Sijoitusasunnon lainan korot

Verohallinto saa pankeilta tiedot lainoista ja niiden koroista. Tiedot näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksellasi. Sijoitusasunnon hankkimiseen otettu laina ei ole asuntolaina vaan tulonhankkimislaina.

Jos annat omistamasi asunnon vuokralle, saat vähentää asuntoon liittyvät velan korot pääomatuloista tulonhankkimisvelan korkoina. Myös tällaisen lainan sivukulut (esimerkiksi toimituskulut) voit vähentää pääomatuloista. Laina on siis tulonhankkimislaina, ei asuntolaina.

Tarkista, että esitäytetyllä veroilmoituksella lainan käyttötarkoitus on merkitty oikein.

Jos esitäytetyn veroilmoituksen korkotiedoissa on virheitä tai puutteita, ilmoita muuttuneet tiedot Veroilmoitus verkossa -palvelussa tai esitäytetyn veroilmoituksen kohdassa Tulonhankkimisvelan korot.

Älä vähennä korkoja  bruttovuokratulosta vastikkeiden ja muiden kulujen yhteydessä.

Jos korkoja ja kuluja on enemmän kuin pääomatuloja

Henkilön ja kuolinpesän korkomenot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Jos pääomatulot eivät riitä vähennysten tekemiseen (esimerkiksi lainan korot ovat suuremmat kuin pääomatulot), syntyy alijäämä. Alijäämästä 30 % vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista. Prosenttiosuus vastaa pääomatulojen veroprosenttia.

Jos ansiotulojen verotkaan eivät riitä alijäämän vähentämiseen (eli alijäämähyvityksen tekemiseen), verotuksessa vahvistetaan pääomatulolajin tappio. Tappio vähennetään seuraavien 10 verovuoden pääomatulosta sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Pääomatulolajin alijäämä lasketaan seuraavasti:

Pääomatulot
-  tulonhankkimismenot
-  tulolähteen tappio
-  korot
= alijäämä (jos miinus-merkkinen)

Lue lisää tarkemmista ohjeista:

Avainsanat: