En hyväksynyt vuonna 2021 ostotarjousta Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeistani, joten osakkeet lunastettiin. Miten ilmoitan lunastuksen veroilmoituksellani?

Spa Holdings 3 Oy teki vuonna 2020 ostotarjouksen Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeista. Vähemmistöosakkeet lunastettiin niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät hyväksyneet ostotarjousta.

Vähemmistöosakkeiden lunastushinta muuttui 1.3.2022 annetun välitystuomion perusteella. Uusi lunastushinta on 21,55 euroa osakkeelta. Välitystuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Esitäytetyllä veroilmoituksella osakkeiden luovutushintana on 17,84 euroa osakkeelta. Veroilmoitukselta saattaa myös puuttua kokonaan tieto Ahlstrom-Munksjön osakkeen luovutuksesta.

Ilmoita vähemmistöosakkeiden lunastuksesta syntyvä luovutusvoitto tai -tappio vuoden 2021 veroilmoituksella, vaikka lunastushinta tai osa siitä olisi maksettu vasta vuonna 2022 tai myöhemmin.

  • Jos veroilmoituksessasi näkyy lunastettujen vähemmistöosakkeiden luovutushintana 17,84 euroa osakkeelta, korjaa OmaVerossa luovutushinnaksi 21,55 euroa osakkeelta.
  • Jos luovutusta ei näy esitäytetyllä veroilmoituksella, ilmoita osakkeiden luovutushinnaksi 21,55 euroa osakkeelta. Merkitse luovutuspäiväksi 23.6.2021. Ilmoita lisäksi osakkeiden hankintapäivä ja hankintahinta sekä kulut.
  • Jos et voi asioida OmaVerossa, ilmoita muutos luovutushintaan tai koko luovutus lomakkeella 9A Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot.