Varausten tuloutus

Jos olet aikaisempina vuosina tehnyt meno- tai tuhovarauksia, ilmoita tässä kohdassa verovuonna tuloutettava määrä. Jos ilmoitat paperilla, merkitse varausten tuloutus kohtaan 6.1.

Tulouttaminen tarkoittaa sitä, että aiemmin tekemäsi meno- tai tuhovaraukset lasketaan sinulle metsätalouden pääomatuloksi sinä vuonna, kun tuloutat varauksen.

Jos tuloutat vain osan aiemmin tehdystä varauksesta, muista korjata jäljelle jäävän varauksen määrä OmaVerossa vaiheessa Menot ja varaukset.

Jos ilmoitat paperilla, erittele jäljelle jäävien varausten seurantatiedot lomakkeen sivulla 2, osassa IV Tulouttamattomat varaukset.

Milloin varaukset pitää tulouttaa?

Varausten tarkoitus on kattaa menoja, jotka aiheutuvat seuraavina vuosina metsätalouden pääomatulojen hankinnasta. Varaukset on tuloutettava varauksen tekovuotta seuraavien 4 verovuoden aikana (entisissä Oulun ja Lapin lääneissä sijaitsevien metsien varaukset seuraavien 6 verovuoden aikana).

Merkitse jäljellä oleva varauksen määrä kokonaisuudessaan tuloksi viimeistään varauksen käyttöajan viimeisenä vuotena, vaikka vastaavaa määrää metsätalouteen kohdistuvia vuosimenoja ja poistoja ei tuolloin olisikaan ollut.

Tuloutettavan varauksen perusteella ei voi tehdä metsävähennystä tai uutta menovarausta.

Lue lisää meno- ja tuhovarauksista

Sivu on viimeksi päivitetty 11.11.2022