Kuolinpesä maksaa veroa tuloista

Kuolinpesän osakkaiden pitää huolehtia kuolinpesän velvollisuuksista siihen asti, että pesän varat on jaettu ja kuolinpesä lakkautettu.

Kuolinpesän veroista ovat yhteisesti vastuussa perilliset, yleistestamentin saajat ja leski ositukseen asti (avio-oikeuden perusteella). Jos perit vain testamentilla tietyn omaisuuden, et ole kuolinpesän osakas.

Mitä kuolinpesän pitää tehdä?

Kuolinpesän tehtävänä on 

Lähetämme kuolinpesälle esitäytetyn veroilmoituksen joka kevät niin kauan, kunnes kuolinpesä lakkaa. Osoitamme veroilmoituksen yhdelle kuolinpesän osakkaalle, joka on merkitty perukirjaan. 

Voit valtuuttaa asianhoitajan huolehtimaan kuolinpesän veroasioista

Mistä kuolinpesä muodostuu?

Kuolinpesä koostuu perinnönjättäjän omaisuudesta, varoista ja veloista. Jos tämän omaisuuden tilalle tulee myöhemmin muuta omaisuutta, myös se kuuluu pesän varoihin – esimerkiksi perinnönjättäjän asunnon myynnistä saadut varat ja niillä tehdyt hankinnat. 

Lesken varat eivät kuulu pesän varoihin, vaikka vainajalla olisi ollut niihin avio-oikeus. Jos leski on omistanut omaisuutta yhdessä vainajan kanssa, lesken omistama osa ei kuulu pesän varoihin. 

Kuolinpesä lakkaa, kun pesän varat on jaettu

Kuolinpesän olemassaolo lakkaa, kun kaikki pesän varat on jaettu perillisten kesken. Kuolinpesää ei lakkauta se, jos pesä jaetaan osittain. Kun lakkautat kuolinpesän, toimita sitä varten kopio perinnönjakosopimuksesta Verohallintoon

Jos kuolinpesällä ei ole jaettavia varoja, perinnönjakosopimusta ei tarvitse toimittaa. 

Kuolinpesä saa esitäytetyn veroilmoituksen vielä siltä vuodelta, jolloin perintö on jaettu. Sen jälkeen osakkaat ilmoittavat saamansa tulot ja varat veroilmoituksessaan, ja kuolinpesän verotus päättyy.

Jos olet kuolinpesän ainoa osakas, kuolinpesän olemassaolo lakkaa Verohallinnossa, kun olet toimittanut verotoimistoon kopion perukirjasta perintöverotusta varten. Omaisuus siirtyy sinulle heti kuoleman jälkeen. Kuoleman jälkeen kertyneet tulot ovat omia tulojasi ja maksat niistä veroa henkilökohtaisesti.

Usein kysyttyä

Jos kuolinpesä harjoittaa elinkeinotoimintaa, kuolinpesää verotetaan yhtymänä sen jälkeen, kun kuolinvuoden päättymisestä on kulunut 3 vuotta. Tässä vaiheessa yritystulot jaetaan verotettavaksi kuolinpesän osakkaiden tuloina.