Ilmoita tulot sijoituksista Verohallintoon

Ilmoita omaisuuden myyntivoitto ennakkoon ja maksa verot ennakkoverona. Näin vältyt jäännösverolta ja mahdolliselta huojennetulta viivästyskorolta. Osingoista maksaja tekee ennakonpidätyksen.

Maksaja tekee osinkotuloista ennakonpidätyksen

Pörssiyhtiö tekee 25,5 %:n ennakonpidätyksen maksamastaan osingosta. Rahastoyhtiö perii tuotto-osuuksien vuotuisesta tuotosta 30 % veroa tuottojen maksun yhteydessä. Näitä tuloja varten et tarvitse verokorttia.

Jos saat osinkoa listaamattomasta yhtiöstä (eli muusta kuin pörssiyhtiöstä), yhtiö  tekee osingoista 7,5 %:n ennakonpidätyksen, jos maksettu osinko on alle 150 000 euroa. Ylimenevästä osasta ennakonpidätys on 28 %. Koska osingot jakautuvat osingonsaajilla eri tavalla pääomatulo-osuuteen, ansiotulo-osuuteen ja verottomaan osuuteen, yleinen ennakonpidätysprosentti ei välttämättä kaikilla riitä. Halutessasi saat osinkotuloja varten lasketun verokortin.

Lue lisää verokortin muuttamisesta.

Voit maksaa myös ennakkoveroa

Jos myyntivoittoja ei ole verotettu ennakkoon myyntivuoden aikana, voit hakea ja maksaa myyntivuoden päättymisen jälkeen lisäennakkoa. Myös silloin vältyt myyntivoiton aiheuttamalta jäännösverolta.

Lisäennakkoa voit hakea aina oman verotuksesi päättymiseen saakka. Verotuksen päättymispäivän näet verotuspäätöksestä. Jos maksat ennakkoveron tammikuun loppuun mennessä, verosta ei mene korkoa. Sen jälkeen verolle alkaa kertyä huojennettua viivästyskorkoa.

Hae lisäennakkoa OmaVerossa

Lisäennakkoa voit hakea myös

  • puhelimitse numerosta 029 497 000 (Verokorttien palvelunumero)
  • lomakkeella 5010 (Verokorttihakemus ja/tai ennakkoverohakemus)

Lue lisää ennakkoverosta ja lisäennakosta. 

Esimerkki. Jaana myy 20 000 euron arvosta osakkeita joulukuussa 2018. Voittoa niistä on kertynyt 5 000 euroa. Vero on 30 % x 5 000 e = 1 500 euroa. Jaanan kannattaa hakea lisäennakkoa tammikuussa, jolloin hän välttyy jäännösverolta ja korolta. Jaanan oma verotuksen päättymispäivä on kesäkuun lopussa, joten hän voi hakea ja maksaa lisäennakkoa sinne saakka.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Tarkista veroilmoituksessa olevat tiedot. Ilmoita osingot ja myyntivoitot OmaVerossa tai paperilomakkeilla, jos niitä ei ole merkitty veroilmoitukseen jo valmiiksi. Ilmoita myös verovapaat myynnit. Myyntivoitot ovat verovapaita esimerkiksi silloin, kun myynti- tai hankintahinnat ovat olleet vuodessa yhteensä alle 1 000 euroa.

Ilmoittamiseen on kaksi tapaa:

  • Ilmoita tiedot OmaVerossa.
  • Ilmoita tiedot paperilomakkeilla: osingot lomakkeella 50B (Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset) ja arvopapereiden myyntivoitot lomakkeella 9A (Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot). Lähetä lomakkeet Verohallintoon ajoissa siten, että ne ovat perillä viimeistään veroilmoitukseesi merkittynä päivänä.

Tarkista osingot

Ilmoita veroilmoituksesta puuttuvat tai korjaa virheelliset osingot ja osuuskunnan ylijäämät OmaVerossa tai lomakkeella 50B (Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset). Ilmoita osinkojen bruttomäärä, ennakonpidätys sekä osingon maksajan nimi ja Y-tunnus. Ilmoita myös tieto siitä, mistä osingoista tai ylijäämistä on kyse (esim. onko osinko saatu julkisesti noteeratusta vai noteeraamattomasta yhtiöstä).

Jos olet saanut osinkoa muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä (pörssiyhtiöstä), Verohallinto jakaa osingot pääoma- ja ansiotuloksi ja laskee osinkojen veronalaisen määrän. Ilmoita osingot sen vuoden veroilmoituksella, jona ne ovat olleet nostettavissa.

Ilmoita tiedot myös osakasasunnosta ja/tai osakaslainasta, jos

  • olet yrittäjäosakas ja käytössäsi on ollut osinkoa jakaneen yhtiön varoihin kuuluva asunto tai sinulla on ollut osakaslainaa yhtiöltä
  • olet omistajayrittäjä ja sinulla on ollut osakaslainaa yhtiöltä.

Nämä tiedot vaikuttavat siihen, mikä osa osingosta on pääomatuloa ja mikä ansiotuloa. Jos et ilmoita verkossa, täytä nämä tiedot lomakkeelle 13, Osakeyhtiön osakkaan tiedot.

Tarkista myyntivoitot ja -tappiot

Ilmoita puuttuvat tiedot OmaVerossa. Jos et ilmoita verkossa,  täytä lomake 9A  (Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot) ja palauta se Verohallintoon.