Ilmoita tulot sijoituksista Verohallintoon

Ilmoita myyntivoitto ennakkoon ja maksa verot ennakkoveroina tai ennakon täydennysmaksuna. Näin vältyt jäännösverolta ja mahdolliselta huojennetulta viivästyskorolta. Osingoista maksaja tekee ennakonpidätyksen.

Maksaja tekee osinkotuloista ennakonpidätyksen

Pörssiyhtiö tekee 25,5 %:n ennakonpidätyksen maksamastaan osingosta. Rahastoyhtiö perii tuotto-osuuksien vuotuisesta tuotosta 30 % veroa tuottojen maksun yhteydessä. Näitä tuloja varten et tarvitse verokorttia.

Jos saat osinkoa listaamattomasta yhtiöstä (eli muusta kuin pörssiyhtiöstä), yhtiö  tekee osingoista 7,5 %:n ennakonpidätyksen, jos maksettu osinko on alle 150 000 euroa. Ylimenevästä osasta ennakonpidätys on 28 %. Koska osingot jakautuvat osingonsaajilla eri tavalla pääomatulo-osuuteen, ansiotulo-osuuteen ja verottomaan osuuteen, yleinen pidätysprosentti ei välttämättä kaikilla riitä. Halutessasi saat osinkotuloja varten lasketun verokortin.

Lue lisää verokortin muuttamisesta.

Voit maksaa myös ennakon täydennysmaksua

Jos myyntivoittoja ei ole verotettu ennakkoon vuoden aikana, vero kannattaa maksaa ennakon täydennysmaksuna. Myös silloin vältyt jäännösverolta ja huojennetulta viivästyskorolta.

Henkilöasiakkaat voivat maksaa ennakon täydennysmaksua 31.10.2018 asti. Sen jälkeen ennakkomenettely uudistuu ja voit hakea Verohallinnolta lisäennakkoa.

Lue lisää ennakon täydennysmaksusta.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Tarkista veroilmoituksen esitäytetyt tiedot. Ilmoita osingot ja myyntivoitot esitäytetyllä veroilmoituksella, jos niitä ei ole merkitty siihen jo valmiiksi. Ilmoita myös verovapaat myynnit. Myyntivoitot ovat verovapaita esimerkiksi silloin, kun myynti- tai hankintahinnat ovat olleet vuodessa yhteensä alle 1 000 euroa.

Ilmoittamiseen on kaksi tapaa:

  • Ilmoita tiedot verkossa (vero.fi/veroilmoitus).
  • Täydennä esitäytettyä veroilmoitusta paperilla ja palauta se liitelomakkeineen verotoimistoon.

Tarkista osingot

Ilmoita puuttuvat osingot Veroilmoitus verkossa -palvelussa tai veroilmoituslomakkeella. Ilmoita osinkojen bruttomäärä sekä osingon maksaja, Y-tunnus ja osingon määrä. Verohallinto jakaa osingot pääoma- ja ansiotuloksi ja laskee osinkojen veronalaisen määrän. Ilmoita osingot sen vuoden veroilmoituksella, jona ne ovat olleet nostettavissa.

Ilmoita tiedot myös osakasasunnosta ja/tai osakaslainasta, jos

  • olet yrittäjäosakas ja käytössäsi on ollut osinkoa jakaneen yhtiön varoihin kuuluva asunto tai sinulla on ollut osakaslainaa yhtiöltä
  • olet omistajayrittäjä ja sinulla on ollut osakaslainaa yhtiöltä.

Nämä tiedot vaikuttavat siihen, mikä osa osingosta on pääomatuloa ja mikä ansiotuloa.
Jos et ilmoita verkossa, täytä nämä tiedot lomakkeelle 13 (Osakeyhtiön osakkaan tiedot).

Tarkista myyntivoitot ja -tappiot

Ilmoita puuttuvat tiedot Veroilmoitus verkossa -palvelussa. Jos et ilmoita verkossa, täytä lomake 9A. Palauta lomake veroilmoituksen ilmoitusosan mukana. Voit ilmoittaa tiedot myös pankilta tai muulta tilinhoitajayhteisöltä saamallasi selvityksellä, jos siinä on lomaketta 9A vastaavat tiedot.

Jos et ilmoita verkossa, täytä puuttuvista tiedoista lomake 9A (Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitoista tai -tappioista).

Avainsanat: