Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

En hyväksynyt vuonna 2021 ostotarjousta Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeistani, joten osakkeet lunastettiin. Miten ilmoitan lunastuksen veroilmoituksellani?

Spa Holdings 3 Oy teki vuonna 2020 ostotarjouksen Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeista. Vähemmistöosakkeet lunastettiin 23.6.2021 niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät hyväksyneet ostotarjousta, ja lunastetut osakkeet katsotaan verotuksessa luovutetuksi verovuonna 2021.

Vähemmistöosakkeiden lunastushinnaksi vahvistettiin 1.3.2022 annetun välitystuomion mukaan 21,55 euroa osakkeelta. Välitystuomiosta on kuitenkin valitettu ja valitusprosessin keskeneräisyyden vuoksi vuoden 2021 verotuksessa osakkeiden luovutushintana pidetään alkuperäistä ostotarjoushintaa 17,84 euroa osakkeelta. Jos lopullinen lunastushinta tulee ylittämään alkuperäisen ostotarjoushinnan, ylimenevä osa lunastushinnasta luetaan sen verovuoden tuloksi, jona se maksetaan tai on nostettavissa.

Esitäytetyllä veroilmoituksella osakkeiden luovutushintana on 17,84 euroa osakkeelta. Veroilmoitukselta saattaa myös puuttua kokonaan tieto Ahlstrom-Munksjön osakkeiden luovutuksesta.

Ilmoita vähemmistöosakkeiden lunastuksesta syntyvä luovutusvoitto tai -tappio vuoden 2021 veroilmoituksella, vaikka lunastushintaa ei ole vielä maksettu.

  • Jos veroilmoituksessasi näkyy lunastettujen vähemmistöosakkeiden luovutushintana 17,84 euroa osakkeelta, tarkista onko osakkeiden hankintahinta oikein. Jos hankintahinta on virheellinen tai se puuttuu, korjaa tieto OmaVerossa.
  • Jos luovutusta ei näy esitäytetyllä veroilmoituksella, ilmoita osakkeiden luovutushinnaksi 17,84 euroa osakkeelta. Merkitse luovutuspäiväksi 23.6.2021. Ilmoita lisäksi osakkeiden hankintapäivä ja hankintahinta sekä kulut.
  • Jos et voi asioida OmaVerossa, ilmoita muutos luovutushintaan tai koko luovutus lomakkeella 9A Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot.

Tätä ohjetta on muutettu 17.5.2022.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.5.2022