Osakkeiden myynti

Osakkeiden myyntivoitto verotetaan pääomatulona.  Myyntitappiot vähennetään kaikista pääomatuloista. 

Myynnistä syntyy myyntivoittoa tai -tappiota

Myyntivoiton tai -tappion määrä lasketaan niin, että myyntihinnasta vähennetään ostohinta (hankintahinta). Myyntivoitto verotetaan pääomatulona. Pääomatulojen veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %.

Myyntihinnasta voi vähentää voiton hankkimiskulut, esimerkiksi välityspalkkiot ja toimitusmaksut. Reaaliarvon muutokset eivät vaikuta voiton ja tappion laskemiseen, vaan myyntihintana ja hankintahintana käytetään tässä yhteydessä aina nimellisarvoa.

Hankintahinta on yleensä osakkeen ostohinta

Jos olet hankkinut saman yhtiön osakkeita useassa erässä samalle arvo-osuustilille, osakkeiden myyntijärjestykseksi katsotaan sama järjestys jossa osakkeet on saatu. Vanhimmat jäljellä olevat osakkeet myydään siis aina ensin. Myynnin yhteydessä myyntihinnasta vähennetäänkin osakkeiden ostohinnat siinä järjestyksessä kun osakkeet on hankittu. Tätä kutsutaan ns. FIFO-periaatteeksi (first in - first out).

FIFO-periaatetta sovelletaan arvo-osuustilikohtaisesti. Jos osakkeen hankkimiseen on käytetty muuta valuuttaa kuin euroja, ostohinta lasketaan muuntamalla valuutan arvo euroiksi hankintapäivän vaihtokurssin mukaan.

Hankintahinnan sijaan voi käyttää hankintameno-olettamaa

Ostohinnan ja voiton hankkimiskulujen sijaan myyntihinnasta voidaan vähentää niin sanottu hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on aina vähintään 20 % myyntihinnasta. Jos olet omistanut osuuden yli 10 vuotta, myyntihinnasta voi vähentää 40 %. Hankintameno-olettaman lisäksi ei enää saa vähentää todellista ostohintaa ja kuluja, vaan hankintameno-olettama on vaihtoehto niiden vähentämiselle.

Esimerkki:  Antti on ostanut 1 000 kappaletta Yhtiö Oy:n osakkeita vuonna 1994. Osakkeiden ostohinta on ollut 4 markkaa osakkeelta eli yhteensä 4 000 markkaa. Osakkeiden ostosta Antti on maksanut välityspalkkiota 40 markkaa. Osakkeiden hankintameno on siis 4 040 markkaa eli 679,47 euroa.

Antti myy Yhtiö Oy:n osakkeet vuonna 2019. Myyntihinta on 2,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 500 euroa. Voiton hankkimisesta johtuneet menot eli myyntikulut ovat 25 euroa.

Antti on omistanut Yhtiö Oy:n osakkeet luovutushetkellä vähintään 10 vuoden ajan, joten hankintameno-olettama on  40 prosenttia luovutushinnasta eli 2 500 euroa x 40 % = 1 000 euroa.

Hankintameno-olettaman mukaan vähennettävä määrä (1 000 euroa) on suurempi kuin todellisen hankintahinnan ja voiton hankkimisesta johtuneiden menojen yhteismäärä (704,47 euroa). Luovutusvoitto kannattaa siis laskea vähentämällä luovutushinnasta hankintameno-olettama. Voittoa syntyy silloin 1 500 euroa (2 500 euroa – 1 000 euroa = 1 500 euroa).

Jos Antti olisi hankkinut osakkeet vasta vuonna 2011 ja myynyt ne vuonna 2019, hän olisi omistanut osakkeet alle 10 vuotta. Hankintameno-olettama olisi ollut 20 prosenttia luovutushinnasta eli 500 euroa. Tässä tapauksessa Antille olisi ollut edullisempaa käyttää hankintameno-olettaman sijaan todellista ostohintaa ja kuluja. Myyntihinnasta olisi vähennetty niiden yhteismäärä, 704,47 euroa. Luovutusvoitto olisi ollut 1 795,33 euroa (2 500 euroa – 704,47 euroa = 1 795,53 euroa).

Usein kysyttyä

Arvopapereiden myyntivoitto verotetaan pääomatulona. Myyntivoiton tai -tappion määrä lasketaan niin, että myyntihinnasta vähennetään ostohinta (hankintahinta) sekä voiton hankkimiskulut.

Hankintahinnan ja voiton hankkimiskulujen sijaan myyntihinnasta voidaan vähentää niin sanottu hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on aina vähintään 20 % myyntihinnasta. Jos olet omistanut osuuden yli 10 vuotta, myyntihinnasta voi vähentää 40 %.

Tarkista esitäytetyltä veroilmoitukselta, että arvopapereiden myyntihinnasta on vähennetty joko  hankintahinta kuluineen tai hankintameno-olettama. Tee tarvittavat muutokset joko OmaVerossa tai lomakkeella 9A.

Lue lisää osakkeiden myynnistä