Perintö- ja lahjaveron maksaminen

Verohallinto lähettää perinnön tai lahjan saajalle verotuspäätöksen ja tilisiirrot, joihin on merkitty maksettava veron määrä ja eräpäivä sekä muut maksun yksilöintitiedot.

Alle 500 euron perintö- ja lahjavero on maksettava yhdessä erässä. Suurempi vero on jaettu kahteen maksuerään. 

Perinnön tai lahjan saaja, joka jatkaa maatilan tai yrityksen toimintaa, voi hakea maksuajan pidennystä Verohallinnolta ennen verotuksen toimittamista. Jos maksamiseen myönnetään lisäaikaa, maatilasta tai yrityksestä tuleva vero (vähintään 1700 euroa) jaetaan enintään kymmeneen vuosittaiseen erään. Yhden erän suuruus on vähintään 850 euroa. Pidennetyltä maksuajalta ei peritä korkoa.

Perintö- ja lahjaveron eräpäivät

Perintöveron ensimmäinen eräpäivä on noin kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun Verohallinto tekee ja postittaa verotuspäätöksen. Toinen eräpäivä on kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä.

Esimerkki: Jos perintöverotus on perintöveropäätöksen mukaan toimitettu 17.12.2018, on ensimmäisen erän eräpäivä 1.4.2019 ja toisen 3.6.2019.

Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, veron voi maksaa seuraavana arkipäivänä ilman viivästysseuraamuksia.

Kun maksat perintö- tai lahjaveroa, käytä aina tilisiirtolomakkeessa olevaa viitenumeroa. Voit maksaa lahjaveron OmaVerossa verkkomaksuna. Verkkomaksun maksupohjaan on merkitty valmiiksi pankkitilinumero, viite, maksun saaja ja maksupäivä, joten näitä tietoja ei tarvitse itse täyttää. Verkkomaksuna maksettaessa maksupäivä on aina kuluva päivä.

Kun maksat perintö- tai lahjaveroa sen viitteellä, maksu kohdistuu ensin maksamattomalle perintö- tai lahjaveron erälle ja sen jälkeen erääntymättömille perintö- ja lahjaveron erille, jos niitä on. 

Perintövero on aina henkilökohtainen. Esimerkiksi kuolinpesän osakkaat eivät ole vastuussa toisten osakkaitten perintöverosta.

Myöhässä maksetulle perintö- ja lahjaverolle peritään viivästyskorkoa

Jos maksat veron eräpäivän jälkeen, sinun on maksettava myös viivästyskorkoa. Voit maksaa viivästyskoron samalla tilisiirrolla kuin varsinaisen veron. Viivästyskoron määrän voit laskea korkolaskurilla. Lahjaveron viivästyskoron voit laskea myös OmaVerossa. Ota huomioon, että viivästyskorkoa peritään myös mahdollisesta veronkorotuksesta.

Viivästyskorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään saakka (nämä päivät mukaan lukien). Viivästyskoron korkoprosentti vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2018 ja 2019 viivästyskorko on 7,0 %. Viivästyskorko lasketaan ja maksetaan sentin tarkkuudella.

Korkopäivien määräksi lasketaan kuukauden ja vuoden todellinen päivien määrä. Esimerkiksi syyskuussa on 30 korkopäivää ja lokakuussa 31. Vuodessa on 365 korkopäivää, paitsi karkausvuonna 366. Esimerkiksi vuonna 2018 ja 2019 korkopäiviä on 365.

Viivästyskoron määrä lasketaan korkojaksoittain laskukaavalla:

korkopäivät x korkoprosentti x pääoman määrä / (365 x 100 %)

Verohallinto lähettää kolme huomautusta maksamattomasta perintö- tai lahjaveron erästä. Jos lahjaveroa ei makseta kolmannen huomautuksen eli ilmoituksen ulosottoon siirrosta eräpäivään mennessä, vero lähetetään ulosottoon. Jos perintöveroa ei makseta eräpäivään mennessä, yhteenvedolla annetaan kaksi huomautusta jokaista perintöveron erää kohden. Kolmas huomautus eli ilmoitus ulosottoon siirrosta annetaan kahden vuoden kuluttua perintöveron ensimmäisen erän eräpäivästä. Viivästyskorkoa lasketaan kuitenkin maksamattomille erille normaalisti.

Perintöveroa ei peritä ulosotto- tai muilla perintätoimenpiteillä eikä julkaista verovelkarekisterissä ennen kuin kaksi vuotta on kulunut perintöveron ensimmäisen erän eräpäivästä. Viivästyskorkoa lasketaan kuitenkin maksamattomille erille normaalisti.

Jos vero on ulosotossa, se on maksettava ulosottoon, ohjeiden mukaan. Ulosotto perii ulosottomaksun ulosotossa olevasta verosta, vaikka maksaisit veron suoraan Verohallinnon tilille.

Huom. Jos sinulla on kysyttävää perintö- tai lahjaveron maksamisesta, soita maksuliikenteen palvelunumeroon 029 497 026 (pvm/mpm). Perintö- tai lahjaveron määrään liittyvissä kysymyksissä sinua palvellaan perintö- ja lahjaveron palvelunumerossa 029 497 018 (pvm/mpm).

Katso muut ohjeet: