sinulle ei lähetetä erikseen seuraavasta erästä e-laskua.