Vuokran määrä vaikuttaa vähennyksiin

Vuokra-asuntoon liittyvien kulujen vähentämiseen vaikuttaa se, onko asunnosta peritty käypä vuokra.

Käypä vuokra

Vuokraukseen kohdistuvat kulut voidaan vähentää kokonaan vain, jos kohde on vuokrattu tulonhankkimistarkoituksessa eli kohteesta on peritty käypä vuokra. Käypä vuokra on kohtuullinen vuokra, jota vastaavasta kohteesta yleisesti maksetaan samalla paikkakunnalla. Jos muuta selvitystä vuokratasosta ei ole, käypänä vuokrana voidaan pitää asuntoedun verotusarvoa (luontoisetuarvoa).

Lue lisää asuntoedun verotusarvon laskemisesta: Luontoisedut verotuksessa (Verohallinnon päätös vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista)

Tulojen ilmoittaminen

Kaikki vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut on ilmoitettava verotuksessa. Vaikka tuloista ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisikään verotettavaa vuokratuloa, tiedot on silti ilmoitettava.

Kulujen vähentäminen, jos kohde on vuokrattu alihintaan

Jos vuokraa on peritty vähemmän kuin käyvän vuokran verran, ei vuokraus ole tapahtunut tulonhankkimistarkoituksessa. Kaikkia vuokraukseen kohdistuvia kuluja ei silloin saa vähentää. Kuluja saa vähentää korkeintaan saman verran kuin vuokratuloa on ollut. Jos kohde on siis vuokrattu alihintaan esimerkiksi sukulaiselle, vuokrauksesta mahdollisesti aiheutunutta tappiota ei voi vähentää.

Korkomenot ja lainan järjestelykulut

Vuokralla olevaan asuntoon liittyvän lainan korot ja järjestelykulut saa vähentää vain, jos asunnosta on peritty käypä vuokra. Jos asunto vuokrataan alihintaan, lainan korkoa ja lainan järjestelykuluja ei voi lainkaan vähentää verotuksessa.

Esimerkki: Arto on hankkinut asunnon lainarahalla. Hän vuokraa asunnon tyttärelleen Sennille. Senni maksaa vuokraa 300 euroa kuukaudessa. Vastaavan asunnon luontoisetuarvo on 500 euroa kuukaudessa. Arto maksaa asunnosta hoitovastiketta 300 euroa kuukaudessa ja lisäksi lainan korkoja 150 euroa kuukaudessa. Arto saa vähentää saamastaan vuokratulosta ainoastaan yhtiövastikkeen (300 euroa kuukaudessa). Arton on ilmoitettava vuokratulot ja niihin kohdistuvat vastikkeet verotuksessaan, vaikka kulujen vähentämisen jälkeen vuokratuloista ei jää verotettavaa tuloa. Lainan korkoja Arto ei ilmoita korkovähennyksissä, koska hän ei saa vähentää korkoja.

Jos vuokraus ei ole tapahtunut tulonhankkimistarkoituksessa (eli ei ole peritty käypää vuokraa):

Vuokratulosta voi vähentää kuluja korkeintaan saman verran kuin samasta kohteesta on saatu vuokratuloja. Korkokuluja ei voi vähentää lainkaan.

Perusparannusmenojen vähentäminen

Jos huoneisto tai rakennus on vuokrattu alle käyvän vuokran ja siihen tehdään perusparannusta, perusparannusmenot voi lisätä hankintamenoon. Ne otetaan huomioon, kun asunto myydään ja sen luovutusvoittoa lasketaan.

Avainsanat: