Myöhästymismaksu ja veronkorotus perintöverotuksessa

Jos toimitat perukirjan tai sen tietoja Verohallintoon myöhässä, voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta. Myöhästymisaika vaikuttaa siihen, kumpaa joudut maksamaan.

Myöhästymismaksua voi tulla maksettavaksi, jos perinnönjättäjän kuolinpäivä on 1.5.2018 tai myöhemmin. Myös veronkorotuksen säännökset ovat muuttuneet 1.5.2018 alkaen.

ilmoita perintö verohallintoon

Perunkirjoitus on pidettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta.
 
Toimita perukirja Verohallintoon 1 kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta (määräpäivä).

Myöhästymisaika vaikuttaa maksun määrään

Jos toimitat perukirjan myöhässä, seurauksena voi olla joko myöhästymismaksu tai veronkorotus. Verohallinto määrää maksun sen mukaan, kuinka paljon perukirja on myöhässä.

Jos toimitat perukirjan enintään 60 päivää myöhässä määräpäivästä, joudut maksamaan myöhästymismaksua. Sillä ei ole merkitystä, onko sinua kehotettu toimittamaan perukirja vai toimitko oma-aloitteisesti.

Verohallinto määrää myöhästymismaksun myös silloin, jos täydennät tai korjaat perukirjaa oma-aloitteisesti omaksi vahingoksesi.

Verohallinto ei määrää myöhästymismaksua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • ilmoitat vähennyksen tai velan
 • laiminlyönti on vähäinen
 • myöhästymiseen on pätevä syy, esimerkiksi äkillinen sairastuminen
 • kyseessä on lasku-, kirjoitus- tai ilmaisuvirhe
 • olet saanut perukirjan antamiseen lisäaikaa ja olet toimittanut perukirjan uuden määräajan kuluessa.

Samaan perukirjaan liittyvistä laiminlyönneistä tulee vain yksi myöhästymismaksu. Myöhästymismaksu näkyy verotuspäätöksessä. Verohallinto ei lähetä siitä erillistä kuulemiskirjettä kuin poikkeustapauksissa.

Joudut maksamaan veronkorotusta esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Et ole toimittanut perukirjaa Verohallintoon lainkaan.
 • Annat perukirjan yli 60 päivää myöhässä määräpäivästä joko oma-aloitteisesti tai vasta Verohallinnon kehotuksen jälkeen.
 • Täydennät tai korjaat perukirjaa oma-aloitteisesti omaksi vahingoksesi myöhässä yli 60 päivää määräpäivän jälkeen.

Verohallinto ei määrää veronkorotusta esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Ilmoitat velan tai vähennyksen.
 • Laiminlyönti on vähäinen.
 • Myöhästymiseen on pätevä syy, esimerkiksi äkillinen sairastuminen.
 • Veronkorotuksen määrääminen olisi kohtuutonta.

Laiminlyönnin syy vaikuttaa veronkorotuksen määrään

Verohallinto laskee veronkorotuksen lisääntyneen veron määrästä (1. veroluokan asteikon mukaan).

Taulukko veronkorotuksen määristä prosentteina
Veronkorotus
10 %
Veronkorotus
15 %–50 %
Veronkorotus
5 % 
Veronkorotus 25 % Veronkorotus
2 %
Veronkorotuksen perustaso, jos ei ole syitä alentaa tai korottaa veronkorotusta. Kyseessä on toistuva laiminlyönti tai
toiminta osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta.
 Asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä tai
10 %:n veronkorotus olisi kohtuuton. 
Verohallinto joutuu toimittamaan verotuksen arvioimalla, esimerkiksi jos perukirja puuttuu. Pyydät korjaamaan virheen oma-aloitteisesti yli 60 päivän kuluttua perukirjan määräpäivästä.

Veronkorotus on kuitenkin aina vähintään 75 euroa henkilöltä.

Verohallinto lähettää asiakkaalle veronkorotuksesta aina kuulemiskirjeen.

Veronkorotusta määrätään myös muista laiminlyönneistä

Myöhästymisen lisäksi veronkorotusta voidaan määrätä myös silloin, jos perukirja on annettu puutteellisena tai virheellisenä.

Myöhästymismaksu ja veronkorotus eivät koske ajallaan toimitettua täydennysperukirjaa

Verohallinto määrää täydennysperukirjasta myöhästymismaksun ja veronkorotuksen samalla perusteella kuin perukirjasta yleensä.

Jos perinnönjättäjältä löytyy esimerkiksi pankkitili vuoden kuluttua perunkirjoituksesta, perukirjaa täytyy täydentää. Täydennysperukirja pitää laatia 1 kuukauden kuluessa siitä, kun tieto uusista varoista on saatu. Täydennysperukirja täytyy toimittaa Verohallintoon 1 kuukauden kuluessa sen laatimisesta.

Esimerkki: Perinnönjättäjä on kuollut 5.6.2018. Perunkirjoitus toimitetaan 15.8.2018 ja perukirja täytyy antaa Verohallinnolle viimeistään 15.9.2018. Pesään ilmaantuu uusia varoja 15.3.2021. Lisättyjen varojen perusteella laaditaan täydennysperukirja, jonka pesän ilmoittaja toimittaa Verohallinnolle myöhässä vasta kahden kuukauden kuluttua täydennysperukirjan laatimisesta. Koska täydennysperukirja on 30 päivää myöhässä, Verohallinto määrää myöhästymismaksun pesän ilmoittajalle.

Myöhästymismaksu tai veronkorotus voidaan määrätä myös muulle kuin kuolinpesän osakkaalle

Aiemmasta verotuskäytännöstä poiketen myöhästymismaksun tai veronkorotuksen voi joutua maksamaan myös se, joka ei ole itse verovelvollinen, mutta jonka täytyy antaa ilmoitus.

Esimerkki: Perunkirjoitus on toimitettu 1.6. Perukirja pitäisi antaa Verohallintoon viimeistään 1.7. Pesän ilmoittaja on leski, jolla on velvollisuus antaa perukirja Verohallintoon. Leski ei ole itse verovelvollinen. Leski toimittaa perukirjan oma-aloitteisesti Verohallintoon 15.8. eli 60 päivän kuluessa perukirjan antamisen määräpäivästä. Verohallinto määrää leskelle myöhästymismaksun.