Vakuutuskorvaukset perintöverotuksessa

Kuolinpesä tai vainajan lähisukulainen (puoliso, lapset, lastenlapset tai puolison lapsi)voi saada vakuutuskorvauksia läheisen kuoleman perusteella. Tällaisista vakuutuskorvauksista täytyy maksaa perintöveroa.

Kuolinpesän tai lähisukulaisen on maksettava perintöveroa myös kuolintapauskorvauksesta, joka perustuu yksilölliseen eläkevakuutukseen, jos vakuutus on otettu ennen 18.9.2009.

Vakuutusyhtiö lähettää korvauspäätöksen, jossa on tärkeää tietoa muun muassa vakuutuskorvauksen verotuksesta. Huolehdi siitä, että korvauspäätös on mukana perunkirjoitustilaisuudessa.

edunsaaja: Näin merkitset korvauksen

Kirjoita vakuutuskorvaus perukirjaan erillisenä otsikkona, esim. " Kuoleman perusteella maksetut vakuutuskorvaukset". Merkitse perukirjaan 
 •  vakuutuksen edunsaajamääräys
 • kenelle vakuutuskorvaus on maksettu tai maksetaan.
 • vakuutusyhtiö, joka on maksanut korvauksen
 • vakuutuksen numero tai muu yksilöintitieto,
 • vakuutuskorvauksen määrä
 • korvauksen maksupäivä, jos maksupäivä on tiedossa perunkirjoituksessa

Älä merkitse vakuutuskorvausta perukirjaan vainajan varoihin.

kuolinpesä: Näin merkitset korvauksen

Merkitse vakuutuskorvaus perukirjaan vainajan varoiksi.
Laita perukirjaan myös tieto siitä, että vakuutuskorvaus on maksettu kuolinpesälle. Merkitse myös
 
 • vakuutusyhtiö, joka on maksanut korvauksen
 • vakuutuksen numero tai muu yksilöintitieto,
 • vakuutuskorvauksen määrä
 • korvauksen maksupäivä, jos maksupäivä on tiedossa perunkirjoituksessa

Kuinka vakuutuskorvausta verotetaan ja miten korvaus pitää merkitä perukirjaan

Kuolinpesän tai lähisukulaisen on maksettava perintöveroa eläkevakuutuksen säästösummaan saakka. Säästömäärästä maksetaan myös tuloveroa, tuloveron voi kuitenkin vähentää perintöverotuksessa.

Säästömäärän ylittävästä korvauksesta täytyy maksaa perintöveroa samalla tavalla kuin muistakin vakuutuskorvauksista, jotka maksetaan kuoleman perusteella.

Näin merkitset vakuutuskorvauksen perukirjaan

Anna perukirjassa yllä kerrotun lisäksi seuraavat tiedot

 • Mainitse, että korvaus liittyy yksilölliseen eläkevakuutukseen.
 • Ilmoita, onko vakuutus otettu ennen vai jälkeen 18.9.2009.
 • Jos vakuutus on otettu 18.9.2009 tai sen jälkeen, ilmoita:
  • ylittääkö vakuutuskorvaus eläkevakuutuksen säästömäärän
  • mahdollinen säästömäärän ylittävä osa.
 • Merkitse vakuutuskorvauksesta maksettava tulovero kuolinpesän velkoihin. Kirjoita vakuutuskorvauksen kokonaismäärä eli älä vähennä siitä ennakonpidätystä.

Kun vakuutuskorvaus tai sen osa on sidottu asuntolainan maksamiseen kuolintapauksessa, kyse on niin sanotusta lainaturvavakuutuksesta. Jos lainaturvavakuutuksella maksetaan velka, velkaa ei voi vähentää  perintöverotuksessa, kuten vainajan velat normaalisti voi. Tässä tapauksessa vakuutuksesta ei myöskään makseta perintöveroa.

Jos vakuutuskorvaus on suurempi kuin velan määrä, korvausta käsitellään kuten muita vakuutuskorvauksia.

Näin merkitset vakuutuskorvauksen perukirjaan

Merkitse perukirjaan yllä kerrotun lisäksi

 • mikä vainajan velka vakuutuskorvauksella maksetaan
 • maksetaanko velka kokonaan vakuutuskorvauksella. Ylimenevä osa täytyy ilmoittaa selvästi.

Perintöveroa täytyy maksaa

 • taloudellisesta tuesta, joka on verrattavissa kuoleman perusteella maksettavaan vakuutuskorvaukseen, ja jonka maksaa valtio, kunta tai muu julkisoikeudellinen yhteisö tai eläkelaitos.
 • hautausavustuksista, jotka ovat vakuutusperusteisia korvauksia ja niihin verrattavia taloudellisia tukia.

Kunnan tai seurakunnan maksamasta hautausavustuksesta ei makseta perintöveroa, koska avustus ei ole vakuutusperusteinen tai siihen verrattavissa oleva korvaus.

Näin merkitset taloudellisen tuen ja avustuksen perukirjaan

Anna perukirjassa yllä kerrotun lisäksi

 • tuen maksaja
 • kenelle tuki maksetaan
 • mihin tuen maksaminen perustuu
 • tuen määrä
 • maksupäivä.

Leskellä voi olla esimerkiksi henki- tai eläkevakuutuksia, joista ei makseta korvausta puolison kuoleman perusteella. 

Jos lesken vakuutus on avio-oikeuden alaista omaisuutta, vakuutus täytyy perukirjassa merkitä lesken varoihin sen arvoisena kun vakuutus on puolison kuolinpäivänä. Vakuutussopimukseen liittyvä tuloverovelka voidaan vähentää sopimuksen arvosta.

Jos perinnönjättäjä on kuollut ennen 1.1.2018, kuoleman perusteella maksettava vakuutuskorvaus on edunsaajalle verovapaata 35 000 euroon saakka. Tätä 35 000 euron verotonta osuutta eli niin sanottua vapaaosaa ei ole yksilöllisen eläkevakuutuksen säästömäärää vastaavassa vakuutuskorvauksessa eikä lainaturvavakuutuksessa.

Vapaaosaa ei ole, jos perinnönjättäjä on kuollut 1.1.2018 tai sen jälkeen.